Mer enn ti år på Internett!

Albin seilbåter 1968 – 1991

Hjem

Kommentarer eller spørsmål kan du skrive i gjesteboken eller sende som e-post.

Alle Albin seilbåter er Bermudariggete slupper.

Båt-
type
Rigg-
type
LYS-
tall
Skrog-
lengde
Skrog-
bredde
Deplase-
ment
Samlet
seilareal
Byggeperiode (farvet) 19-- Antall
totalt
Antall
pr. år
Båt-
type
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Albin Vega Mastetopp 1,00 (SGV)   8,25 m 2,46 m 2600 kg 34,9 m2                                                   3500 318 Albin Vega
Albin Viggen Mastetopp 0,97 (SG–)   7,10 m 2,24 m 1400 kg 27,4 m2                                                   1200 200 Albin Viggen
Singoalla Mastetopp 10,26 m 3,30 m 4000 kg 50,2 m2                                                       50     7 Singoalla
Shipman 28 Mastetopp 1,04 (SGV)   8,86 m 2,60 m 3000 kg 40,4 m2                                                     800   80 Shipman 28
Scampi 30 Mastetopp 1,09 (SGV)   9,07 m 3,00 m 3300 kg 45,3 m2                                                   1200   92 Scampi 30
Ballad Mastetopp 1,08 (SGV)   9,18 m 2,97 m 3800 kg 45,5 m2                                                   1500 136 Ballad
Albin 79 Mastetopp 1,00 (SGV)   7,90 m 2,66 m 2150 kg 32,1 m2                                                     250   83 Albin 79
Albin 82 MS Mastetopp 0,95 (SGF)   8,20 m 2,84 m 3400 kg 42,0 m2                                                     220   44 Albin 82 MS
Accent 26 Mastetopp 1,03 (SGV)   8,05 m 2,77 m 2500 kg 33,5 m2                                                     760 152 Accent 26
Albin 57 Brøkdel 0,89 (SG–)   5,74 m 2,41 m   800 kg 19,4 m2                                                     400   80 Albin 57
Albin 85 Cumulus Brøkdel 1,09 (SGV)   8,63 m 2,85 m 3650 kg 42,5 m2                                                     550   69 Albin 85 Cumulus
Albin 78 Cirrus Brøkdel 1,03 (SGV)   7,80 m 2,76 m 2350 kg 32,9 m2                                                     750 125 Albin 78 Cirrus
Albin Express Brøkdel 1,12 (SK–)   7,77 m 2,49 m 1740 kg 30,4 m2                                                   1400 200 Albin Express
Albin 107 Stratus Brøkdel 1,17 (SGV) 10,72 m 3,30 m 5200 kg 64,8 m2                                                     130   26 Albin 107 Stratus
Albin 99 Nova Brøkdel 1,15 (SGV)   9,87 m 3,15 m 4400 kg 56,9 m2                                                     500   56 Albin 99 Nova
Albin Delta Brøkdel 1,11 (SGV)   9,35 m 3,04 m 3900 kg 49,9 m2                                                     300 100 Albin Delta
Albin Alpha Brøkdel 1,10 (SGV)   8,95 m 2,84 m 3300 kg 47,1 m2                                                     150   21 Albin Alpha
  13660 569  
 

