Pomoc dla niepełnosprawnych

Wiadomości gospodarcze

Data publikacji : 09.05.2013

Polska żywność - fundament polskiego eksportu - 2012 kolejnym rokiem rekordowego eksportu żywności

Wartość całego rynku eksportu żywności w 2012 roku wyniosła 17,5 mld euro, co oznacza rekordowy wzrost o 14,8 proc. w porównaniu z 2011 r. – wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z lutego 2013 roku. Udział produktów rolno-spożywczych w całkowitej wartości polskiego eksportu wyniósł zatem 12,33 proc w 2012 roku, co pozwala uznać ten sektor za jeden z fundamentów polskiego eksportu.

Ta dynamika ukazuje rosnące znaczenie udziału żywności w polskim eksporcie. W 2004 r. wartość eksportu polskich produktów spożywczych – wg danych ministerstwa rolnictwa - wynosiła nieco ponad 5 mld euro, a więc w przeciągu niecałej dekady eksport żywności potroił swoją wartość.

Handel produktami rolno-spożywczymi po raz kolejny wykazał nadwyżkę w obrotach, która utrzymuje się nieprzerwanie od 2003 r. Nadwyżka w handlu zagranicznym w 2012 r. wyniosła 4,2 mld euro, co oznacza wzrost o 62 proc. wobec 2011 roku - podał resort rolnictwa w komunikacie.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Głównymi partnerami handlowymi Polski w 2012 w tym sektorze są przede wszystkim kraje Unii Europejskiej. Największym rynkiem zbytu dla polskiej żywności za granicą są Niemcy, do których polscy eksporterzy sprzedali towary o łącznej wartości 3,8 mld euro.

Drugim rynkiem jest Wielka Brytania, do której wyeksportowano towary o wartości 1,3 mld euro, a na trzecim miejscu plasują się Czechy, które importowały towary spożywcze z Polski o wartości ok. 1,1 mld euro.

Najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem zbytu jest natomiast Rosja, w której import polskiej żywności wzrósł w 2012 roku o ponad 30 proc. rdr i wyniósł również około 1,1 mld euro.

Poza Rosją rośnie polski eksport żywności na inne rynki poza UE przede wszystkim w Azji, na Bliskim i Dalekim Wschodzie. „W ciągu ostatnich czterech lat uzgodnione zostały warunki dostępu polskich produktów żywnościowych do rynków m.in. Japonii, Chin, Wietnamu, Singapuru”- napisano w komunikacie. Z kolei w krajach arabskich i w Izraelu – jak również i w krajach Unii – dużą popularnością cieszy się polskie mięso z uboju rytualnego. Wartość eksportu mięsa koszernego oraz halal pochodzących z polskich zakładów wyniósł 2,55 mld euro w 2012 roku.

2013 rok może przynieść dalszy wzrost eksportu żywności

Choć ubiegły rok był rekordowy pod względem wzrostu eksportu polskiej żywności, 2013 może przynieść również dodatnie wyniki, jednak dynamika wzrostów będzie mocno ograniczona. Większość ekspertów jest zdania, że nie ma podstaw by spodziewać się spadku wartości w handlu zagranicznym żywnością.

„Eksport produktów rolno-spożywczych w 2013 r. wzrośnie o ponad 4 proc. rdr i wyniesie 18,3 mld euro. Z kolei, import wzrośnie o 1 proc. do 13,4 proc. co będzie oznaczać nadwyżkę handlową w wysokości 4,8 mld euro wobec 4,2 mld euro w 2012 roku” – prognozuje w przedstawionym w styczniu br. raporcie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, polski think-tank specjalizujący się w rynku spożywczym.

Zdaniem instytutu, na rozwój sytuacji w polskim handlu zagranicznym w 2013 r. podobnie jak przed rokiem, duży wpływ będzie miała sytuacja ekonomiczna w UE. "Proces wychodzenia z kryzysu przebiega powoli i w związku z tym tempo wzrostu popytu jest nadal stosunkowo niskie. Utrzymują się problemy z niektórymi gospodarkami strefy euro, co nie wpłynie korzystnie na kondycję całej UE. Nieznaczną poprawę widać w gospodarkach pozostałych krajów rozwiniętych. Aczkolwiek wpływ sytuacji gospodarczej na polski eksport rolno-spożywczy, w porównaniu z innymi sektorami, w 2012 r. okazał się relatywnie słabszy" – wyjaśniano w raporcie Instytutu.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

"Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na wielkość polskiego eksportu, np. ceny żywności w ogóle, ceny poszczególnych produktów czy wahania kursu walutowego. Istnieją jednak trwałe, fundamentalne podstawy, by pozytywnie patrzeć w przyszłość, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę, że obecnie 30 proc. produkcji trafia na eksport. Polska żywność jest znana z jakości i bezpieczeństwa" – skomentował w rozmowie z PAP 14 stycznia Andrzej Kowalski, dyrektor IERiGŻ.

Spadek nadwyżki żywności na rynku krajowym i czarny PR wyzwaniem przed polskimi eksporterami żywności

W ocenie IERiGŻ, spadek dynamiki wzrostu eksportu wynika z faktu, że "zmniejszą się nadwyżki rynkowe większości produktów roślinnych, a także zwierzęcych, co będzie ograniczało możliwości eksportu produktów rolnictwa. Eksport produktów przetworzonych nadal będzie się zwiększał, ale jego dynamika również zmaleje. Spośród produktów zwierzęcych zwiększy się eksport większości pozycji, z wyjątkiem żywych zwierząt (szczególnie trzody chlewnej)".

Zdaniem Tomasza Siekierskiego, europosła z ramienia PSL oraz członka Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy Parlamencie Europejskim dodatkową przeszkodą na drodze wzrostu polskiego eksportu żywności może stanowić „czarny PR” wobec polskich produktów uprawiany za granicą, zwłaszcza po ostatniej tzw. „aferze z koniną”. Afera wybuchła gdy Europę obiegła wiadomość o dodawaniu w polskich ubojniach końskiego mięsa do wołowiny wysłanej do Irlandii. Chociaż udowodniono później, że konina pochodziła z zakładów w Holandii, Rumunii, Francji, czy Luksemburgu, to polskim producentom afera zaszkodziła najmocniej.

Siekierski uważa, że negatywna kampania informacyjna w krajach, które są jednymi z naszych najważniejszych partnerów handlowych może spowodować w tym roku znaczne wyhamowanie dynamiki eksportu żywności. W rozmowie z 29 kwietnia z portalspozywczy.pl, internetowym magazynem o tematyce rolniczo-spożywczej, Siekierski stwierdził, że eksport produktów rolno-spożywczych, który w 2012 roku wzrósł o około 15 proc., w tym roku zwiększy się o 10 proc., co i tak stanowi bardziej optymistyczną prognozę od szacunków IERiGŻ.

Źródło - redakcja ekonomiczna PAP

Data publikacji : 09.05.2013

Rejestr zmian
Opublikowane przez : Łukasz Sawa
Autor dokumentu : Biuro Komunikacji Społecznej

Statystyka strony: 4266 wizyt