שימו לב טלפונים ודרכי התקשרות תוכלו למצוא בתחתית הכתבה!

אישיותו

ההורים של רב אמנון יצחק עלו מתימן לארץ ישראל בשנת תש"ח. הרב אמנון יצחק  נולד בא"י, נתחנך ולמד בבית ספר חילוני בתל אביב, המשיך לימודיו בבית ספר תיכון כמכונאי מטוסים. אחר סיום הלימודים, שרת בצה"ל 3 שנים בחיל התותחנים.

 

חזר בתשובה

בגיל 24, יום אחד הרב אמנון יצחק ישב בספריה בבית הוריו ותלה עיניו בספרים שקיבל לבר מצוה ושם לכד את עיניו הספר קיצור שלחן ערוך של הרב גאנצפריד זצ"ל. דפדף בספר וקרא את הסעיף הראשון "שויתי ה' לנגדי תמיד", "כי אין ישיבת האדם, תנועתו ועסקיו, דיבורו וכו' כמו בהיותו לפני מלך וכו' בודאי מיד תגיע אליו היראה וההכנעה מפחד השי"ת". זה הדבר שהשפיע עליו לשנות את כל חייו לא מפני יראת העונש רק להיפך - הרב אמנון יצחק נתעורר לתשובה בשביל הענין שה' רואה ומתבונן עלינו בכל רגע וכיצד אנו שוכחים מזה כל הזמן.

לא עבר זמן רב עד שהבין שבתי ספר החילונים הטעו אותו לחשוב שעולם הזה הוא הפקר, איש כל הישר בעיניו יעשה ואין חשבון בשאול, והעולם הזה נברא רק כדי שאנשים יתענגו ויתגשמו, כמו בסדום בלי שום חשבון.

קיבל על עצמו להשפיע על אחרים

כשרק שנה אחת עברה מחזרתו בתשובה בהיותו לומד לבד יומם ולילה ללא הפוגה בכל ספר שאפשר, מיד קיבל רב אמנון יצחק על עצמו ללכת בדרך של אברהם אבינו לפרסם אלקותו יתב"ש ושיש מנהיג לבירה בכל אתר ואתר. רכב על אופניו ונסע מעיר לעיר, ממקום למקום לקבץ אנשים להשפיע ולהסביר להם שהעולם אינו הפקר, וצריכים לתת דין וחשבון על כל צעד וצעד. כולנו אחראים על מעשינו. למרות שהוא בעצמו רק התחיל ללמוד, בטח בד' והאמין שהוא ישלח לו המילים והרעיונות הנכונים. ככתוב "הרחב פיך ואמלאהו".

מסירות נפש

הרב אמנון יצחק קיבל על עצמו להיות עבד ה' בלי שום פשרות וחלשות. וביחד עם זוגתו השותפה בכל מעשיו וצידקותו, החליטו ביחד להתמסר ולעשות מהפכה בעולם החילוני ולעורר אותם ליהדות. את הנחיצות והצטרכיות הפרטיים שלו השליך על הקב"ה בבטחון גדול מאד וחי שבע שנים מתוך עניות ודלות ונסיונות קשים ביותר.

נכנס לכולל

מתל אביב עבר הרב אמנון יצחק לבני ברק כדי לחנך בניו בתלמודי תורה והוא בעצמו החליט ליכנס להיכלי התורה בפעם הראשונה בחייו כדי להיות סמוך לגדולי הדור ולהשקפות של דעת תורה. למד בכולל 'חזון איש' בבני ברק בערך ארבע שנים תחת פיקוחם והדרכתם של ראשי הכולל הרה"ג יהודא שפירא זצ"ל והרה"ג נסים קרליץ שליט"א ובסמיכות לשלחנו של הרה"ג חיים קנייבסקי שליט"א. הרב אמנון יצחק בחר ברה"ג הרב יהודה שפירא שליט"א כמורה דרכו ובכל שאלותיו ועצותיו מני אז היה סמוך על שלחנו והרב שפירא זצ"ל תומך בכל פעולותיו חובקות העולם וניאות להיות יו"ר העמותה 'שופר' בפועל.

