Hoeveel kost een adoptie?

Buitenlandse adoptie

kosten voor voorbereiding
De kostprijs van de voorbereiding is vastgesteld op 25 euro voor de infosessie en 250 euro voor de voorbereidingsessies. In dit bedrag is de volledige voorbereiding en de informatie van het Vlaams Centrum voor Adoptie vervat. De kandidaat-adoptant betaalt dit deel van de kosten aan het VCA.

De geschiktheidsprocedure kost 60 euro voor het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank.
Voor de bemiddeling door de adoptiedienst betaal je een prestatievergoeding. Het maximumbedrag dat de adoptiedienst hiervoor mag vragen is vastgelegd in de regelgeving (3.000 euro, te indexeren). Bij een zelfstandige adoptie moet je geen prestatievergoeding betalen maar moet je wel betalen voor kosten die mogelijk in het kanaalonderzoek gemaakt worden zoals vertalingen en verzendingen.

Naast de prestatievergoeding komen er nog verschillende kosten bij die afhankelijk zijn van het land van herkomst:kosten voor de contactpersonen ter plaatse, voor het weeshuis, voor de procedure ter plaatse. Deze bedragen schommelen tussen de 5.000 en 15.000 euro. Daarnaast zijn er ook vertaalkosten, verzendingskosten en reis-en verblijfkosten die betaald moeten worden.


Binnenlandse adoptie
De kosten voor een binnenlandse adoptiedienst bedragen ongeveer 8000 euro. Elke adoptiedienst informeert de kandidaat-adoptant hierover gedetailleerd.
De kosten voor een adoptie van een gekend kind (zonder tussenkomst van een erkende adoptiedienst) zijn beperkt tot:

  • het inschrijvingsgeld voor de voorbereiding (25 euro)
  • de rolrechten bij de rechtbank (60 euro).