Fokus på bibranscher

SKN000278
Affisch, Skandia-Freja
Affisch med reklam för Skandia-Freja. Försäkringar att tänka på gällande bostaden.
Period: 1932-1934 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000278
SKN000279
Vattenskadeförsäkring, Skandia-Freja
Skiss till reklam för Skandia-Frejas vattenskadeförsäkring.
Period: 1932-1934 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000279
SKN001054
Telefonanrop, Skandia-Freja
Skandia-Frejas telefonanrop. Näst sista sidan i prospekt från Försäkringsaktiebolaget Skandia "Skogen brinner".
Period: 1930 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001054
SKN001146
Automobilförsäkring, Freja
Småbroschyr om Automobilförsäkring hos Försäkringsaktiebolaget Freja. Framsidan.
Period: 1925 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001146
SKN001148
Inbrottsförsäkring, Freja
Broschyr i kortformat. Inbrottsförsäkring, Försäkringsaktiebolaget Freja.
Period: 1926 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001148
SKN001150
Vattenledningsskadeförsäkring, Freja
Småkort. Vattenledningsskadeförsäkring hos Försäkringsaktiebolaget Freja.
Period: 1920-1930 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001150
SKN008098
Igelkotten
Reklamfilm för Skandias bilförsäkringar.
Period: 1975 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN008098