מייסד שופר

בשנת תשמ"ו נתיסדה עמותת 'שופר ארגון להפצת יהדות' ע"י הרב אמנון יצחק עם תכלית אחת - לפרסם את ה' ולהשיב תשובות לכל החילונים ולהשפיע עליהם לחזור בתשובה. ארגון 'שופר' השכיל לנצל את יתרונות  הטכנולוגיה עד שבסייעתא דשמיא הצליחו בין השאר: א) להחזיר יותר מ-500,000 חילונים בתשובה, ב) למסור יותר מ-6,000 הרצאות, ג) להפיץ יותר מ-24,000,000 CD וקלטות אודיו ווידאו, ד) לארגן שבתון למאות אנשים כמעט בכל שבוע ה) להקים אתר אינטרנט www.shofar.tv  הגדול בעולם היהודי שצופים בו בכל חדש למעלה מ-7,000,000 דקות צפיה בסרטים של הרב וחומר רב בכל נושא הנצרך למבקש בלמעלה מ-10,000 כתבות. ו) שידורים חיים של כל הרצאה של הרב ברחבי העולם. ז) הרצאות בקנה מידה שאין שני לו של עשרות אלפי יהודים מכל המגזרים יחדיו באיצטדיונים ברחבי העולם. ח) בחמש השנים האחרונות הוקם ארגון שמטפל ב- 6,500 משפחות שנרשמו על גבי טפסים במהלך הרצאותיו של הרב כמעונינים בקשר ומטופלים ע"י אברכים הלומדים עימם בחברותות ובמסגרות טיפוליות נוספות.

 

מניעות

כיום הרב אמנון יצחק לאחר 30 שנה של עמל ללא ליאות בהפיצו מילונים של חומרי הסברה עם מענה לכל שואל ללא הותרת ספק בבחינת 'דע מה שתשיב לאפיקורס' ואשר הינו דוגמא והשראה להרבה מכלל המקרבים בעולם המשתמשים בדבריו לא הותיר מקום לשאלות למי שזכה לשמוע את דברותיו היוצאות מלב אוהב לכל יהודי, מה שמקל להגיע ללבו של מבקש להתקרב. ואף המתחמק הרי שהדבר הזה נובע בעיקר מלחץ חברתי ומשפחתי ולא מחוסר ראיות.

 

רק דבר אחד יכול להצילנו

            בהתבוננות קלה אפילו עיור יכול לראות עד כמה העולם ירד פלאים. רק לפני מספר שנים ראינו כיצד 'אחד ירדוף אלף ושנים יניסו רבבה'. ופתאום בעונותינו הרבים נהפך הגלגל. למרות שרוב אנשים רואים שאין דבר בטוח בעולם ושדברים מסוכנים יכולים לקרות בכל רגע ובכל מקום והעולם כולו מתגלגל ממצב כלכלי מבוסס לשאול תחתית ומדינות קורסות, מנסים לעצום את העיניים כאילו הכל בסדר.

לכן חובה בשעה זו שכל אחד יתעורר לחזור ולהחזיר אחרים בתשובה, להתפלל ולהתחנן לפניו להעביר את רוע הגזירות שהן רמז לבאות, כי בסוף, רק התשובה וקירוב רחוקים יכול להציל אותנו מאיראן, היזבלה, אובמה וכל הסכנות המתרגשות לבוא בשנים הקרובות לכל העולם הגדול.

 

סייעתא דשמיא

המטרה של שיעוריו של הרב אמנון יצחק שהינם חנם אין כסף כפי שקיבל על עצמו מתחילת דרכו בכל רחבי העולם אינם בשביל להנות את העולם, עם נגינה, או משחקים מענינים. להיפך, הוא מדבר ישר לעצם הענין, ורק עם הרבה סייעתא דשמיא  שזכה לה כדרז"ל 'כל אדם שיש לו יראת שמים דבריו נשמעים' הצליח להשפיע על כל האנשים שהחזיר בתשובה, ונתקיים בו הכתוב בירמיהו פרק ט"ו "ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה" ואלפי אנשים נושעו מברכותיו ורואים אצלו בחוש שהקב"ה מקבל תפילותיו  ככתוב: 'רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם' והרה"ג הרב שטינמן שליט"א ביקר בביתו וברכו ואמר שהרב אמנון יצחק שליט"א הוא "גברא דמריה סייעא" איש שהקב"ה עוזרו.

