Min R1155   My R1155

Nu mer än 125.000 besökare sedan starten i november 2006!

Now more than 125.000 visitors since the start in November 2006!


Samla, restaurera och använda
klassisk radio


Collecting, Restoring and Using
Vintage Radio

Välkommen / Welcome !

Bo Samuelsson, Linköping, Sweden


  V v rulla nedåt


  Please scroll down

Sidorna är optimerade för MS Internet Explorer och
1024x768x32 punkter skärmupplösningThese pages are optimized for MS Internet Explorer and
1024x768x32 pixels display resolutionStrategi för samlande och restaurering
Man bör ha en strategi för sitt samlande och sin
restaurering av äldre elektronik, här redogör jag för
min. Mitt huvudsakliga samlarområde är flygradio
från andra världskriget WWII

Strategy for collecting and restoring
You should have a strategy for collecting and restoring
vintage electronics, here is mine. My main interest is
aircraft radio from the Second World War WWII


WWII flygradio
STC R1082       Marconi R1155
RCA BC-348      Hammarlund SP-200/600
Lorenz FuG10 EL, EK      Telefunken E52 Köln

Min lilla samling mottagare för tyngre flygplan och
deras markstationer under andra världskriget


WWII Aircraft Radio
STC R1082     Marconi R1155
RCA BC-348     Hammarlund SP-200/600
Lorenz FuG10 EL, EK      Telefunken E52 Köln

My little collection of receivers from heavy aircraft and
their ground stations during World War Two

Antenner, hjälpmedel
Litet om de antenner och kalibreringshjälpmedel jag an-
vänder vid DX-lyssning med mina klassiska mottagare

Antennas and Accessories
My antennas and the calibration accessories I use
when DX-ing with my vintage receivers

Hemelektronik
Radio, förstärkare, grammofoner, bandspelare och
tillbehör

Domestic Electronics
Radios, amplifiers, grammophones, tape recorders
and accessories

DX-lyssning
Om distanslyssning på rundradio- och amatörradio-
stationer
DX Listening
About distance listening to broadcast and amateur
radio stations

Om mig
Min bakgrund, utbildning, mitt yrkesliv, min familj
och mina intressen

About me

My background, education, profession, family
and interestsKommentera eller fråga gärna per e-post tillComments and questions appreciated by e-mail to
den här adressen this addressTill sidans börjanTop of pageUppdaterad 2015-02-21


Updated February 21 2015

Du är besökare nummer
You are visitor numberMedlem av / Member of :
Sveriges Radiohistoriska Förening SRHF
Norsk Radiohistorisk Forening NRHF
Sveriges Sändareamatörer SSA
Experimenterande Svenska Radioamatörer ESR
Sveriges DX-Förbund SDXF
Norrköpings Distanslyssnare NDL
Radiomuseum.org