• 88309567 021
 • 88341316 021 - 88309564-6 021
 • irsgo.2012@yahoo.com
 • انجمن علمی سرطان های زنان ایران

  • ارتقاء سطح سلامت زنان ایران
  • ارتقاء کیفیت و کمیت زندگی زنان مبتلا به سرطان های ژنیکولوژی و پستان

  افزایش دانش زنان ایران در مورد سرطان ها
  آموزش به اعضاء انجمن و متخصصین زنان
  بروز کردن پروتکل های درمانی
  IRSGO
  برگزاری کنفرانس های دوره ای
  بازآموزی ها
  بررسی و تدوین پروتکل های درمانی
 • مجله توموربورد سرطانهای زنان