Reflexionando sobre o urbanismo dende A Coruña

barrios

 

Durmideiras

Tema: Os espazos de sociabilización
DensidadSuperficiePoblación
169.04 hab/Ha
264.92% ciudad
11.5 Ha
0.30% ciudad
1944 habitantes
0.79% ciudad
FOTOS DO BARRIO
RESULTADO DAS ENQUISAS (non definitivos)

1. ¿Cales cree que son as razóns para establecer o límite do seu barrio?

2. ¿Cal é a máxima distancia a que se desplaza camiñando? (dende a sua vivenda)

3. ¿Cal é o medio de transporte que máis utiliza?

infraestruturas
memoria
edificación
outras

ata 500m
ata 1000m
hasta 2000m
máis de 2000m

transporte público
coche/moto
bicicleta
camiñar

4. ¿Con que frecuencia pasa camiñando preto do obelisco (centro da cidade)?

5. ¿Cales son los lugares a os que acostuma ir a mercar con mais frecuencia?

6. ¿Canto tempo por dia acostuma estar en espazos públicos?

1/ semana ou máis
1/ 15 días
1/ mes ou menos

 

en grandes superficies
1a. no barrio

en supermercados
2a. no barrio

en pequeño comercio
3a. no barrio

1 hora
1-2 horas
2-3 horas
máis de tres horas

7. ¿No seu barrio prefire beirarúas máis anchas e arboladas ou máis zonas de aparcadoiro? 8. ¿Cales son os tres lugares da cidade onde pasa máis tiempo? ¿o motivo?

9. ¿Onde viven as tres persoas coas que máis se comunica por teléfono?

beirarúas anchas e arboladas
1a. persoas con coche
1b. persoas con coche e aparcamiento

aparcamento
2a. persoas con coche
2b. persoas con coche e aparcamiento

no barrio
noutra zona da cidade
fora da cidade

t. traballoo // l. lecer // m. mercar

no barrio
noutra zona da cidade
fóra da cidade

10. ¿Que é o que menos lle gusta do seu barrio?

11. ¿Qué e o que mais lle gusta do seu barrio? 12. ¿Prefiriría vivir noutra zona da cidade ou fóra dela?

mellorar lugares de estancia
falta / mellorar a estrutura do barrio
mobilidade
mellorar equipamentos / servizos
factores sociais / ambiente
localización
outros / non contestan

os lugares de estancia
a estructura do barrio
problemas de mobilidade
falta/mellorar equipamentos/servizos

factores sociais/ambiente
factores de localización
no contesta

no barrio
noutra zona da cidade
fóra da cidade
 

organiza

colegio oficial de arquitectos / [Delegación de A Coruña]
manuel de la iglesia, pedro taboada, jorge salgado

patrocina

coordinación

estudiommasa
luciano g. alfaya, patricia muñiz

desenvolvemento da investigación

estudiommasa
luciano g. alfaya, patricia muñiz, paula monedero, ramón fernández

equipo asesor

carlos ferrás [xeógrafo], santiago lago [economista], juan freire [biologo], carmen lamela [socióloga]

equipo de traballo

[arquitectura] Roberto Pardo, Enrique Gómez, Lucía Buceta, Verónica Miguez, María López, Silvia Candía, Juan Carlos Mancho, César Escudero, Iago Carro
[socioloxía] Camilo Fernández (coord), Aurora Abelairas, Antía Ricoy, Raquel Payo e Paula Duarte
[enxeñería] Gael Sánchez (coord), Efren Sánchez, Belén Lombardía, Irene Rabanal, Francisco Javier Tsao, Juan Ignacio Varela
[xeografía] Ángel G. Lens (coord), Irene Laranga
[fotografía] Luis M. Santalla, Paula Monedero
[deseño editorial] Jorge Pérez

obradoiros participativos

colectivo ergosfera
iago carro, jorge lamas, ricardo leonardo, pablo golpe, borja díaz
grupo dodó
juan carlos mancho, maría lópez, román corbato, silvia candía, ramón fernández, carolina jack, miguel ángel fernández
pescaderia20
rené freire, borja vilas, roi ribera, nacho sánchez, nacho hortas, césar losada, adolfo agra, concepción garcía
desescribir
lucía buceta, macario iglesias, jose manuel sánchez, felipe riola, xiao varela, alejandro fernández

deseño e difusión

Colectivo flu.or
alejandro fernández vázquez, gutier de la torre, luis m. santalla, yago liste, tomás gonzález
estudiocaravana
javier garrido