FN:s fackorgan

Fackorganen samarbetar med FN, men är självständiga internationella organisationer för samarbete inom olika områden. De benämns "specialized agencies" på engelska. De har specialiserat sig på vissa ämnesområden eller fack. En del av dem fanns redan före FN:s bildande.

Fackorganen har varsin församling där alla organisationens medlemsstater ingår och dess styrelse väljs av församlingen. Chefen för respektive fackorgan kallas generaldirektör eller generalsekreterare och väljs också av församlingen. Fackorganen har sina egna budgetar med avgifter från sina medlemsländer och egna sekretariat.

FAO (Food and Agriculture Organization of the UN)

FAOFN:s livsmedels- och jordbruksorganisation
FAO:s övergripande uppdrag är att trygga livsmedelssäkerheten för alla människor genom att förbättra näringsstandard, jordbruksproduktion och lantbygdsbefolkningars levnadsstandard samt bidra till tillväxten i världsekonomin

http://www.fao.org/

FAO:s svenska sida

ICAO (International Civil Aviation Organization)

ICAOInternationella civila luftfartsorganisationen
ICAO:s uppgift är att främja en säker och ordnad utveckling av den civila luftfarten i hela världen

http://www.icao.int/

IFAD (International Fund for Agricultural Development)

IFADInternationella jordbruksutvecklingsfonden
IFAD:s huvudsakliga mål är att skapa resurser för förbättrad livsmedelsproduktion och bättre näringstillgång bland den fattiga befolkningen i utvecklingsländer

http://www.ifad.org/

ILO (International Labour Organization)

ILOInternationella arbetsorganisationen
ILO arbetar för att främja social rättvisa för arbetstagare i hela världen och utformar internationella riktlinjer och program för att förbättra arbets- och levnadsförhållanden

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

IMF (International Monetary Fund)

IMFInternationella valutafonden
IMF uppmuntrar internationellt valutasamarbete och finansiell stablitet genom rådgivning och assistans i dessa frågor

http://www.imf.org/external/index.htm

IMO (International Maritime Organization)

IMOInternationella sjöfartsorganisationen
IMO är verksamt inom internationell handelssjöfart med att förbättra standarden för sjösäkerhet och förhindra miljöförstöring till havs

http://www.imo.org/

ITU (International Telecommunication Union)

ITUInternationella teleunionen
ITU har som syfte att öka det internationella samarbetet kring alla slags telekommunikationer och främja utvecklingen av teknisk utrustning för dessa. Härifrån fördelas radio- och TV-frekvenser för hela världen. Det hette tidigare Internationella telegrafunionen och bildades redan 1865

http://www.itu.int/net/home/index.aspx

UNESCO (UN Educational, Scientific and Cultural Organization)

UNESCOFN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur
UNESCO arbetar för utbildning åt alla, kulturell utveckling, pressfrihet och skydd av världens natur- och kulturarv. Organisationen uppmuntrar också samarbete mellan nationer inom dessa områden

http://portal.unesco.org/

UNIDO (UN Industrial Development Organization)

UNIDOFN:s organisation för industriell utveckling
UNIDO är FN-systemets centrala samordnande organ för industriell utveckling i utvecklingsländerna

http://www.unido.org/

UPU (Universal Postal Union)

UPUVärldspostunionen
Unionen skapar regelverket kring internationell posthantering och ger råd i tekniska frågor kring effektiv hantering av post. Den inrättades 1874 och blev ett fackorgan inom FN 1948

http://www.upu.int/

WHO (World Health Organization)

WHOVärldshälsoorganisationen
WHO:s mål är att alla människor ska uppnå högsta möjliga hälsonivå. De arbetar med hälsoupplysning, vaccinationsprogram, familjeplanering och tillhandahåller läkemedel i utvecklingsländer

http://www.who.int/en/

WIPO (World Intellectual Property Organization)

WIPOVärldsorganisationen för den intellektuella äganderätten
WIPO:s uppgift är att skydda upphovsrätten, dels den industriella äganderätten (patent, varumärkesrätt, industriell design m.m.) dels copyright och näraliggande rättigheter( t ex inom litteratur, musik, film och konstnärliga arbeten

http://www.wipo.int/portal/index.html.en

World Bank Group

World Bank GroupVärldsbanksgruppen
Världsbanken är en grupp som består av fem organisationer: den Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken IBRD, det Internationella finansieringsbolaget IFC, den Internationella utvecklingsfonden IDA, det Internationella investeringsgarantiorganet MIGA och det Internationella centret för förlikning i investeringstvister, ICSID. Gruppen ger lån och teknisk assistans till utveccklingsländer

http://www.worldbank.org/

WMO (World Meteorological Organization)

WMOMeteorologiska världsorganisationen
WMO:s uppgift är att underlätta globalt samarbete i frågor som rör atmosfärisk miljö och klimatförändringar samt internationellt utbyte av meteorologiska data

http://www.wmo.int/pages/index_en.html

UNWTO (World Tourism Organization)

Världsturismorganisationen
WTO uppmuntrar internationell turism som ett medel att förbättra förståelsen mellan människor från olika länder och öka kunskapen om skilda civilisationer. Det blev ett fackorgan inom FN-systemet så sent som 2003

http://www.world-tourism.org/

FN tillsammans med fackorganen och underorganen kallas ofta FN-systemet.
Här kan du se FN:s fackorgan, underorgan, ett antal samarbetsprojekt och FN-kontor över hela världen. Organisationerna med fet stil tillhör FN-systemet

Kontakta FN-förbundets webbredaktör

FN-information. Historia, organisation, ekonomi med mera. Distrikt & föreningar. Hitta en lokal FN-förening nära dig. Butik. Beställ läromedel och andra produkter från vår butik.

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram