Alfabetisk oversigt - Natur- og Vildtreservater

Der er lavet en folder for mange af reservaterne. Folderen kan ses ved at klikke på reservatets navn.

Bemærk at nedenstående foldere ikke er opdaterede efter Reservatsektionen og 6 statsskovdistrikter er blevet nedlagt. Nogle af de nævnte telefonnumre virker derfor ikke længere. Find de rigtige på

Reservat

Oprettet år

Areal marin/ha

Areal fersk/ha

Areal land/ha

Areal ialt/ha

Bekendtgørelsens ikrafttræden

Aflandshage

1952

10

0

155

165

20.05.2012

Agerø og Skibsted Fjord

1996

5.636

0

0

5.656

20.11.2006

Agger Tange

1984

876

587

477

1.940

20.04.1996

Aggersborggård

1975

128

0

127

255

01.09.2000

Alleshave Bugt

1993

450

0

0

450

01.10.1993

Amager (Vestamager)

1952

175

82

2.279

2.361

01.04.2007

Anholt

1990

82

0

19

101

07.07.1990

Arreskov Sø

1985

0

216

37

253

01.09.2000
Aså - Gerå

1998

444

0

258

702

01.09.2001

Augustenborg

1956

27

17

20

64

01.08.1971

Basnæs Nor

1919

978

0

138

1.116

01.03.1977

Bastholm

1977

8

0

5

19

01.03.1977

Begtrup Røn

1995

1

0

2

2

01.04.1995

Bovten - Knotten

1996

2.961

0

40

3.001

01.09.1996
Dråby Vig

1998

793

0

70

863

01.12.2001
Dybsø Fjord

1997

1.149

0

261

1.410

01.09.1997
Ebeltoft Vig

1945

343

0

37

380

01.09.1994

Ejerslev Røn

1989

6

0

2

8

01.04.1989
Endelave

1999

191

0

0

191

01.09.1999

Ertholmene

1926

1.221

0

35

1.256

01.01.1985
Fanefjord - Grønsund

1999

634

0

78

716

01.09.1999

Fredericia

1936

1.193

0

89

1.282

01.10.1974

Gamborg Inddæmning

1940

4

19

70

120

01.08.1940

Guldborgsund

1958

409

0

20

429

01.02.1990
Gyldensteen Strand 2013 209 0 19 228 09.12.2013

Haderslev Fjord

1973

44

0

0

44

01.10.1993
Hals - Egense

1997

1.794

0

21

1.816

01.09.1997
Hanstholm

1949

0

408

3.465

3.873

01.04.1995
Harboøre og Agger Tanger

1984

821

494

840

2.155

15.05.1996

Hejlsminde Nor

1964

199

0

84

283

01.10.1994

Helleholm Vejle

1999

139

0

0

139

01.03.1999

Hesselø

1982

11.428

0

70

11.498

14.04.1982

Hirsholmene

1981

2.397

0

45

2.442

01.09.1995

Hjarbæk Fjord

1967

2.461

0

0

2.461

01.09.1994

Hobro

1940

188

12

59

259

15.12.1966

Holsteinborg Nor

1999

645

0

14

659

01.09.1999

Horsens Nørrestrand

1977

130

0

86

218

01.04.1987

Horsens Fjord

1983

125

0

0

127

01.01.1983

Hov Røn

1981

14

0

12

26

01.12.1994

Hov Vig

1996

46

73

110

229

01.09.1996

Hyllekrog

1996

7.293

0

173

7.466

01.09.1996

Kalundborg

1942

409

0

19

428

15.11.1994

Kalveboderne

1994

524

0

0

524

01.07.1994

Kalvø

1984

107

0

44

151

15.09.1994

Kolding Inderfjord

1939

226

0

10

236

20.07.1949

Lerdrup Bugt

1994

835

0

34

869

01.09.1994

Linderum

1977

6

0

7

13

01.03.1977

Livø Bredning

1978

427