 

הוכחה הכי טובה

מימרא שאמר בעבר ראש השב"כ עמי אילון ש"הרב אמנון יצחק מהוה סכנה גדולה למדינת ישראל, יותר מהטרור", זו הוכחה ניצחת שהרב אמנון יצחק הצליח לעשות חורבן בפילוסופיה העקומה של החילוניות. למרות שמדינת ישראל, העיתונים, ובתי הספר מנסים לעמוד נגד ארגון 'שופר' במשך עשרות שנים רבות, הצליח 'שופר' לנטוע השקפות של תורה ויהדות ברבבות אלפי בתי ישראל ואף נלחם בעתונות החילונית שהשמיצה את מפעלותיו וניצחם בכל תביעותיו.

 

הבעיה האמריקאנית

אלפי יהודים שירדו לאמריקה ממדינת ישראל, התחתנו לצערנו לגויים רח"ל ואבדו ליהדות. ויותר מזה, מיליוני יהודים הפקירו והחליפו דתם לדת האמריקאית. האחריות להחזיר אותם אל חיק היהדות מוטלת על כתפינו, ואנו צריכים להזדרז להחזירם ביחד כדי שלא להפסיד את ההזדמנות האחרונה לפני המלחמה הגדולה הקרבה בשנה השנתים הקרובות.

 

בחודש אלול, תשס"ח התרחשו כמה אירועים גדולים באמריקה. הרב אמנון יצחק הוזמן והגיע לאמריקה במיוחד למסור דרשות עקב המצב הקשה שהוא צפה כבר לפני השבר הכלכלי והמלחמה הקרבה בכמה מקומות ב: א) מיאמי, פלארידא 3000 איש בשני אולמות ב) מקסיקו למעלה מ-1000 איש, ג) שבתון בצפון ניו יורק 500 איש - בכל המקומות קבלו מאות אנשים על עצמם לחזור בתשובה וחלקם לעלות לארץ לאור קריאתו של הרב. לאחר מכן, הופיע באצטדיון "נסאו קוליסאום" אירוע בשם "כולנו ביחד" והרב אמנון יצחק דרש בפני קהל עצום של 10,000 איש והשפיע עליהם רבות עד כדי התרגשות ובכיה של עוצמה פנימית אדירה בכוחו הנפשי הגדול.

 

הרב אמנון עמד בדרשתו על כח האחדות הטמון בבני ישראל ואת הענין של "כל ישראל ערבים זה לזה" - והדגיש שכולנו אחראים להחזיר את אחינו בנ"י ליהדות והכריז על מבצע עולמי של החזרת מליון יהודים בתשובה תוך שנה בעזרת כל אחד ואחד מאיתנו שיקבל על עצמו להחזיר יהודי אחד במשך שנה ונתן דרך קלה לתת לכל חילוני דיסקונקי ברצועת יד שיש בו 8 גיגה שמתוכם 3 גיגה מלאים בעשרות הרצאות וידיאו ואודיו בתרגום לאנגלית.

 

לאירוע הגיעו מכל רחבי ארה"ב אלפי אנשים נשים וטף, מכל חלקי האוכלוסיה היהודית - אשכנזים וספרדים, חסידים וליטאים, חרדים ומזרחים וחילונים, רבים שחזרו בתשובה ומעונינים לשמוע אם כדאי להם לחזור בתשובה. הרב אמנון יצחק הסביר שדיבוריו וכוונותיו הקיצוניים של המנהיג האיראני אחמדיניג'אד כתובים בתורה הקדושה, והם יכולים לגרור את העולם למלחמת גוג ומגוג הממשמשת ובאה והמשיך לברר לקהל האדיר על פי הכתובים שאין עצה להנצל מהמצב אלא רק ע"י תשובה, תורה, צדקה וגמילות חסדים, וקירוב רחוקים כולל את כולם ויכול להציל עם ישראל בזמן הזה מן הפורענות.

רוצים לעזור

לאור ההצלחה הגדולה וההשפעה של דברי הרב הגיעו דרישות רבות מכל האנשים שצפו בשידורים החיים של דרשות הרב במשך השנים, ומבקשים להקים מפלגה לכל היהודים הרחוקים מתורה ומצוות וכן לכלל אחינו בית ישראל ועל כן פנו  בבקשה מיוחדת וחריגה לרב אמנון יצחק שיסכים בסייעתא דשמיא להקים מפלגה ושהוא יהיה המנהיג הרוחני שלה , הרב שאל את גדול ישראל הרב שטינמן שליט"א שבמצב כזה שאנו נמצאים ומתוספים לממשלה רק אנשי שמאל כגון לפיד הרב ענה; "אם יש כח מצוה להציל".

