Information » Landskabsudvalget » Medlemmer af Landskabsudvalget

Medlemmer af Akademiraadets landskabsudvalg

Udvalget består pt. af 6 medlemmer, hvoraf mindst 1 medlem udpeges af rådets midte. Medlemmerne udpeges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg.


Arkitekterne

Hanne Bat Finke (formand)
Rikke Juul Gram
Tanja Marie Jordan

Billedkunstnerne
Morten Stræde
Heine Skjerning (næstformand)
Erland Knudssøn Madsen