Přítomni:

Předseda dr Soukup.

Místopředsedové: Donát, Klofáč, dr Hruban, dr Bas, dr Heller, dr Buday.

Zapisovatelé: dr Karas, Pichl.

Celkem přítomno 128 členů podle presenční listiny.

Členové vlády: předseda vlády Malypetr; ministři dr Beneš, dr Krčmář; Machník, dr Trapl.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Bartoušek; jeho zástupce dr Trmal.

Místopředseda Donát zahájil schůzi v 15 hodin 20 minut.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

obdrželi: na dnešní schůzi sen. dr Krčméry, Kubač, Malík; dodatečně na schůzi dne 23. října 1935 sen. Frank, Popovič.

Místopředseda Donát konstatoval, že senát je schopen se usnášeti, a k jeho návrhu udělil senát hlasováním zdravotní dovolené do konce listopadu sen. Hakenovi a Steinerovi.

Ověření voleb.

K poukazu místopředsedy Donáta přečetl zapisovatel sen. Pichl přípis volebního soudu ze dne 23. září 1935, č. 201/35, o verifikaci voleb senátorů, zaslaný předsednictvu senátu:

Volební soud zkoumaje a ověřuje podle §u 8, bodu 2 a §u 10 zák. o vol. s. volby členů senátu Národního shromáždění, zvolených dne 19. května 1935 usnesl se v dnešní své plenární schůzi:

A. Ověřiti volbu těchto členů:

1. Z kandidátní listiny č. 1, Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu:

Adam Josef, rolník, Čachotín, p. Chotěboř; Dr Bačinský Edmund, vrchní soudní rada, Užhorod; Dr Ing. Botto Jan, úředník a spisovatel, Bratislava; Donát Václav, statkář, Pavlov u Pelhřimova; Foit Ferdinand, rolník, Doupě; Dr Havelka Otakar, maj. domů a hospodářství, advokát, Praha; Jakubec Frant., rolník, Smržice; Kroiher Frant. Jan, děkan, Ledenice u Líšova; Machovský Josef, malorolník, Hlízov, p. St. Kolín; Měchura Jan, rolník, Šardice; Nejezchleb - Marcha Dominik, spisovatel a člen předs. rep. str. Ústřední Domoviny, Brno; Novák Frant., rolník, Kylešovice; Olejník Frant., gen. taj. Ústř. Domoviny, Praha; Rejmon Pavel, domkář, Dvory u Nymburka; Sehnal Václav, rolník, Nový Bydžov; Sechtr Josef, domkář a živn., Dobrovíz, pošta Hostouň; Stodola Kornel, předs. obch. a. prům. komory, Bratislava; Šelmec Adolf, ředitel gymnasia, Košice; Dr Štefánek Ant., min. rada, Bratislava; Udržal Frant., rolník, Dolní Roveň, okr. Holice; Ušák Alois, malorolník, Žižice, okr. Slaný; Vraný Josef, chefredaktor, Praha; Zeman Jan, ev. a. v. farář, Trenčín. (Předsednictví se ujal předseda dr Soukup.)

2. Z kandidátní listiny č. 2, Československé sociálně-demokratické strany dělnické:

Balla Josef, tajemník, Berehovo; Beneš Vojta, zem. škol. inspektor a místopředs. Čsl. obce legionářské, Praha; Brodecký Vilém, taj. Unie želez. zaměstnanců, Praha XII., Slezská 2125; Časný Felix, obchodník, Olomouc-Hodolany, Jiráskova 10; Dundr Vojtěch, tajemník, Praha XI., Dvořákova ul. č. 23; Filipínský Jan, místopředs. Svazu textilního dělnictva, Brno-Židenice; Havránek Pavel úředník - leg., Jihlava; Chalupník Josef, taj. Svazu kovodělníků, Mor. Ostrava-Vítkovice, Zengrova 711; Karpíšková Betty, manželka typografa, Praha-Smíchov, č. 1554; Koutková Ema, pošt. úřednice v. v., Hronov; Kříž Alois, redaktor, České Budějovice; Macek Rudolf, úředník, Frýdek; Modráček Frant., žurnalista, Praha-Vršovice, Horka 654; Němeček Václav, předs. Svazu knihtiskařů, Praha; Nentwich Jindřich, ředitel st. měšť. školy, Košice; Pocisk Jan, úředník, Bratislava; JUDr Soukup Frant., advokát a spisovatel, Praha II., Krakovská 7; Tomášek Frant., žurnalista, Praha-Střešovice 196; Winter Arnošt, inženýr a žel. úředník, Plzeň; Zimák Frant., redaktor, Bratislava.