0

5

432

01.04.1993

Løgstør Bredning

1997

1.727

4

21

1.842

01.09.1997

Lønnerup Fjord

1980

138

0

4

142

01.06.1995

Majbølle

1995

920

0

41

961

01.09.1995

Mariager Fjord

1996

2.145

0

49

2.194

01.04.1996

Maribo

2000

0

1.041

223

1.264

01.09.2000

Mejlø

1978

29

0

35

64

01.03.1978

Mølle- og Svanegrunden

1980

196

0

8

202

01.04.1995

Mågeøerne

1981

31

0

6

37

01.12.1994

Nakskov

2000

3.831

2

278

4.111

01.09.2000

Nexø

1942

79

0

28

107

01.08.1991

Nibe og Gjøl Bredning

1989

9.052

0

148

9.200

01.08.1993

Nissum Fjord

1986

6.377

224

607

7.208

01.08.1996

Norsminde Fjord

1942

187

0

151

338

01.04.1982

Nysted Nor

1951

76

0

71

147

19.06.1986

Nærå - Agernæs

1998

2.225

0

73

2.297

01.09.1998

Nørremaj

2000

0

20

97

117

01.04.2000

Nørskov Vig

1987

123

0

37

160

01.04.1997

Odense Fjord

1996

6.082

0

200

6.282

01.09.1996

Præstø Fjord

1999

534

0

159

693

01.09.1999

Ribe

1960

0

32

178

91

01.08.2000

Ringkøbing Fjord

1985

28.108

0

841

28.949

20.11.2006

Roskilde Fjord

1995

3.966

69

250

4.285

11.04.2007

Rotholmene

1977

22

0

10

32

01.04.1992

Rødsand

1978

305

0

1

306

01.10.1993

Rågø

1999

471

0

26

497

01.03.1999

Saltholm

1983

4256

0

1700

5.956

17.12.2013

Selsø Sø

1967

0

69

40

134

01.08.1992

Skælskør

1942

518

0

16

534

01.09.1995

Stavns Fjord

1926

14.905

0

275

15.177

01.09.1999

Struer

1947

448

0

0

448

01.08.1987

Svendborg

1952

698

0

0

698

01.01.2000

Sydfynske Ø-hav

1996

22.542

0

151

22.693

12.03.2007

Søby Rev

1976

18

0

8

23

01.04.1976

Sødring

1999

3.242

0

22

3.264

01.05.1999

Sønder Vosborg

1946

0

0

115

115

24.02.1946

Tipperne - del af Ringkøbing Fjord

0

0

0

0

0

0

Tihøje

1940

0

0

220

220

19.08.1943

Tissø

1998

0

607

63

670

01.09.1998

Troldhede, Nr. Vium og Søby Sø

1983

0

17

273

290

01.11.1983

Tårs Vig

1997

5.633

16

52

5.701

01.09.1997

Ulvedybet

1930

535

0

251

786

1.12.2001

Ulvshale - Nyord

1989

9.721

0

389

10.108

01.08.1995

Vadehavet Langli - Skallingen

1979

114.035

0

10.065

124.061

01.03.1998

Vejle Inderfjord

1940

516

0

166

682

01.12.1985

Vejlerne

1960

0

2.580

2.862

5.442

28.04.1960

Vest Stadil Fjord

1998

0

386

922

1.308

01.09.1998

Vind

1946

0

0

407

407

16.01.1945

Voerså - Stensnæs

1998

415

0

241

656

01.09.2001

Vorsø

1917

824

0

63

887

01.09.1994

Vresen

1976

119

0

4

123

13.01.2002

Ølene

1942

0

13

102

115

19.05.1942

Ølsemagle Revle

1990

395

0

115

510

01.09.1999

Årø Kalv

91

0

47

138

01.05.1991

Reservattyper i listen

T: Trækfuglereservat
Y:
Ynglefuglereservat
S:
Sælreservat
H : Hedereservat
B
: Byreservat
N:
Reservater af hensyn til dyr, planter, landskabsformer o.a.