HomeOver Aarts VastgoedMakelaarsVerzekeringenSitemapInformatieInloggen

Inloggen

Email:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten? Klik hier ....
Forum

Privacystatement Houseshop.nl 
 
Op het gebruik van onze internetdiensten en websites is onze Privacystatement van toepassing.

Wij respecteren uw privacy, en de rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de internetdiensten en websites van Houseshop.nl. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende informatie:

• uw naam en uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;  
• een beschrijving van het feit waarom u meent dat er volgens u inbreuk op uw privacy is gemaakt;  
• een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreukmakende materiaal is aangetroffen;  
• een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven 
voor het betwiste gebruik;  
• een verklaring van u dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u bevoegd bent om op te 
treden; en  
• uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs.

U kunt de informatie zenden aan:  
 
Houseshop.nl 
T.a.v. de directie 
Roostenlaan 301a  
5644BR Eindhoven

Uw gegevens: 
De aanwezige gegevens welke u aan ons heeft verstrekt zullen door Houseshop.nl uiterst zorgvuldig worden beheerd en gebruikt, indien u via de site van Houseshop.nl gegevens heeft achter gelaten zullen deze alleen worden gebruikt voor  commerciële doeleinden en reclame en nieuwsbrieven doeleinden van Houseshop.nl. 
 
Bewaring: 
Alle gegevens die op de website van Houseshop.nl door u worden ingevuld, dan wel achtergelaten, cq, toegezonden worden, dan wel op andere wijze zijn verkregen door Houseshop.nl worden digitaal bewaard op ons kantoor dan wel digitaal op onze externe Server beheerder van Houseshop.nl 
 
Aanmelding bij het College bescherming persoonsgegevens: 
Onze Houseshop administratie is aangemeld, bij de wet beschermings persoonsgegevens.

College bescherming persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

fax: 070 381 13 01

e-mail: info@cbpweb.nl 
website:
www.cbpweb.nl

Aarts Vastgoed plaatst uw object bij de volgende partners:
 
Huislijn Jaap.nl Dimo Zuka.nl Trovit HuizenZoeker.nl Moviq ZoekAlleHuizen.nl Huizenvinder Miljoenhuizen Woontrack

HouseSpy Vereniging Van Onafhankelijke Makelaars Videdd Company ConnectBN Regio Business partner Linkedin ING Partner