Albin seilbåter 1968 – 1991 sortert

Plass-
ering
  LYS-
tall
Båt-
type
  Skrog-
lengde
Båt-
type
  Skrog-
bredde
Båt-
type
  Deplase-
ment
Båt-
type
  Samlet
seilareal
Båt-
type
  Antall
totalt
Båt-
type
  Antall
pr. år
Båt-
type
  Plass-
ering
  1.   1,17 (SGV) Albin Stratus   10,72 m Albin Stratus   3,30 m Singoalla   5200 kg Albin Stratus   64,8 m2 Albin Stratus   3500 Albin Vega   318 Albin Vega     1.
  2.   1,15 (SGV) Albin Nova   10,26 m Singoalla   3,30 m Albin Stratus   4400 kg Albin Nova   56,9 m2 Albin Nova 1500 Ballad   200 Albin Viggen     2.
  3.   1,12 (SK–) Albin Express     9,87 m Albin Nova   3,15 m Albin Nova   4000 kg Singoalla   50,2 m2 Singoalla 1400 Albin Express   200 Albin Express     3.
  4.   1,11 (SGV) Albin Delta     9,35 m Albin Delta   3,04 m Albin Delta   3900 kg Albin Delta   49,9 m2 Albin Delta 1200 Albin Viggen   152 Accent 26     4.
  5.   1,10 (SGV) Albin Alpha     9,18 m Ballad   3,00 m Scampi 30   3800 kg Ballad   47,1 m2 Albin Alpha 1200 Scampi 30   136 Ballad     5.
  6.   1,09 (SGV) Scampi 30     9,07 m Scampi 30   2,97 m Ballad   3650 kg Albin Cumulus   45,5 m2 Ballad   800 Shipman 28   125 Albin Cirrus     6.
  7.   1,09 (SGV) Albin Cumulus     8,95 m Albin Alpha   2,85 m Albin Cumulus   3400 kg Albin 82 MS   45,3 m2 Scampi 30   760 Accent 26   100 Albin Delta     7.
  8.   1,08 (SGV) Ballad     8,86 m Shipman 28   2,84 m Albin 82 MS   3300 kg Scampi 30   42,5 m2 Albin Cumulus   750 Albin Cirrus     92 Scampi 30     8.
  9.   1,04 (SGV) Shipman 28     8,63 m Albin Cumulus   2,84 m Albin Alpha   3300 kg Albin Alpha   42,0 m2 Albin 82 MS   550 Albin Cumulus     83 Albin 79     9.
10.   1,03 (SGV) Accent 26     8,25 m Albin Vega   2,77 m Accent 26   3000 kg Shipman 28   40,4 m2 Shipman 28   500 Albin Nova     80 Shipman 28   10.
11.   1,03 (SGV) Albin Cirrus     8,20 m Albin 82 MS   2,76 m Albin Cirrus   2600 kg Albin Vega   34,9 m2 Albin Vega   400 Albin 57     80 Albin 57   11.
12.   1,00 (SGV) Albin Vega     8,05 m Accent 26   2,66 m Albin 79   2500 kg Accent 26   33,5 m2 Accent 26   300 Albin Delta     69 Albin Cumulus   12.
13.   1,00 (SGV) Albin 79     7,90 m Albin 79   2,60 m Shipman 28   2350 kg Albin Cirrus   32,9 m2 Albin Cirrus   250 Albin 79     56 Albin Nova   13.
14.   0,97 (SG–) Albin Viggen     7,80 m Albin Cirrus   2,49 m Albin Express   2150 kg Albin 79   32,1 m2 Albin 79   220 Albin 82 MS     44 Albin 82 MS   14.
15.   0,95 (SGF) Albin 82 MS     7,77 m Albin Express   2,46 m Albin Vega   1740 kg Albin Express   30,4 m2 Albin Express   150 Albin Alpha     26 Albin Stratus   15.
16.   0,89 (SG–) Albin 57     7,10 m Albin Viggen   2,41 m Albin 57   1400 kg Albin Viggen   27,4 m2 Albin Viggen   130 Albin Stratus     21 Albin Alpha   16.
17.   Singoalla     5,74 m Albin 57   2,24 m Albin Viggen     800 kg Albin 57   19,4 m2 Albin 57     50 Singoalla       7 Singoalla   17.

Forklaringer: Riggtype er enten mastetopprigg (Mastetopp) eller brøkdelsrigg (Brøkdel).
  LYS-tall er LYS-tallet (i følge LYS-tabellen (se under); tallet gjelder for angitt utstyr (grunnstandard)
(S = spinnaker; G = genua, K = kryssfokk; F = faste propellblad, V = stillbare propellblad eller folde-propell, – = ikke innenbordsmotor)).
  Skroglengde er lengde over alt (i følge LYS-tabellen unntatt tall i kursiv).
  Skrogbredde er største skrogbredde (i følge LYS-tabellen unntatt tall i kursiv).
  Deplasement er minste deplasement (i følge LYS-tabellen unntatt tall i kursiv).
  Samlet seilareal er sammenlagt areal (basert på trekanter) av fullt storseil og største genua/kryssfokk (basert på LYS-tabellen unntatt tall i kursiv).
  Byggeperiode er de årene hver båttype ble bygget (angitt farvet).
  Antall totalt er antall båter bygget totalt.
  Antall pr. år er antall båter bygget årlig i gjennomsnitt.

Oversikten er hovedsakelig basert på en artikkel i Båtnytt nr. 12, 1992 samt LYS-tabellen for 2010 og 2003.

Hjem

Utarbeidet av Sigurd Humerfelt (8. desember 1999, sist oppdatert 22. oktober 2010) (1193).
Copyright: © Sigurd Humerfelt, 1999.