ƒржавен завод за статистика

—татистичка база на податоци

—татистика по области ѕочитувани корисници, за да можете да ги користите табелите за надворешна трговиЉа според тарифа, претходно консултираЉте Ља класификациЉата Д ÷аринска тарифа У
     *преземи  ласификациЉа ÷аринска тарифа

  —татистика по општини

  —татистика по региони

  ѕописи
 «а правилен излез на табелите потребно е регионалните параметри (Regional setings) на вашиот компЉутер да бидат наместени за македонска подршка

  ¬е молиме при користеЬето на податоците, наведете го изворот

   
 

 

PC-AXIS for Windows

јко немате инсталирано PC-Axis, можете да го превземете од следниот линк.
PC-Axis for Windows 95, 98, NT, 2000, XP.

ћожете да ги користите податоците и без инсталиран PC-Axis, ако ги гледате табелите на екран или ги превземате во други формати.

ѕо генерираЬе на табелите, во полето " уреди и пресметаЉ " изберете "избриши нулти ред " за елиминациЉа на редовите со вредност "0".

јко табелите ги сочувате во excel формат, за конверзиЉа на текстуално поле во нумеричко кликнете овде

 ЌаЉави се:
 
  орисник (е-пошта) :  
 Ћозинка:

—о регистрациЉа може да ги организирате табелите во сопствена листа, да ги преземете податоците во формат коЉ претходно сте го одбрале и да добивате исвестуваЬа за ажурирани табели преку e-пошта (кликни за повеЭе ...)

 Ќов корисник ?

£а заборавивте лозинката?