3. Z kandidátní listiny č. 3, Československé strany národně-socialistické:

Hubka Josef, odb. učitel, Praha XII., Kleovka č. 63; Javornický Otakar, redaktor žel. listů, Praha; Klofáč Václav, místopředseda senátu, Praha; JUDr. Klouda Ant., advokát, Praha III., č. 44; Ing. Marušák Karel, vrchní techn. rada, Znojmo; Dr Milota Albert, univ. prof., Bratislava; Pichl Jiří, žurnalista, Praha; Plamínková Frant., učitelka, Praha; Riedl Karel, městský úředník, Brno; Rohlena Maxmilián, malíř porc. a starosta města, Choceň; Rušavý Karel; úředník Škod. závodů, Plzeň; Sladký Václav, profesor, Opava; Šolc Antonín, tajemník, Praha-Spořilov; Špatný Emil, žurnalista, Praha.

4. Z kandidátní listiny č. 4, Komunistické strany Československa:

Dresl Karel, sklář. dělník, Rapotín č. 292; Haken Josef, učitel, Praha-Žižkov, Dvořákova 24; Fidlík, správně Figlík Štěpán, stavebník, Trnava; Juran Josef, slevač, Rosice č. 255; Kreibich Karel, redaktor, Praha XII., Ve stromkách č. 2305; Kubač Frant., obuvník, Sered nad Váhom; Mikulíček Vítězslav, malorolník, Malenovice č. 116; Nedvěd Frant., tajemník, Praha-Karlín č. 330; Pfeiferová Karla, tajemnice, Hradec Králové II. č. 194; Popovič Vasil, zemědělec, Velké Loučky, Nová Masarykova 901; Steiner Gábor, tiskařský dělník, Bratislava, Kertész u. 36/b; Svoboda Josef, kovodělník; Praha VII.-Bubeneč, Čechova 13; Šmeral Bohumír, redaktor, Praha-Žižkov, Ročkova čp. 1597; Wenderlich Josef, taj text. děln., Liberec; Zmrhal Ant., ředitel družstva, Praha XII., Tylovo nám. 15.

5. Z kandidátní listiny č. 5, Československé strany lidové:

Dytrych Tomáš, rolník, Vicemilice; JUDr Hruban Mořic, advokát, Olomouc; Janovský Jakub, domkář, předs. Svazu lidových Otčin, Břest; Dr Karas Josef, sekční šéf zem. výb. v. v., Praha III., čp. 434; Krejčí Jan Jiří, rolník, Hrazany u Milevska; Novák Frant., vrchní insp. st. drah v. v., Praha-Smíchov; Pechanec Jan, rolník a živn. star., Valašské Klobouky; Msgre Roudnický Alois, katecheta, Praha-Žižkov; Rýpar Jan, profesor, Opava; Dr Sobota Jan, profesor theologie, Hradec Králové č. 269; Dr Žiška Pavel, prof. náboženství, Trnava.

6. Z kandidátní listiny č. 6, Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei v Československé republice:

Grünzner Arnošt, soukr. úředník, Ústí n. L.; Hackenberg Theodor, soukr. úředník, Praha XVI., U Nesypky 17; Dr Heller Karel, práv. zást., Teplice-Šanov; Müller Jindř., taj. Svazu Atus, Ústí n. L.; Niessner Vilém, senátor, Brno, Na Vyhlídce 9; Reyzl Josef, textilní dělník, Šluknov 770.

7. Z kandidátní listiny č. 7, Autonomistický blok:

Dr Buday Josef, kanovník, Nitra; Dr Fritz Gejza, vrchní soudní rada, Solivar; Hancko Antonín, učitel, Žilina; Janček Ondrej, stavitel, Růžomberok; Dr Krčméry Karel, vrch. gymn. řed. v. v., Nové Zámky; Dr Labaj Ludevít, veř. notář, Růžomberok; Pázmán Antonín, správce učitel, Lučenec; Dr Polyák Štěpán, statkář, Záblatie; Dr Ravasz Viktor, veř. notář, Levice.

