ธรรมศาสตร์และการเมือง ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 11:15:02 น.
 มติชน 26 เมษายน 2556


ผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภาผู้แทนราษฎร มีสาระสำคัญคือ เปลี่ยนฐานะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากที่อยู่ในกำกับรัฐ ไปเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ บริหารงบประมาณ จัดการทรัพย์สิน จัดและหารายได้ด้วยตัวเอง

ขณะเดียวกัน ถือเป็นโอกาส "รีแบรนด์" ชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ใช้มาถึงวันนี้เป็นเวลา 61 ปี ปรับเปลี่ยนมาเป็น "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง"

ใกล้เคียงกับชื่อดั้งเดิมสมัยอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ผู้ก่อตั้งและผู้ประศาสน์การ ให้ไว้เมื่อแรกก่อตั้ง

คือ "มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง" หรือ มธก.

นัยว่าเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของธรรมศาสตร์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมือง ช่วยสังคมสะท้อนปัญหา รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขในเวลาที่เกิดสถานการณ์ต่อบ้านเมือง

การรีแบรนดิ้งครั้งนี้ จะสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหน ต้องไปฟังเสียงศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นด้วยกับการเปลี่ยนชื่อ แต่เสนอว่า ถ้าจะเปลี่ยน ก็ควรเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบเดิม คือ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (University of Moral and Political Sciences:UMPS) เพราะเป็นชื่อเดิมที่แท้จริง และต้องมีคำว่า "วิชา" อยู่ด้วย ซึ่งชื่อเดิมที่เป็นภาษาอังกฤษมีคำว่าวิชาอยู่เช่นกัน

ชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ใช้ปัจจุบัน เป็นชื่อที่เปลี่ยนในสมัยที่ประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกยึดครองโดยฝ่ายทหาร

จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นผู้เปลี่ยนชื่อ ดังนั้นควรจะเปลี่ยนกลับไป ทำนองเดียวกับประเทศไทยควรจะเปลี่ยนกลับไปเป็นประเทศสยาม

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวอีกว่า เรื่องการเมือง ถือเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นได้จากบทเพลงประจำมหาวิทยาลัย เพลงมอญดูดาว ที่มีเนื้อร้องว่า "ไทยจะเฟื่อง ไทยจะรุ่งเรือง ก็เพราะการเมืองดี" อีกทั้งในทัศนคติส่วนตัวคิดว่าการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้จะมีผลกระทบในทางที่ดีขึ้น นักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะรู้และสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้น เพราะการเมืองเป็นเรื่องสำคัญ เพียงแต่การเมืองจะต้องเป็นการเมืองที่ดี

ขณะที่ สุขุม นวลสกุล ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เล่าย้อนรำลึกในยุคที่ยังเป็นนักศึกษาว่า

 

ตอนที่เข้าไปเป็นนักศึกษาชื่อของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนไปแล้ว จาก มธก.เหลือ มธ.อย่างเดียว

เมื่อก่อนเหมือนเป็นการเมืองอย่างเดียว และเป็นมหาวิทยาลัยทางเฉพาะ เมื่อจบไปแล้วไปศึกษาเรื่องการเมืองการปกครอง

พวกนักศึกษาถูกมองว่าการเมืองแทรก

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่อยากให้นักศึกษาไปยุ่งกับการเมือง เลยตัดการเมืองออก นี่คือสิ่งที่นักศึกษาพูดคุยกัน แต่จริงๆ อาจจะเข้าล็อกจอมพลสฤษดิ์ แต่เดี๋ยวนี้เป็นสากลกันหมดแล้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังมีสิงห์เขียว ถ้าเพื่อเป็นอย่างเดียว ก็คงเป็นได้แค่วิทยาลัยทางใดทางหนึ่ง

"ผมมองว่ามันเป็นแค่สัญลักษณ์ และไม่ติดใจว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน แต่ยอมรับเมื่อตอนที่เปลี่ยนชื่อครั้งโน้น มันมีความตั้งใจอยู่ มันเกิดขึ้นจากการเมือง" อาจารย์สุขุมทิ้งท้าย

ผ่านมุมมองของ "รุ่นใหญ่" มาฟังทรรศนะศิษย์ปัจจุบันดูบ้าง น.ส.ศุภกานต์ เกตุชู นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ โครงการภาคภาษาอังกฤษ (BMIR) บอกว่า โดยส่วนตัว จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน ก็ไม่ได้จะมีผลกระทบต่อตัวนักศึกษา เพราะเป็นเเค่ชื่อมหาวิทยาลัย ถ้าต้องการจะเปลี่ยนชื่อเพื่อให้คนภายนอกมองภาพลักษณ์ของธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมกับการเมืองเช่นในอดีต มหาวิทยาลัยควรจะรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยด้วย

ขณะที่ นายณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สนับสนุนการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นธรรมศาสตร์เเละการเมือง โดยให้เหตผลว่า อย่างน้อยก็แสดงความเป็นตัวตนเเละสะท้อนภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยมากขึ้น เพราะทุกคณะต่างมีกลิ่นอายของการเมืองเเละประวัติศาสตร์เเทรกอยู่ ไม่ใช่เฉพาะคณะที่เกี่ยวกับการเมืองอย่างนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์เท่านั้น การเปลี่ยนชื่อกลับมาจะยิ่งทำให้จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชัดเจนมากขึ้น

