Тег: ідеологія

Як нацизм прийшов до влади

Як нацизм прийшов до влади

Історія, Наші книги

Автор:

48.00 грн.

Пер. з нім. – К.: Дух і літера, 2009. – 320 с.
Мова укр. – Обкл. тверда – Форм. 60х84/16 – ISBN 966-7888-91-6

Ця книжка про німецький досвід історії від кінця Першої світової війни до приходу до влади нацистів. Зацікавлення людства тими подіями пояснювати навряд чи треба – нацистська ідеологія, а за тим практика втілення ідей націонал-фашизму коштували людству десятків і десятків мільйонів людей, вбитих, знищених, загиблих від голоду та хвороб. Крок за кроком автор описує і осмислює трагічний німецький досвід – шлях від Веймарської республіки до гітлерівського рейху. Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією Європи, історією ХХ століття.

Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну ідею у ХХ столітті

Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну ідею у ХХ столітті

Історія, Наші книги

Автор:

46.00 грн.

Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2007. – 814 с.
Мова укр. – Обкл. тверда – Форм. 60х84/16 – ISBN 966-378-045-2

Книга видатного французького історика Франсуа Фюре ґрунтовно розкриває, яким чином комуністична ідея впродовж майже всього ХХ століття мала такий надзвичайний вплив на свідомість людей, незважаючи на трагічний досвід, яким вона заплямувала свій прапор спочатку в СРСР, а потім в іншим країнах Європи та за її межами. Контраст між перебігом більшовицької революції на різних щаблях її розвитку та ілюзіями, якими вона себе оточувала, якраз і є головною темою цієї великої аналітичної оповіді. Докладнiше

Ідеологія та утопія

Ідеологія та утопія

Наші книги, Соціологія

Автор:

34.00 грн.

Пер. з нім. – К.: Дух і літера, 2008. – 370 с.
Мова укр. – Обкл. тверда – Форм. 60х84/16
ISBN 978-966-378-072-6

Книга «Ідеологія та утопія» Карла Мангайма, класика соціологічної думки, справила значний вплив на розвиток сучасної соціальної теорії, особливо на соціологію знання. Відтворюючи соціологічне поняття мислення, автор робить наголос на політичній і соціальній детермінованості пізнання. Соціологія знання досягає високого рівня аналізу ідей – шляхом визначення їх інтенцій та контексту появи в суспільній думці, завдяки чому виявляє їх ідеологічний та утопічний елементи. Докладнiше

Ідеологія та Утопія

Ідеологія та Утопія

Наші книги, Філософія

Автор:

Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2005. – 383 с.
Мова укр. – Обкл. тверд. – Форм. 60х84/16 – ISBN 966-7888-80-0
Наклад книги закінчився!

У праці Поля Рікера “Ідеологія та утопія”, що є курсом лекцій, прочитаних відомим філософом у Сполучених Штатах, розглянуто ідеологію та утопію як культурні феномени, а також їхню співвіднесеність у сфері суспільної уяви. Автор простежує еволюцію цих понять в історії сучасної думки, приділяючи багато уваги їхньому вжитку й трансформації у текстах таких авторів як Маркс, Вебер, Альтюсер, Габермас, Гірц. Рікер виходить із того, що ідеологія та утопія суттєвим чином пов’язані між собою, а відтак і розглядати їх слід, спираючись на факти їхньої невпинної взаємодії. До того ж, усупереч поширеним поглядам, автор твердить, що годі й думати про те, що колись люди зможуть позбутися необхідності створювати ідеології та утопії, оскільки як одне, так і інше є неодмінною функціональною часткою механізмів смислотворення в культурі.
Книга призначена всім, хто цікавиться питаннями сучасної філософії та культурології. Докладнiше

Джерела тоталітаризму

Джерела тоталітаризму

Наші книги, Соціологія

Автор:

2-е. вид. / Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2005. – 584 с.
Мова укр. – Обкл. тверда – Форм. 60х84/16 – ISBN 966-378-009-6
Наклад книги закінчився!

Увазі читачів пропонується фундаментальна праця видатного американського мислителя Ханни Арендт, яка доклала великих і плідних зусиль до глибокого вивчення тоталітаризму в історії людства. Розуміючи тоталітаризм як систему масового терору, що запроваджує в країні атмосферу загального страху, авторка досліджує умови його виникнення. Вона послідовно зіставляє дві форми тоталітаризму – націонал-соціалістську та інтернаціонал-більшовицьку, визначає роль, що її в тоталітарних системах відіграє ідеологія. Докладнiше