8. Z kandidátní listiny č. 9, Deutsche christlichsoziale Volkspartei:

Dr Hilgenreiner Karel, univ. prof., Praha; Reil Emil, taj. a starosta, Hostinné; Scharnagl Jiří, zemědělec, Březí, pošta Tachov.

9. Z kandidátní listiny č. 10, Československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské:

JUDr Bas Otakar, zem. přísed., spis., adv., Praha II., Ostrovní 15; Horák Jan, cukrářský mistr a komerč. rada, Mor. Ostrava; Kianička Bohuš, řezník, Turč. Sv. Martin; Kotrba Jan, mistr pekařský a předs. Zemské jedn. řem. a živn. spol., Praha II., Rumunská 8; Pechman Frant., výrobce a vicepresident obch. kom., Plzeň-Doubravka; Sláma Julius, tesařský mistr, Brno-Židenice; Thoř Josef, čalouník, Hradec Králové; Vlk Antonín, knihkupec a komorní rada, Turnov.

10. Z kandidátní listiny č. 11, Krajinské křesťansko-sociální strany a maďarské národní, Sudetendeutscher Wahlblock:

Füssy Kálmán, malorolník, Komárno; Hokky Károly, býv. profesor, Sevluš; Dr Pajor Mikuláš, maj. domu, Košice, Štefánikova č. 35; Dr Törköly Josef, pravotár, Rim. Sobota; Dr Turchányi Imre, pravotár, Nové Zámky.

11. Z kandidátní listiny č. 12, Sudetendeutsche Partei:

Garlik Karel, horník, Němečky; Hocke Josef, klempíř, Šumperk; Maixner Vilém, majitel dědičného dvoru, Albrechtice; Müller Vilém, dělník, Staré Pavlovice; Patzak Vincenc, kovářský mistr, Litíč 7; Pfrogner Ant., ředitel skladiště, Stříbro 67; Schmidt Rudolf, státní úředník, Dubáč. 281; Schösser Karel, rolník, Verušičky; Stellwag Karel, rolník, Stvolinka.

12. Z kandidátní listiny č. 16, Národní sjednocení, předseda Dr Karel Kramář:

Bergman Rudolf, statkář a předs. nár. sjedn. zemědělců, Židovice u Biliny; Ing. Havlín Josef, vrch. techn. komisař, Nymburk; Kvasnička Josef, prof. čsl. obch. akademie, star. Nár. svazu úřed. a. zříz., Praha XVI.-1451; JUDr. Matoušek Josef, rada vrch. soudu, Praha XVI., Švédská č. 32; Paulus Frant., redaktor, Brno, Žabovřesky; Dr Rehák Gejza, lékař, Bratislava; Trnobranský Jindřich, úředník, Praha XI., Poděbradova č. 5; Vetterová-Bečvářová Anna, choť profesora, Praha; Záborec Cyril, tajemník Národ. sdružení, Radvanice.

B. O ověření ostatních členů senátu bude rozhodnuto později.

Soustrastné projevy při smrti předsedy N. S. Bohumíra Bradáče.

K poukazu předsedovu přečteny projevy soustrasti nad úmrtím prvého předsedy Národního shromáždění a předsedy posl. sněmovny Bohumíra Bradáče:

a) zaslané předsednictvu senátu:

