Cerkveni mešani pevski zbor sv. Mihael
  Slep je, kdor se s petjem ukvarja,
Kranjec moj mu osle kaže;
pevcu vedno sreča laže,
on živi, umrje brez dnarja.

F. Prešeren
 
 
  

Cerkveni mešani pevski zbor Sveti Mihael

 

Cerkveno petje se v vasi Olševek razvija že od časov pred drugo svetovno vojno, na začetku je pevski zbor vodil krojač France Naglič, nato ga je prevzel njegov sin - mežnar Jakob Naglič, ki je zbor prepustil svojemu sinu Stanetu Nagliču. Mešani pevski zbor resneje deluje že od leta 1972, ko ga je vodil Drago Škerjanec. Leta 1982 je zbor prevzela Branka Jeretina, 1992 ga je predala Mojci Rozman (danes Gabrijel), ki ga vodi tudi še danes. Pri petju in drugih aktivnostih sodelujejo tudi pevci iz sosednjih vasi - Luž, Visokega in Hotemaž. Zbor redno sodeluje pri bogoslužju v krajevni cerkvi, vsako leto pripravi več glasbenih nastopov, poleg tega pa se redno udeležuje tudi župnijskih, občinskih in območnih kulturnih prireditev. Rad gostuje tudi po drugih krajih znotraj in izven Slovenije, predvsem pa z navdušenjem skrbi za pestro kulturno dogajanje v vasi, župniji in občini. V letu 2012 je zbor praznoval 40-letnico delovanja, ob tej priložnosti so pripravili slavnostni koncert.

Pevci radi hodijo na vaje in na nastope, kjer se v veselem družabnem vzdušju in vedno kaj dogaja, razvijajo si vokalno tehniko in utrjujejo ter širijo svoj repertoar. Z veseljem sprejemajo tudi nove pevce vseh starosti.