HomeOver Aarts VastgoedMakelaarsVerzekeringenSitemapInformatieInloggen

Inloggen

Email:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten? Klik hier ....
Forum

Copyrights Houseshop.nl

Door het gebruik van de documenten van deze website gaat u akkoord met het gestelde in dit copyrightbericht en het aansprakelijkheidsbericht dat u hier vindt. Het linken en verwijzen naar de pagina's op deze website mag altijd. De webmasterstelt het op prijs hiervan wel in kennis te worden gesteld via e-mail: info@houseshop.nl 

Copyright HS2009CR01 Houseshop.nl. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (
www.houseshop.nlen alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij de HS20090001 Houseshop.nl of zijn gelicenceerd aan de HS2009cr001 Houseshop.nl. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door HS2009cr01 Houseshop.nl of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de documenten niet veranderd worden, mits de volgende copyrighttekst in elke kopie aanwezig is.

Copyright HS20090001 Houseshop.nl. All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Netherlands and international treaties." mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijn de teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. 

De Houseshop.nl website eigendom van Houseshop.nl, Houseshop makelaardij, te Eindhoven.

Houseshop Makelaardij, Houseshop Makelaars, Houseshop Vastgoed, Houseshop Vastgoed Makelaars te Eindhoven (hierna te noemen: Houseshop) Voor Houseshop is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en bewaard. Hierbij houdt Houseshop zich aan de eisen die de
Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Het doel van deze Houseshop
 privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop Houseshop gebruik maakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld, op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. Voor meer info vervoegt u zich via onze E-mailadres bij ons: info@houseshop.nl 

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

V
astleggen en verwerking van persoonsgegevens 
Houseshop verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mail adres, IP adres en NAWTE-gegevens voor de volgende doeleinden: 

- voor het leveren van onze diensten; 
- het meten van de belangstelling voor onze diensten en het website en gemak te bevorderen; 
- het op de hoogte te houden van aanbiedingen van producten en diensten van Houseshop; 
- om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van producten en diensten van andere;

Uw rechten 
Wij kunnen met het oog op bovengenoemde direct marketing doeleinden uw persoonsgegevens aan door ons zorgvuldig geselecteerde partners ter beschikking stellen tenzij u op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, bezwaar maakt tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Indien u als bezoeker van de website van Houseshop besluit uw gegevens via Houseshop aan derden te verstrekken, dan is Houseshop op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen.

Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan Team Houseshop, info@houseshop.nl 

Beveiliging gegevens 
houseshop maakt gebruik van een afgeschermde omgeving in haar backoffiche, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens 
Op de websites van Houseshop worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat houseshop haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Melding 
De verwerking van uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en uw zoekprofiel) is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag door Houseshop, Roostenlaan 301a Eindhoven 5644BR, de verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

Gebruik van cookies 
Houseshop kan cq maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Wijzigingen 
Houseshop behoudt zich het recht voor om eenzijdig ten alle tijden wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier dan gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over deze Houseshop Privacyverklaring, neemt u dan contact op met: 

Houseshop 
Roostenlaan 301a 
5644 BR Eindhoven

Tel.   +31 (0) 040 213 42 43 
Fax.  +31 (0) 040 213 74 20 
Mob. +31 (0) 621674851

Mail.  info@houseshop.nl 
Internet.
http://www.houseshop.nl

Deze privacyverklaring is aangepast op 01-08-2009

Copyright : HS2009CR001 Houseshop.nl KvK. Eindhoven nummer 17115518

Houseshop.nl, Housesop makelaardij, Houseshop Makelaars.
Houseshop.nl maakt gebruik van het softwarepakket voor de makelaars van nu!, http://www.housespy.nl

Aarts Vastgoed plaatst uw object bij de volgende partners:
 
Huislijn Jaap.nl Dimo Zuka.nl Trovit HuizenZoeker.nl Moviq ZoekAlleHuizen.nl Huizenvinder Miljoenhuizen Woontrack

HouseSpy Vereniging Van Onafhankelijke Makelaars Videdd Company ConnectBN Regio Business partner Linkedin ING Partner