Jednota záložen. Presidium ministerstva pošt a telegrafů. Ředitelství poštovní spořitelny v Praze. Konsulát republiky Bolivie v Československu. Sen. Josef Thoř, Hradec Král. Ukrajinská volná universita v Praze. Pražská Plodinová bursa, presidium. Presidium ředitelství pošt a telegrafů v Opavě. Hypoteční banka česká (dříve Hypoteční banka království Českého) v Praze. Svaz čsl. spořitelen, Praha. Sen. Emil Špatný. Předsednictvo Moravské zemědělské rady v Brně. Ministerstvo nár. obrany, presidium (dr Pešout). Ministerstvo nár. obrany, presidium (dr Handl). Velkonákupní společnost družstev v Praze. Odborové ústředí - Čsl. svaz úřednických a zřízeneckých organisací v Praze. Presidium ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy (MUDr J. Hovorka). Přednosta presidia ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy (MUDr J. Hovorka). Radiojournal - Praha. Generální inspektor branné moci. Královéhradecko-Chrudimská notářská komora v Hradci Král. Inženýrská komora pro ČSR v Praze. Rada města Pardubic. Bratislavská bursa. První president Nejvyššího soudu. Rektor českého vysokého učení technického v Praze. Velmistr řádu Křižovníků Vlasák. Arcibiskup Prečan, Svatý Kopeček. Rektor vysoké školy zvěrolékařské v Brně: Rektor der Deutschen Technischen Hochschule in Prag. Zemský president dr Sobotka. Předsednictvo ústředního svazu čsl. studentstva v Praze. Klub der Abgeordneten und Senatoren der Deutschen christlichsozialen Volkspartei, Prag, Reichsparteileitung. Klub der Abgeordneten und Senatoren der Deutschen christlich-sozialen Volkspartei; Klubobmann: Dr. Hilgenreiner. Klub der Abgeordneten und Senatoren der Deutschen christlich-sozialen Volkspartei, Klubobmann: Abg. Dr. Luschka. Predsednictvo Zemedelskej rady pre Slovensko. Freiherr von Stein, Deutscher Geschäftsträger, Prag. Tiskový odbor presidia ministerské rady. Přednosta presidia ministerstva vnitra. Ministr školství a nár. osvěty. Presidium ministerstva školství a nár. osvěty. Presidium hlav. města Prahy, dr Baxa. Ústřední ředitelství stát. lesů a statků v Praze. Děkanství Cyrilo-Metodějské fakulty bohoslovecké v Olomouci. Národní Jednota slezská, Praha II. Konsulát republiky Salvador v Praze. Presidium ministerstva, pro sjednocení zákonův a organisace správy. Presidium ministerstva soc. péče. Emil Lustig, honorární generální konsul Republiky Litevské, Praha II. Sekretariát der Reichsgewerkschaft der Deutschen Presse in der Čechoslowakischen Republik, Prag. Konsulát Republiky Haitské, Arnošt Berka. Ústřední rada Československé církve v Praze. Náčelník hlavního štábu branné moci. Syndikát čsl. novinářů v Praze. Bund der Landwirte, politische Partei zur Wahrung ländlicher Interessen, Reichsleitung, Prag II. Knihovňa Univerzity Komenského, Bratislava. Moravská odbočka Národní rady československé v Brně. Dr. Šimon Bárta, biskup v Čes. Budějovicích. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave. Viceprezident Zemskej finančnej správy pre Slovensko. Presidium Plodinové Bursy v Olomouci. Ústřední výbor Nár. Jednoty pro jz. Moravu v Brně. President Ředitelství státních drah v Olomouci. Československé zemědělské museum, Praha-Smíchov. Předsednictvo československého Orla, Brno. Zipser Deutsche Partei, Kesmark. Spolek výtvarných umělců, Mánes, Praha II. Presidium ministerstva obchodu. Zemské četnické velitelství v Užhorodě. Presidium ministerstva obchodu, Dr Šenkýř. Der Bürgermeister der Stadt Reichenberg. Zemský vojenský velitel v Košiciach. Slezská Zemědělská Rada, Opava. Jednota umělců výtvarných v Praze. Národní Museum v Praze. Ernesto Fricke Lemoine, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Bolivie. Lekárska komora pre krajinu Slovenskú a zem Podkarpatoruskú so sídlom v Bratislave. Rada města Užhorodu. Rektorát německé university v Praze. Rudolf Wurm, konsul Lotyšské republiky v Praze. Lékařská komora pro zemi Moravskoslezskou v Brně.

b) zaslané společně předsednictvům posl. sněmovny a senátu:

