Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnfælles Forsvarskommando - Flyverstaben
FTK
02. april 2015

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Chef for Flyverstaben i Den Værnsfælles Forsvarskommando 
MALTNavn:                        Max Arthur Lund Thorsø Nielsen

Grad:                         Generalmajor

Fødselsdag og -år:    6. november 1963.

Militær uddannelse: 1983 - 1984       Værnepligtig i Flyvevåbnet

1984 - 1985       Sergentuddannelse

1985 - 1986       Kontrol - og Varslingsuddannelse

1986 - 1988       Officersgrunduddannelse

1991                 Stabskursus I for Ledere

1991 - 1992       Videregående Officersuddannelse

1995 - 1996       Air Command and Staff College, US

2011                 NATO Defence College, Italien

 

Militær karriere:        1983                 Værnepligtig Menig ved Flyvestation Skrydstrup

1984                 Sergent

                                 1987                 Løjtnant af reserven

                                 1988                 Premierløjtnant af linjen

                                 1992                 Kaptajn

                                 1996                 Major

                                 2001                 Oberstløjtnant

                                 2005                 Oberst

                                 2008                 Brigadegeneral

                                 2014                 Generalmajor

 

Tjenesteforløb:          1984                 Flyvestation Skrydstrup, Gruppefører i Uddannelsesdelingen

                                 1987                 Flyvestation Aalborg, Delingsfører i Uddannelseseskadrillen

                                 1988                 Kontrol- og Varslingsgruppen. Eskadrille 602. Sektionsleder,

                                                         Jagerkontrolofficer, Raketofficer, Nærforsvarsofficer

                                 1992                 ICAOC 1 Finderup. Luftforsvarsoperationsofficer

                                 1993                 Flyvertaktisk Kommando. Sagsbehandler i Øvelsessektionen

                                 1994 - 1995       Flyvertaktisk Kommando. Sagsbehandler i Udviklingssektionen

                                 1996 - 1998       Flyvertaktisk Kommando. Chef for Luftoperationssektionen

                                 1998 - 2000       Forsvarskommandoen. Sagsbehandler og Souschef i Studiesektionen

                                 2000                 Forsvarsministeriet. Sagsbehandler i Forsvarsministeriets 1. kontor

                                        2001 - 2002       Flyvevåbnets Officersskole. Næstkommanderende samt fungerende skolechef

                                 2002 - 2005       Forsvarskommandoen. Chef for Operationssektionen

                                 2005                 NATO Training Mission-Iraq, Baghdad. Military Assistant to the Deputy Commander

                                 2005 - 2008       Forsvarskommandoen, Chef for Ledelsessekretariatet

                                 2008 - 2011       Flyvertaktisk Kommando, Stabschef

                                 2011                 DAMIREP, Stabschef og Stedfortræder for den permanente danske militærrepræsentant til NATO.

                                 2012 - 2014       NATO HQ, Bruxelles, Belgien. Kabinetschef og Senior Militærassistent til Formanden for NATO’s Militærkomité.

                                2014                 Flyvertaktisk Kommando, Chef.

                                2014                 Chef for Flyverstaben i Den Værnsfælles Forsvarskommando

 

Dekorationer:            Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen

 

Medalje:                    The Non-Article 5 NATO Medal, NATO Training Mission – Iraq

                                 Hæderstegnet for god tjeneste ved Flyvevåbnet, 25 år