Биография
Автобиография на Мария Габриел

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Mария Иванова Габриел

 

 България , обл. Благоевград,  2933  Хаджидимово, ул.“ Климент Охридски“ 54

 Мобилен телефон       0032 228 45 248

 E-mail   mariya.gabriel@ep.europa.eu

 Уеб-сайт www.mariya-gabriel.eu

 Facebook Mariya Gabriel, Twitter GabrielMariya

Пол Ж | Дата на раждане 20/05/1979 | Националност Българка

ТРУДОВ СТАЖ

25/05/2014 - до сега

Член на Европейския парламент от ЕНП/ГЕРБ (8-ми Европейски парламент)

От 04/06/2014

Заместник-председател на Групата на ЕНП

От 26/05/2014

Ръководител на българската делегация в ЕНП

Член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE)

Зам.-член на Комисията по външни работи (AFET)

Зам.-член на Комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM)

Член на Делегацията в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Член на Делегацията в Парламентарната асамблея на Съюза на Средиземноморието

Член на Делегацията за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб

Зам.-член на Делегацията за връзки с Арабския полуостров

06/2014

Ръководител на експертна мисия в Демократична република Конго

07/06/2009 - 24/05/2014

Член на Европейския парламент от ЕНП/ГЕРБ (7-ми Европейски парламент)

Координатор на Групата на ЕНП в ЕП в Комисия по правата на жените и равенството между половете (FEMM)

Член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI )

Член на Комисията по петиции (PETI)

Зам.-член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE)

Член на Делегацията в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Наблюдателни мисии:

 • o Сиера Леоне (2012) – ръководител на делегацията на ЕП
 • o ДР Конго (2011) – ръководител на наблюдателната мисия на ЕС на президентските и парламентарни избори
 • o Нигерия (2011) – ръководител на делегацията на ЕП
 • o Хаити (2011)
 • o Чад (2011)
 • o Судан (2011) - ръководител на делегацията на ЕП
 • o Танзания (2010) – ръководител на делегацията на ЕП
 • o Киргизстан (2010)
 • o Бурунди (2010)
 • o Того (2010)

Награда „Евродепутат на годината 2013“ в категорията „Равенство на половете“

01/12/2008 - 07/06/2009

Парламентарен секретар на евродепутатите от ГЕРБ в Групата на ЕНП

2004 - 2008

Асистент-научен изследовател

Институт по политически науки Бордо, Франция

 • Преподавател по Политическа социология, Международни отношения, Процес на вземането на решения в ЕС
 • Международна изследователска програма "Парламентарното представителство на национално и европейско ниво" (PARENEL)
 • Европейска програма Equal 2004-2008 (част от Eвропейската стратегия за заетост и финансирана от Европейския социален фонд), проект EVEA (Economic values european association) - "Ценности и икономика - равенството в професионалната дейност и социалната и солидарна икономика"

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

01/09/2002 - 30/09/2003

Магистър "Сравнителна политика и Международни отношения"

Докторска академия по политически науки, Бордо, Франция

01/09/2001 - 30/06/2002

Сертификат по политически науки

Институт по политически науки Бордо, Франция

01/09/1997 - 30/06/2001

Бакалавър "Български и френски език"

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, България

30/06/1997

Средно образование

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" Кюстендил, България

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

МАЙЧИН ЕЗИК

Български

   

ДРУГИ ЕЗИЦИ

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

СЛУШАНЕ

ЧЕТЕНЕ

УЧАСТИЕ В РАЗГОВОР

САМОСТОЯТЕЛНО УСТНО ИЗЛОЖЕНИЕ

 

Френски

C2

C2

C2

C2

C2

   

Английски

C1

C1

C1

C1

C1

   

Руски

B2

B2

B1

B1

B2

   
 

Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене - B1/2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/2 Свободно ниво на владеене

Обща европейска езикова рамка

КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

▪ Мотивирана, динамична, стриктна; способност за работа в екип и за обучение на екип; способност за предаване на знания и опит; добри комуникативни умения

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

▪ Способност за детерминиране и актуализация на приоритети, справяне със задачи в поставени срокове, усет за норми на качествена работа, умения за подготовка и реализация на проекти, както и организиране на семинари, конференции, изложения

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

▪ Microsoft Office tools (Word, Excel, Powerpoint), Internet (Explorer, Firefox, Netscape)