Rektor a profesorský sbor Akademie výtvarných umění v Praze. Zemská a universitní knihovna v Brně. Ředitelství stát. hudební a dramatické konservatoře v Brně. Masarykova universita, Brno. Rektor a prof. sbor stát. umělecko-prům. školy v Praze. Král. česká společnost nauk v Praze. Německá technická vysoká škola v Brně. Okres. hejtman v Jičíně. Ředitelství zemského divadla v Brně. Slavia, vzáj. pojišť. banka v Praze. Myslbek, sdružení výtvarných umělců a přátel čsl. umění v Praze. České Srdce, národní sdružení pomocné v Praze. Symodní rada českobratrské církve evangelické v Praze. JUDr Václav Peča, gen. ředitel banky Slavie v Praze. Josef Hucl, president banky Slavie v Praze. Dr Jar. Nýdr, osobní tajemník ministra školství. Zemský vojenský velitel v Brně. Zemský vojenský velitel v Bratislavě. Riaditeľstvo štátnych železníc v Bratislave. Presidium ministerstva nár. obrany. Presidium ministerstva spravedlnosti. Presidium ministerstva zahraničních věcí. Notářská komora Most-Litoměřice v Mostě. Notářská komora v Olomouci. Notářská komora v Praze. Ředitelství státních drah v Brně. Rektorát něm. university v Praze. Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích. Česká finanční prokuratura v Praze. Rakouský konsulát v Praze. Norský konsulát v Praze. Konsulát republiky Honduras v Praze. Konsulát republiky Finské v Praze. Vyslanec Spojených států severoamerických v Praze. Konsulát republiky Paraguay v Praze. Konsulát republiky Panamá v Praze. Posl. dr Frant. Staněk. Ústřední sekretariát Národního sjednocení v Praze. Ústřední výkonný výbor Národního sjednocení v Praze. Spolek českých žurnalistů v Praze.

Předseda vyslovil jménem předsednictva senátu vřelé díky za tyto soustrastné projevy.

Rozdané tisky.

Návrhy tisky 18 až 21, 23, 25, 26.

Interpelace tisky 24/1 až 24/4, 27, 37/1 až 37/5, 40/1 až 40/5.

Odpovědi tisk 38/1 až 38/5.

Vládní návrhy tisky 28 až 33, 35, 36, 39, 41, 42.

Státní závěrečný účet tisk 34.

Zpráva tisk 43.

Těsnopisecké zprávy o 1. až 6. schůzi senátu N. S. R. Čs. (poštou).

Zápisy

o 5. a 6. schůzi senátu N. S. R. Čs. vyloženy byly podle §u 72 jedn. řádu v senátní kanceláři k nahlédnutí.

Ježto nebyly v předepsané lhůtě žádným panem senátorem podány písemné námitky, pokládají se zápisy ty za správné a budou vytištěny.

Z předsednictva přikázáno.

Výboru iniciativnímu návrhy tisky 18 až 21, 23, 25, 26.

Výborům zahraničnímu a národohospodářskému vládní návrhy tisky 28 až 33, 35, 36, 39.

Výboru rozpočtovému státní závěrečný účet tisk 34.

Výboru ústavně-právnímu vládní návrh tisk 41.

Výboru, národohospodářskému vládní návrh tisk 42.

Výborům národohospodářskému, živn.-obchodnímu, soc.-politickému vládní nařízení ze dne 13. července 1935 o zpracování některých tuzemských olejnatých semen při výrobě umělých tuků jedlých v roce 1935 (č. 320).

Výborům národohospodářskému, soc.-politickému, živn.-obchodnímu a rozpočtovému vládní nařízení ze dne 29. července 1935 o předchozím snížení celních sazeb na sádlo (č. 342).

Výborům rozpočtovému a živn.-obchodnímu vládní nařízení, kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů vydaný vládním nařízením č. 32/1930 Sb. z. a n., ve znění vládního nařízení č. 220/1934 Sb. z. a n. (č. 211).

Výborům národohospodářskému, živn.-obchodnímu a rozpočtovému vládní nařízení:

ze dne 13. července 1935, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy (č. 303),

ze dne 20. července 1935, jímž se mění vládní nařízení ze dne 13. července 1935, č. 152 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 13. července1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy (č. 304),

ze dne 12. srpna 1935 o příspěvcích k úhradě nákladů spojených s prováděním úkolů podle vládního nařízení ze dne 13: července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy, ve znění vládních nařízení ze dne 13. července 1935, č. 152 Sb. z. a n., a ze dne 20. července 1935, č. 156 Sb. z. a n. (č. 405).

Výborům živn. obchodnímu a soc.-politickému vládní nařízení:

ze dne 16. července 1935 o dočasných omezeních v některých odvětvích podnikání (č. 321),

ze dne 12. srpna 1935, kterým se doplňují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 13. dubna 1934, č. 70 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů ve sklářské výrobě (č 404).