 

הכח להשפיע

עתה זה אינו סוד כמוס מפלגת 'כח להשפיע'  הוכרזה רשמית בהרצאתו של הרב מההרצאה בבת ים לצד מחיאות כפיים סוערות ב26/11/12 ורוצה לצרף את העם למפלגה זו . הרב אמנון יצחק שליט"א מאמין שזהו הדבר היחידי בעולם שיכול לשנות את המצב של העולם היהודי כולו לטוב.

 

לצורך משימה גדולה ועצומה זו שאין דומה לה בהיקף ההתחייבות שנטל עליו הרב אמנון יצחק יש צורך גדול ועצום לכסף רב ולגיוס פעילים כדי לעמוד במשימה שתביא בעזרת ה' לגאולתם של כלל עם ישראל וכל מי שיזכה להיות שותף עם הרב אמנון יצחק בענין זה מובטח לו שיזכה להיות ממקבלי פניו של משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. והרב התחייב אישית לברך את כלל התורמים והמסייעים והמארגנים של כל הפעילות הזו וימליץ עליהם בתפילותיו לאבינו שבשמים שיענו בכל תפילותיהם ויוושעו בכל מילי דמיטב אכי"ר.

 

מצע המפלגה

א. כלכלה
א.1. 'כח להשפיע' תפעל להורדה של מחירי המזון הבסיסיים וקביעת מחיר הלחם האחיד בשקל אחד.
א.2 'כח להשפיע' תדאג כי הממשלה ומוסדותיה יפעלו לפיקוח על המחירים של הסחורות והמוצרים הבסיסיים הנוגעים לצריכת אוכלוסיות החלשות ולרווחתם.
א.3 'כח להשפיע' מצדדת בתמיכה בנזקקים, בחסרי ישע, במוגבלים ובקשישים שאינם מצליחים להתפרנס בכוחות עצמם. 'כח להשפיע' תעשה לקידום עבודה יצרנית ועצמאות כלכלית בעידוד תחרות חופשית ויזמות, ובכך להגביר את היצע 'כח להשפיע' ואת הסיכוי להתפרנס.

א.4. 'כח להשפיע' תפעל להחזרת הקרקעות של הקיבוצים והמושבים לאוצר המדינה ותפעל למתן פתרונות בניה זולים לזוגות צעירים בקרקעות אלו.

א.5. 'כח להשפיע' תדאג להחזרת יחס הון עצמי אשר יאפשר קניית דירה ראשונה ובכך תינתן האפשרות הכלכלית לזוגות צעירים לקחת משכנתא ולקנות בית.

א.6 'כח להשפיע' תדאג להקמתן של וועדות חקירה ממלכתית או ציבורית בנושאים הבאים:
1. איתור נכסי ניצולי השואה ממדינות שמהן באו (אירופה ומדינות ערב) ותביעתם על ידי המדינה ו/או מי מטעמה.
2. פיצוי כספי לניצולי השואה אשר עלו ממדינות ערב ותביעתם ממדינות אלו על ידי המדינה ו/או מי מטעמה.
3. גניבת כספם של יהודי תימן ועולי ארצות המזרח ערב עלייתם לארץ על ידי שליחי הסוכנות והחזרת כספים אלו לבעליהם החוקי או ליורשם.
א. 7 'כח להשפיע' תדאג לפטור מלא של כל מי שהוכר כניצול השואה עד 120 שנה מתשלומי ארנונה חשמל מים נסיעה בכל אמצעי התחבורה הציבוריים למעט מוניות מטוסים ואניות.
א. 8 'כח להשפיע' תדאג לשימוש צודק לפי קריטריונים שייקבעו לחלוקת כספי האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל ותדאג למכירת כל נכסי הנדל"ן שברשות האפוטרופוס ואשר לא נדרשו לאחר פרק זמן של 25 שנה כאשר תמורתן תועבר לפתיחת קרן חסד לאוכלוסיות חלשות ונחשלות על פי קריטריונים שיקבעו.
א. 9 'כח להשפיע' תדאג לחקיקה נגד 'תספורות'/מחיקת חובות של אנשי עסקים דבר הפוגע בכספי הפנסיה של אזרחי מדינת ישראל ובכספם.
א. 10 'כח להשפיע' תדאג לביטול כל ההטבות של החברות הציבוריות והממשלתיות של מדינת ישראל כגון: נמלי ישראל, חברת חשמל, חברת מקורות וכדו'.
א. 11 'כח להשפיע' תבטל את סעיפי ותקציבי הפרסום בכל החברות הממשלתיות והציבוריות שהינם מונופול ותפנה כספים אלו לטובת הציבור.
א. 12 'כח להשפיע' תומכת בכלכלה חופשית ובהתערבות מוגבלת של המדינה בפעילות הכלכלית של תושביה.

