Optymalizacja witryn pod kątem wyszukiwarek (SEO)

Konfiguracja danych SEO w usłudze Analytics

Dopóki nie włączysz udostępniania danych Narzędzi dla webmasterów w swojej usłudze internetowej w Google Analytics w sekcji dotyczącej optymalizacji witryn pod kątem wyszukiwarek (SEO), nie będziesz widzieć żadnych danych raportowania.

Konfiguracja raportowania SEO w raportach Analytics

Jeżeli nie odpowiadasz za zarządzanie optymalizacją witryny pod kątem wyszukiwania, skontaktuj się z administratorem witryny. W pozostałych przypadkach upewnij się, że witryna została dodana do Narzędzi dla webmasterów, a opcja zbierania danych działa. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku Narzędzia dla webmasterów – pierwsze kroki.

Ekran Ustawienia usługi internetowej w Twojej witrynie zawiera informacje na temat konfiguracji SEO (Wszystkie konta > [Twoje konto] > [Twoja usługa internetowa] > Ustawienia usługi internetowej). W sekcji Ustawienia narzędzi dla webmasterów powinien być widoczny URL witryny jako potwierdzenie, że witryna została zweryfikowana w Narzędziach dla webmasterów oraz że masz pozwolenie na dokonywanie zmian. Jeżeli nie ma tam URL-a witryny, musisz ją dodać do Narzędzi dla webmasterów.

Domyślnie raportowanie SEO jest włączone dla wszystkich widoków, które zbierają dane dotyczące witryny. Aby wyłączyć raportowanie SEO we wszystkich wybranych widokach, należy kliknąć przycisk Włącz widoki i usunąć zaznaczenie pól wyboru obok widoków, które mają zostać wyłączone. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Dostępność danych w raportach

Po włączeniu raportowania SEO w raportach Analytics w raportach pojawią się wszystkie dostępne historyczne dane SEO dotyczące witryny. Należy jednak pamiętać, że na dane historyczne w tych raportach mają wpływ dwa czynniki:

 • Data założenia widoku Analytics.
  Gdy witryna jest już prawidłowo skonfigurowana pod kątem śledzenia Analytics, dane raportowania dotyczące witryny mogą być wyświetlane w jednym widoku lub kilku z nich. Dane raportu w każdym widoku są zbierane od daty utworzenia widoku. Dane poprzedzające ten okres są niedostępne.
 • Data początkowa zbierania danych witryny w Narzędziach dla webmasterów.
  Jeżeli zbieranie danych w Narzędziach dla webmasterów jest już skonfigurowane, raporty SEO będą zawierać historyczne dane od daty utworzenia widoku. Jeżeli zbieranie danych dotyczących witryny w Narzędziach dla webmasterów zostało dopiero włączone, dane w raportach pojawią się przed upływem 24 godzin od momentu weryfikacji witryny. Narzędzia dla webmasterów będą wyświetlać wszystkie dane zebrane na temat witryny, jednak historyczne dane sprzed weryfikacji mogą nie być dostępne.

 

Poniższy scenariusz obrazuje:

 1. 1 stycznia – konfiguracja widoku A dla witryny w usłudze Analytics.
 2. 1 lutego – konfiguracja zbierania danych dotyczących witryny w Narzędziach dla webmasterów.
 3. 1 marca – konfiguracja widoku B dla witryny w usłudze Analytics.
 4. 1 kwietnia – włączenie raportowania SEO w widokach A i B.

W tym przypadku dostępność danych dla każdego z tych widoków wygląda następująco:

 • Widok A – dane SEO dostępne od 1 lutego.
 • Widok B – dane SEO dostępne od 1 marca.

Dalej: Korzystanie z raportów SEO