Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Bedrifter og organisasjoner som er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon fikk fra 2006 plikt til å opprette pensjonsordning for sine arbeidstakere. Denne nettsiden inneholder informasjon om den nye loven. Det har ikke blitt publisert ny informasjon på denne nettsiden siden august 2007.

Obligatorisk tjenestepensjon

OTP-loven trådte i kraft 1. januar 2006 og pålegger de fleste foretak en plikt til å opprette tjenestepensjonsordning for sine arbeidstakere. Foretak som omfattes av OTP-loven har en frist på seks måneder til å opprette tjenestepensjonsordning i samsvar med loven. Fristen regnes fra det tidspunkt foretaket kommer inn under lovens virkeområde, for eksempel fordi personer ansettes.

Aktuelt

Nyheter om obligatorisk tjenestepensjon publisert i perioden oktober 2005 til august 2007.

Brosjyre om obligatorisk tjenestepensjon

Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2006. Finansdepartementet lagde i den forbindelse en informasjonsbrosjyre om obligatorisk tjenestepensjon. Brosjyren inneholder hovedpunkter som kan være nyttige for både arbeidsgivere, arbeidstakere og andre som er interessert i loven.

Dokumenter

Sentrale dokumenter om obligatorisk tjenestepensjon.

Stikkordsliste obligatorisk tjenestepensjon

Her har vi samlet en rekke stikkord i alfabetisk rekkefølge som omhandler obligatorisk tjenestepensjon. Stikkordslisten ble opprettet i forbindelse med innføringen av loven i 2006, og er kun ment som et oppslagsverk. For å lese mer inngående om obligatorisk tjenestepensjon henviser vi til Lov om obligatorisk tjenestepensjon og Ot.prp. nr. 10 (2005-2006).

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon i forbindelse med innføringen i 2006.

Kontaktinformasjon

Finansmarkeds­avdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Faks: 22 24 27 16

Adresse:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Gamle regjeringsbygningen: Detaljer fra gelender i hovedtrapp

Kontaktinformasjon

Finansmarkeds­avdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Faks: 22 24 27 16

Adresse:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo