Välkommen

Örebro Motorsport Promotion kommer dela ut tre utmärkelser för
”Årets motorsportprestation i Örebro-regionen” bland följande kategorier; utövare, ledare, funktionärer, motorklubbar, arrangörer, företag och organisationer.

Nominera nu genom att maila: davor.dundic@orebromotorsportpromotion.se

”Vår vision är att vara det största och bästa motorsportlänet i Sverige år 2020 vad gäller uppmärksamhet, aktiviteter och status.”

Örebro Motorsport Promotion är en ideell förening som arbetar för att skapa bästa förutsättningar för motorsporten i regionen. Den verkar för att samordna, komplettera och marknadsföra motorsportföreningarnas aktiviteter samt vara länken mellan föreningarna, näringslivet och det offentliga. Medlemskapet står öppet för privatpersoner, föreningar och företag i Örebro med omnejd.

Verksamheten bedrivs i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé såsom den definieras av Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Örebro Motorsport Promotion är medlem i Svenska bilsportförbundet (SBF) och därmed också i RF.