 

 ב. חברה
ג.1'כח להשפיע' תפעל להבטחת נגישותה, פעילותה ומעורבותה החברתית, התרבותית והתעסוקתית של אוכלוסיית הנכים בישראל ותתמוך בחקיקת ואכיפת החוקים הרלבנטיים, להעצמת חוסנם הכלכלי ומעורבותם בחברה ושיפור אורח חייהם.
ג.2. 'כח להשפיע' תפעל לקביעת לוחות זמנים קצרים והחלטות לגבי מתן אחוזי נכות לנכים הן בביטוח הלאומי והן במשרד הביטחון תוך מתן תשלומי שכר מוקדמים עתיים עד לקביעת הקריטריונים לגביהם. בוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי ומשרד הביטחון ישבו נציגי ציבור שיבחרו ממאגר נציגי הציבור הבלתי תלוי שיוקם ברשות החברות הממשלתיות.
ג.3 'כח להשפיע' תדאג שחובת הממשלה ומוסדותיה תהיה לדווח לתושבי המדינה בכלל ולנכים בפרט על כל זכויותיהם המגיעות להם על פי חוק בחוברת שתצא אחת לתקופה בדיוור ישיר כך שכל אזרח יכיר וידע את זכויותיו.
ג.4 'כח להשפיע' תפעל לחיוב מוסדות המדינה לליווי וסיוע לנכים קשים ולקשישים במילוי והגשת טפסים לסיוע מהמדינה בביתם, כשירות לתושבי המדינה.
ג.5 'כח להשפיע' תפעל להחלת "פנסיית מינימום" אשר תקנה לקשיש אפשרות להזדקן בכבוד ולכלכל את את עצמו ללא צורך לתמיכה מארגוני צדקה.

 

ג. דיור
ח.1 'כח להשפיע' תפעל להוזלת מחירי הקרקעות למטרת בניה קלה ומהירה בפריפריות ובאזורי הנגב והגליל
ח.2 'כח להשפיע' תפעל לשחרר קרקעות מדינה חינם לזוגות צעירים, חסרי דיור, נפגעי משכנתאות באזורים הנ"ל תוך מתן סבסוד כספי על פי קריטריונים שיקבעו ובתנאי שידורו ולא ישכירו את הדירות למשך 5 שנים.

 

ד. חינוך
ב.1.'כח להשפיע' תפעל ללימוד ערכים , שיפור המידות , עזרה לזולת וחסד במערכת החינוך.
ב.2 'כח להשפיע' תפעל להפניית תקציבים וכוח אדם ו/או מפעלים וכו' לפריפריה ולשכבות החלשות, על-מנת לצמצם פערים קיימים, לרווחת התושבים וסיוע לכלל התלמידים ובעיקר לבעלי לקויות ומוגבלויות פיזיות ונפשיות, כן תפעל היא לקדם כל תלמיד על פי כישוריו ועל ידי כך להקנות לו כלים להתגבר על ליקוייו ולהשתלב בחיי החברה.


ב.3 'כח להשפיע' תפעל להנחלת ערכי היהדות במערכת החינוך הממלכתי.
ב.4 'כח להשפיע' תפעל כי לכל תלמיד ימצא מוסד חינוכי מתאים כולל תלמידים שנשרו ממסגרות חינוכיות אשר נופלים בין הכיסאות ובסופו של דבר פונים אל הפשע.
ב.5 'כח להשפיע' תפעל לחיזוק ההשכלה הגבוהה במדינה. "השכלה גבוהה", לצורך זה, היא כהגדרתה במועצה להשכלה גבוהה בישראל. 'כח להשפיע' רואה בהשכלה הגבוהה השקעה חיונית בעתידה של המדינה.
ב.6 'כח להשפיע' רואה בקיום ופיתוח המדע בישראל ערך חשוב לשגשוג רווחת אזרחיה ולקידום מעמדה של המדינה בעולם.
ב.7 'כח להשפיע' תפעל לביטול המבחן הפסיכומטרי המונע כיום מאוכלוסיות חלשות את ההזדמנות השווה להשכלה הגבוהה.
ב.8 'כח להשפיע' תפעל למימון שכר לימוד אוניברסיטאי לסטודנטים שלומדים במכללות וסמינרים. 

