Befolkning, åldersgrupp, delområde, år 2001-2013

Befolkningen i Norrköpings kommun år 2013 var 133 749 personer. Största delområen var Hageby, Östantill och Nordantill.

Störst tillväxt i antal personer under år 2013 hade Hageby (+278) följt av Klockartorpet (+151). Minskade mest gjorde områderna Enebymo och Oxelbergen, -22 respektive -18 personer.

Störts procentuell tillväxt hade områdena Saltängen (+30,7%) och Herstadberg (+6,8%). Störts negativ tillväxt hade områderna Arkösund tätort samt Kvarsebo tätort, 3,1 procent respektive 2,4 procent.

Delområden med hög andel över 64 år var Arkösund tätort, Såpkullen och Vilbergen. Delområden med hög andel 0-18 år var Brånnestad, Navestad, Svärtinge och Klockaretorpet.

Senast ändrad den 23 april