Strekningen Minnesund - Labbdalen er en 22 kilometer lang strekning. På denne strekningen ligger E6 og Dovrebanen nært hverandre, og det vil derfor bygges dobbeltsporet jernbane på denne strekningen samtidig som E6 utvides til fire felt. Samarbeidet mellom de to etatene er formalisert i et eget prosjekt, e6-dovrebanen.no