ב.9 'כח להשפיע' תפעל לשינוי מקיף במועצה הלאומית להשכלה גבוהה במתכונתה הנוכחית ותפעל להחלפתה במועצה אשר מגוונת אשר חבריה יורכבו מאישי צבור, ממשל ומשפט. 

ב.10  'כח להשפיע' למתן ערך אקדמי לתארים דתיים גבוהים באופן שרב מוסמך יחשב לבעל תואר BA רב עיר יחשב לבעל תואר  MA ואילו כל מוסמך לדיינות יחשב כבעל תואר ד"ר ב-10 שנותיו הראשונות ולאחר מכן יושווה לבעל תואר פרופסור ובלבד שישב כדיין בבתי דין רבניים. 

ב.11 'כח להשפיע' רואה בלימוד התורה ערך עליון לקיום העם היהודי ושימור המסורת המאחדת את כל חלקי העם ותדאג להנחלתה לכל שכבות העם.

ה. מדינה ושלטון     
ד.1. הרשות השופטת היא מאושיות הדמוקרטיה הישראלית. 'כח להשפיע' תפעל למנוע פגיעה בה מצד כל גורם ותתמוך ללא סייג בחיזוק שלטון החוק ואכיפתו מחד ותאפשר לכל אזרח במדינה לקבל את יומו בבית המשפט ו/או בתי הדין הרבני באופן שוויוני ומעשי מאידך.
ד.2. 'כח להשפיע' תיזום חוק בוררות חובה לתביעות עד לסך 50,000 ש"ח אשר ייתן פתרון בקיצור הליכי המשפט כדי לבטל סבל ועינוי דין הנגרמים לאזרחים שנזקקים לשירותי מערכת המשפט.


ד.3. 'כח להשפיע' תפעל להחלת רישום פרוטוקול מלא של כל הנאמר ע''י הצדדים והשופטים בבתי משפט גם בהליך של קדם משפט מבלי שיסוננו אמירות כל שהן מפרוטוקול הדיון לרבות הצעותיהם של השופטים לצדדים או מי מהם לפני מהלך הדיון, במהלכו ולאחריו ויינתן נימוק כתוב להצעות שופטים לצדדים.
ד.4. 'כח להשפיע' תפעל לחיוב ביצוען הקלטות קוליות בכל הדיונים בבתי משפט והבאתם לצדדים למעט משפטים בתחום עניני משפחה או בעלי חיסיון על פי דין.
ד.5. 'כח להשפיע' תפעל כי בוועדה לביקורת שופטים ישבו 2 נציגי ציבור לפחות.

 

       ו. תחבורה

ו.1 'כח להשפיע' תדאג לשנות את החוק לגבי המהירות המותרת בכבישים המהירים בישראל אשר ראויים בתקינותם למהירות של עד 140 קמ"ש.

ו.2 'כח להשפיע' תדאג למחיקת עבירות תעבורה מרקורד ההרשעות בחלוף 7 שנים ממועד ההרשעה למעט הרשעות שבהם נפצע או נהרג אדם.

 

ז. שירות צבאי

ז.1 כל אזרח ישראלי, בהגיעו לגיל 18, יחויב בשירות צבאי שוויוני על פי חוק, הן במשך השירות, הן בתנאי השירות והן בזכויות ובחובות המתלווים לו. פטור משירות צבאי יינתן על פי קריטריונים ענייניים כגון: מי שתורתו אומנותו או שלמדינה יש ענין לפוטרו מן השירות.

ז.2 'כח להשפיע' תפעל לחקיקתו מחדש של חוק "טל".
ז.2 'כח להשפיע' תדאג לקיצור השירות הצבאי למשך 2.5 שנים. תינתן האפשרות לשרת פרק זמן נוסף של 6 חודשים תמורת שכר חודשי השווה לשכר המינימום פלוס 25% .

 

פרטי התקשרות עם המפלגה

אתר המפלגה www.hamiflaga.org.il

טלפון מטה ראשי 073-2013333

פקס מטה ראשי 073-2013300

פלאפון עדכון רכזים ופעילים 054-2060883

mail@hamiflaga.org.il

רשימת מטות בערי ישראל

זכרו בכל קול שלכם טמונה נשמה של אחיכם

וה' הטוב יכפר עליכם וייטיב לכם