WYCIĄG Z REGULAMINU ROZGRYWEK EKSTRAKLASY 2014/2015

W rozgrywkach Ekstraklasy bierze udział 16 drużyn w jednej grupie, które zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek Ekstraklasy i I ligi sezonu poprzedniego.

Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu, itp.) należy, gdy pozwalają na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.

Napomnienia zalicza się odrębnie dla rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy oraz innych klas rozgrywkowych.

ZASADY ROZGRYWEK

Rozgrywki zostaną rozegrane w dwóch rundach: zasadniczej i finałowej.

Runda zasadnicza

Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość.

Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 3 punkty za zwycięstwo; 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis); 0 punktów za spotkanie przegrane.

Po rozegraniu rundy zasadniczej zespoły zostaną podzielone na dwie grupy: A i B, w której będą występować następujące zespoły:

grupa A: zespoły z miejsc 1-8 po rundzie zasadniczej

grupa B: zespoły z miejsc 9-16 po rundzie zasadniczej

Zespołom po zakończeniu rundy zasadniczej przed przystąpieniem do rundy finałowej zostanie uwzględniona połowa zdobytych punktów w rundzie zasadniczej (przykładowo 18 pkt. w rundzie zasadniczej = 9 pkt. przed rundą finałową). W przypadku uzyskania nieparzystej liczby punktów w rundzie zasadniczej, zespołom zostanie uwzględniona połowa zdobytych punktów w rundzie zasadniczej z zaokrągleniem w górę o 0,5 pkt. (przykładowo 19 pkt. w rundzie zasadniczej = 9,5 pkt. + 0,5 pkt. = 10 pkt. przed rundą finałową)

Runda finałowa

Każda drużyna w swojej grupie rozgrywa z pozostałymi drużynami w swojej grupie jedno spotkanie według poniższego schematu, odpowiadającemu miejscu drużyny po zakończeniu rundy zasadniczej:

Grupa A:                                       Grupa B:

31 kolejka: 1-2; 3-4; 5-6; 7-8         31 kolejka: 9-14, 10-13, 11-16, 12-15

32 kolejka: 4-1; 2-3; 6-7; 8-5         32 kolejka: 16-9; 13-12; 14-10; 15-11

33 kolejka: 1-3; 5-7; 2-4; 6-8         33 kolejka: 9-13; 12-16; 10-15; 11-14

34 kolejka: 7-1; 3-5; 8-2; 4-6         34 kolejka: 12-9; 10-11; 14-15; 13-16

35 kolejka: 1-5; 4-8; 2-7; 3-6         35 kolejka: 9-10; 11-12; 13-14; 15-16

36 kolejka: 8-1; 5-4; 6-2; 7-3         36 kolejka: 15-9; 11-13; 16-10; 12-14

37 kolejka: 1-6; 2-5; 3-8; 4-7         37 kolejka: 9-11; 13-15; 10-12; 14-16

Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 3 punkty za zwycięstwo; 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis); 0 punktów za spotkanie przegrane.

Zespołom po zakończeniu rundy finałowej zostanie uwzględniona liczba punktów zdobytych w rundzie finałowej oraz połowa punktów zdobytych w rundzie zasadniczej zgodnie z zasadami określonymi w art. 9.2.5.

KOLEJNOŚĆ W TABELI

W rozgrywkach Ekstraklasy kolejność zespołów w tabeli po rundzie zasadniczej ustala się według liczby zdobytych punktów.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów po rundzie zasadniczej przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują, w kolejności:

- przy dwóch zespołach:

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są „podwójnie,” korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach w rundzie zasadniczej,

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach w rundzie zasadniczej,

f. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play po rundzie zasadniczej sezonu 2013/2014,

g. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA.

- przy więcej niż dwóch zespołach:

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

c. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach tych drużyn,

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach w rundzie zasadniczej,

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach w rundzie zasadniczej,

f. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play po rundzie zasadniczej sezonu 2013/2014,

g. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA.

***

W rozgrywkach Ekstraklasy kolejność zespołów w tabeli po rundzie finałowej ustala się według liczby zdobytych punktów, z zastrzeżeniem, iż najniżej sklasyfikowany zespół w grupie A na zakończenie sezonu nie może zająć miejsca niższego niż 8, zaś najwyżej sklasyfikowany zespół w grupie B na zakończenie sezonu nie może zająć miejsca wyższego niż 9.

W przypadku uzyskania w tej samej grupie równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują, w kolejności:

- przy dwóch zespołach:

a. liczba zdobytych punktów w rundzie zasadniczej,

b. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, rozegranych w rundzie zasadniczej,

c. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn w rundzie zasadniczej,

d. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są „podwójnie,” korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn w rundzie zasadniczej,

e. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,

f. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,

g. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play w całym sezonie 2013/2014,

h. przy dalszej równości, w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy, zespoły rywalizujące o miejsce w rozgrywkach UEFA, a także zespoły których kolejność decyduje o spadku, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym przez Ekstraklasę SA, boisku. W przypadku remisowego wyniku spotkania w regulaminowym czasie zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut, a w przypadku dalszej równości sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów.

- przy więcej niż dwóch zespołach:

a. liczba zdobytych punktów w rundzie zasadniczej;

b. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, rozegranych w rundzie zasadniczej;

c. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, w rundzie zasadniczej;

d. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach tych drużyn w rundzie zasadniczej;

e. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek;

f. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu;

g. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play w całym sezonie 2013/2014;

h. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA.

ZASADY AWANSU DO EUROPEJSKICH PUCHARÓW

Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraklasy otrzymuje tytuł Mistrza Polski w piłce nożnej oraz złote medale (35 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA Champions League.

