Лепенски Вир

Адам

Адам

На дунавској тераси у Ђердапу налази се Лепенски Вир, једно од најзначајнијих археолошких налазишта Србије. У археолошким ископавањима шездесетих година прошлог века откривени су археолошки налази, сакрална архитектура и монументална скулптура из времена од 7000. до 6000. година п.н.е. који су променили светске представе о почецима цивилизације.
Испод насеља првих земљорадника и сточара из раздобља од 5300. до 4800. године п.н.е. откривено је седам сукцесивно грађених насеља ловаца, риболоваца и сакупљача хране подизаних једни на другима.
Прародитељка

Прародитељка

Пронађени артефакти у виду бројних станишта, гробова који одсликавају необичне погребне ритуале, разни алати и накит од камена, рогова и кости, монументалне скулптуре од камена пешчара, као и плочице са урезаним знацима налик на писмена, указивали су да су првобитне ловачко-сакупљачке заједнице које су насељавале терасу покрај Лепенског Вира успоставиле сложене друштвене односе, основале архитектуру особеног стила и моделовале монументалну скулптуру од огромних облутака.
Сва станишта насеља, археолошким истраживањима откривено је 136 објеката, имају облик зарубљеног кружног исечка под углом од 60 степени. Насеља су била плански изграђена, а својим складним облицима и функционалношћу показују развијен смисао за архитектуру. Оригинална архитектонска решења и монументална скулптура издвајају културу Лепенског Вира у једну посебну и веома рану фазу преисторијске културе Европе.