Visual Arkiv på nätet Start  ·  Sök  ·  Bläddra  ·  Kontakt  ·  Om ...
Arkiv
Alsterbro kommun Kommunalfullmäktige

Arkivbeskrivning

Referenskod:  SE/H003/KA/1501-1

Arkiv:  Alsterbro kommun Kommunalfullmäktige

Tidsomfång:  1950 -- 1968

Omfång: 
Hyllmeter: 0
Volymer: 17

Placering:  Depå: Kommunarkiv

Arkivinstitution: Nybro kommunarkiv

Arkivbildare:  Alsterbro kommun Kommunalfullmäktige (1950 – 1968)

Indexeringstermer

Kommunal myndighet Alsterbro

Historik

Det första sammanträdet hölls den 17 december 1950 under ledning av kommunalstämmans ordförande, riksdagsman Arvid Jonsson. Kommunalfullmäktige höll sitt sista sammanträde den 27 december 1968 inför kommunsammanläggningen med Nybro kommun 1 januari 1969.

.

Arkivhistorik

Arkivet innehåller protokoll med tillhörande handlingar för perioden 1950-1968.

Arkivförteckning

A 1
Protokoll
 

Serie i arkivbox Sorteringsordning: år och datum

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1950 -- 1959
Arkivbox
Ärenderegister  
2
1960 -- 1968
Arkivbox
Sökregister (varierad indexering)  
A 2
Kommunalfullmäktiges handlingar
 

Serie i arkivbox. Sorteringsordning:år, datum
I volym 1-4 ingår valutskottets protokoll.
I volym 5-12 ingår valutskottets förslag.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1951 -- 1952
Arkivbox  
2
1953 -- 1954
Arkivbox  
3
1955 -- 1956
Arkivbox  
4
1957 -- 1958
Arkivbox  
5
1959
Arkivbox  
6
1960
Arkivbox  
7
1961
Arkivbox  
8
1962
Arkivbox  
9
1963
Arkivbox  
10
1964
Arkivbox  
11
1965
Arkivbox  
12
1966
Arkivbox  
13
1967
Arkivbox  
14
1968
Arkivbox  
D 1
Liggare över kommunalfullmäktige
 

Delltagande i sammanträden

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1950 -- 1963
Häftad  


 
Ansvarig utgivare: Bo Thalén URL: http://www.visualarkiv.se Upplaga: 2014/07