นายสรรวิช อนันตมรคลชัย คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เห็นต่างว่า ส่วนตัวเเล้ว คิดว่าไม่ควรจะเปลี่ยนชื่อ เพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบัน มีหลากหลายสาขาวิชา ไม่ได้มีเฉพาะเเค่เรื่องการเมืองอย่างเดียว

จึงไม่ควรจะเจาะจงลงไปในชื่อมหาวิทยาลัยว่า "การเมือง" ควรใช้ชื่อเดิมดีกว่า

สอดคล้องกับ นายคมกริช แก่นเกษม รุ่นพี่ คณะรัฐศาสตร์ ปี 4 กล่าวในเชิงหลักการว่า การเปลี่ยนแปลงคือการนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกนอกระบบ จากเดิมซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ดังนั้นการจะใส่ชื่อเพิ่มเติม หรือไม่ใส่คำว่า "และการเมือง" เพิ่มเข้ามา ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพราะตัวนักศึกษาเองมีส่วนร่วมน้อย แม้จะเปลี่ยนชื่อแล้วก็เป็นปกติ เป็นมุมมองจากภายนอกที่สะท้อนว่าการเปลี่ยนชื่อแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา  ข้อเท็จจริงแล้วมุมภายในนักศึกษามิได้เปลี่ยนแปลงใดๆ มีบางกลุ่มที่เป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่เคลื่อนไหว

จากเดิมเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ที่มีการเปลี่ยนไปตามกาลเวลา โดยทีมเศรษฐกิจต้องการให้ออกนอกระบบเพื่อมีอำนาจในการจัดการตัวเอง บริหารจัดหางบประมาณด้วยตัวเอง สำหรับผลกระทบนักศึกษาในอนาคต ก็จะมีเรื่องค่าหน่วยกิจที่สูงขึ้น ส่วนเรื่องการเปลี่ยนชื่อ น่าจะส่งผลให้เบี่ยงเบนเพื่อมาให้สนใจเรื่องการเปลี่ยนชื่อมากกว่าเนื้อหาของ พ.ร.บ.ออกนอกระบบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผ่านร้อนหนาว ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือ คำกล่าวที่ลูกแม่โดมท่องกันขึ้นใจ

"ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน"

ชื่อมีความสำคัญ ขณะที่เนื้อแท้และจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัย ก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนเช่นกัน
"เมย์ พิชญ์ชนาฏ" เดือด บุกสน.ลุมพินี แจ้งความชาวเน็ตโพสต์กล่าวหาไม่คืนรถสารวัตรโจ้
หมอวรงค์ เปิดตัว ′หนังสือมหากาพย์โกงข้าว′-อภิสิทธิ์เป็นประธาน ท้า!ประยุทธ์-ทักษิณ อ่าน
แชร์สนั่น! รถไฟฟ้าบีทีเอสหลังคารั่ว น้ำฝนรั่วไหลเป็นสาย !!? (ชมคลิป)
สมลักษณ์ จัดกระบวนพล : คำวินิจฉัยของศาลที่สั่นสะเทือนสังคมไทย
พุทธะอิสระโพสต์′บิ๊กตู่′งานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด ปลุกครม.สู้ๆทำเพื่อชาติ
ชมคลิปหนุ่มไอเดียเจ๋ง เอาขวดน้ำมาทำเป็นเบส แล้วคัฟเวอร์เพลงไอร์ออน แมน ของแบล๊ค ซับบาธ
เรื่องยาว! นางงามพม่า"มิสเอเชียฯ"แถลงลั่นไม่คืนมงกุฎ หากกองประกวดโสมไม่ขอโทษ-"แฉกลับ"(ชมคลิป)
ระลึกกลางกรุง! เจ้าของร้านทองภูธร ลมชัก เหยีบคันเร่ง"มินิ" พุ่งชนร้านทองย่าน "วังบูรพา"
โจรขโมย′วัวพระราชทาน′ - ตีจนตาย คาดวัวไม่ยอมไปด้วย
รุ่นพี่จุฬาฯงัดหลักฐานยันแม่น้องเอกป่วยเป็นมะเร็งจริง ไม่ได้กุเรื่อง
เจาะใจ "เจ๊อ๋อย" แอดมิน "กองทัพปชช. ล้มล้างระบอบทักษิณ" ใครไม่เช็คก่อนแชร์ระวังเงิบ!
เมื่อ "ภิญโญ " ถาม "อานันท์ " คุณเห็นด้วยกับรัฐประหารครั้งนี้แค่ไหน? (ชมคลิป)
ป้ายปริศนา เหน็บ "สมคิด" โผล่กลางธรรมศาสตร์ แดนเสรีภาพทุกตารางนิ้ว เพียบ!
ศาลรับฟ้อง "หม่อมกร" ฐานให้ข้อมูลเท็จ ปมลาวใช้น้ำมันถูกกว่าไทย
ด่วน! ทหาร จับกุม ประธานสภา กทม. เก็บส่วยแผงค้าหน้าวัดหัวลำโพง