Výborům soc.-politickému a národohospodářskému vládní nařízení ze dne 25. června 1935 o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních} poměrech zaměstnanců v těchto závodech (č. 199).

Výborům techn.-dopravnímu a ústavně-právnímu vládní nařízení ze dne 25. června 1935, č. 132 Sb. z. a n., jímž se vydávají některé předpisy o jízdě motorovými vozidly (č. 210).

Výborům národohospodářskému a živn.-obchodnímu vládní nařízení ze dne 13. července 1935:

o výrobě hrudkového sýra a brynzy a o jich uvádění do oběhu (č. 334),

o úpravě výroby brynzy a obchodu s brynzou (č. 335).

Výborům živn.-obchodnímu a národohospodářskému vládní nařízení ze dne 20. července 1935 o úpravě některých výrobních a odbytových poměrů v mlynářství ( č. 341).

Výborům národohospodářskému a rozpočtovému vládní nařízení ze dne 20 července 1935 o dodržování kontingentu mléka a smetany a dodržování dodávkových obvodů stanovených podle § 11 zákona ze dne 15. května 1934, č. 94 Sb. z. a n., o vyrovnávacích fondech mléčných (č. 336).

Výboru národohospodářskému vládní nařízení:

ze dne 25. června 1935 o zjištění rozsahu obilních ploch v některých zemědělských závodech ve sklizňovém roce 1935 (č. 200},

ze dne 20. července 1935 o úpravě osevu pšenice, žita, ječmene a ovsa v roce 1935/1936 (č. 365).

Výboru ústavně-právnímu vládní nařízení ze dne 13. července 1935 o zastavování periodických tiskopisů (č 333).

Výboru rozpočtovému vládní nařízení ze dne 20. července 1935 o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (č. 348).

Výboru imunitnímu žádosti:

okr. soudu ve Znojmě za souhlas ke stíhání sen. inž. Marušáka pro přestupek urážky podle §u 1 zák. č. 108/33 Sb. z. a n. o ochraně cti (č. 140),

vrch. stát. zastupitelstva v Bratislavě za vydání sen. Füssyho pro přečiny rušení obecného pokoje podle §u 14, č. 1 a §u 14, č. 1 a 5 zák. č. 50/23 Sb. z. a n. (č. 338),

vrch. stát. zastupitelstva v Košicích za vydání sen. Hokkyho pro přestupek utrhání na cti resp. pomluvy (č. 337),

kraj. soudu v Olomouci za souhlas k trest. stíhání sen. Dresla pro přečin rušení obecného míru §u 14, č. 1 zákona č. 50/23 Sb. z. a n. a přečin šíření nepravdivých zpráv podle §u 18, čís. 2 téhož zákona (č. 384),

okr. soudu ve Frývaldově za souhlas k stíhání sen. Dresla pro ublížení na cti ve smyslu zákona č. 108/1933 o ochraně cti (č. 409),

okr. soudu v Hostouni za vydání sen. Pfrognera k trest. stíhání pro § 4 zák. č. 309/1921 (č. 439),

kraj. soudu trest. v Brně za souhlas k trest. stíhání sen. Pauluse pro přečin podle §u 14, č. 5 zák. na ochranu republiky a přestupek podle §u 1, §u 14, č. 1 zák. č. 108/33 Sb. z. a n. (č. 518),

kraj. soudu ve Znojmě za souhlas ke stíhání sen. inž. Marušáka pro přečin proti bezpečnosti cti podle §u 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n. o ochraně cti (č. 523),

kraj. soudu ve Znojmě za souhlas ke stíhání sen. inž. Marušáka pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 1, 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n. o ochraně cti (č. 524),

vrch. stát. zastupitelství v Košicích za vydání sen. dr Labaja k trest. stíhání pro přečin rušení obecného míru a výzvy k trestným činům podle §u 14, bod 5 a §u 15, bod 2 zák. č. 50/23 Sb. z. a n. (č. 528),

vrch. stát. zastupitelství v Bratislavě za udělení souhlasu k trest. stíhání sen. Füssyho pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky (č.577),

vrch. stát. zastupitelstva v Bratislavě za udělení souhlasu k trest. stíhání sen. dr Labaja pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 3 zákona na ochranu republiky (č. 591),