Klub, który zdobędzie II miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraklasy otrzymuje tytuł Wicemistrza Polski w piłce nożnej oraz srebrne medale (35 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA Europa League.

Klub, który zdobędzie III miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraklasy otrzymuje brązowe medale (35 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA Europa League.

Klub, który zdobędzie IV miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraklasy reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA Europa League w sytuacji, gdy Wicemistrz Polski lub klub, który zdobędzie III miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraklasy jest jednocześnie zdobywcą Pucharu Polski, jak też w sytuacji, gdy finalistami rozgrywek o Puchar Polski są Mistrz Polski, Wicemistrz Polski lub klub, który zdobędzie III miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraklasy.

Klubowe

więcej

najczęściej zadawane pytania

 • Co to jest Międzynarodowy Certyfikat Transferowy i jak przeprowadza się transfery zagraniczne?

  ITC (International Transfer Certificate) to dokument wystawiany przez federację piłkarską kraju, w którym zawodnik był ostatnio uprawniony do gry. Zawiera on między innymi nazwę ostatniego klubu zawodnika i nazwę federacji wystawiającej certyfikat. Bez wydanego certyfikatu zawodnik nie może zostać uprawniony w federacji klubu pozyskującego.

  Obecnie FIFA wprowadziła do użycia przez kluby Transfer Matching System (TMS). Jest to system, w którym należy zgłosić każdy międzynarodowy transfer zawodnika. Po wpisaniu wszystkich wymaganych szczegółów transferu przez obie jego strony i zatwierdzeniu przez federację kraju, z którego odchodzi zawodnik, system generuje ITC, czyli certyfikat zawodnika.

 • Czy w Ekstraklasie obowiązuje limit cudzoziemców?

  Jak wynika z powyższego, w Ekstraklasie nie ma określonego limitu cudzoziemców, aczkolwiek obowiązujące przepisy wyraźnie promują i chronią obecność na listach A i B zawodników szkolonych w polskich klubach. W Ekstraklasie nie istnieją też przepisy narzucające minimalną liczbę polskich zawodników występujących na boisku w danym meczu. Przy okazji warto wspomnieć, że na kongresie FIFA w czerwcu 2010 roku poinformowano, że tzw. zasada 6+5 (sześciu piłkarzy krajowych + pięciu obcokrajowców w meczowej jedenastce) jest niezgodna z prawem unijnym i nie może być wprowadzona.

 • Ilu zawodników może uprawnić klub do rozgrywek Ekstraklasy?

  11 marca 2010 roku Walne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Lig Zawodowych (EPFL) przyjęło rezolucję w sprawie limitu zawodników w drużynie, która powinna być przyjęta na szczeblu każdej ligi z zachowaniem lokalnych uwarunkowań. W związku z tym w Ekstraklasie od sezonu 2011/2012 na liście A można zgłosić maksymalnie 25 zawodników, natomiast na listę B można zgłaszać zawodników poniżej 21. roku życia. Oto szczegółowe zasady uprawniania zawodników:


  Lista A zawiera 25 pozycji, z czego na pierwszych 17 można uprawnić dowolnych zawodników, na pozycjach 18-22 można uprawnić zawodników szkolonych w federacji (czyli takich, którzy w wieku od 15 do 21 lat przynajmniej przez trzy sezony występowali w klubie należącym do federacji), na pozycjach 23-25 można uprawnić zawodników szkolonych w danym klubie (czyli takich, którzy w wieku od 15 do 21 lat przynajmniej przez trzy sezony występowali w danym klubie).
  Co ważne, na tej liście nie muszą być wykorzystane wszystkie pozycje. Jednak - dla przykładu - w sytuacji, gdy klub nie posiada własnych wychowanków, na liście A straci trzy miejsca i w ten sposób będzie mógł zgłosić tylko 22 zawodników.

  Na listę B można zgłosić dowolną liczbę zawodników poniżej 21. roku życia posiadających polskie obywatelstwo lub szkolonych w zgłaszającym ich klubie. Ponadto na listę B można zgłosić maksymalnie 5 zawodników poniżej 21. roku życia, nieposiadających polskiego obywatelstwa i nie szkolonych w zgłaszającym ich klubie.

 • Czy zawodnik może zmienić przynależność klubową poza oknem transferowym?

  Istnieje kilka wyjątków uprawnienia zawodnika do klubu poza terminami okien transferowych - wszystkie są opisane w odpowiedniej uchwale PZPN. Takie wyjątki to np.:

  - uprawnienie zawodnika, którego poprzedni kontrakt został rozwiązany prawomocną decyzją Wydziału Gier PZPN z winy dotychczasowego klubu;

  - uprawnienie zawodnika, który w danym sezonie (czyli od 1 lipca do 30 czerwca) 1. nie był uprawniony do żadnego klubu, 2. nie miał podpisanego kontraktu z żadnym klubem, 3. a w sezonie poprzednim posiadał profesjonalny kontrakt. Takich zawodników można uprawnić do 31 marca;

  - uprawnienie zawodnika, który nigdy nie był zgłoszony ani potwierdzony do żadnego z klubów;

  - uprawnienie zawodnika, którego nie łączy żaden kontrakt z klubem i który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach w Polsce lub zagranicą;

  - uprawnienie zawodnika, którego zespół wycofał się z rozgrywek, a jego kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron;

  - przewlekła kontuzja przynajmniej dwóch bramkarzy zgłoszonych do rozgrywek umożliwia uprawnienie kolejnego, dodatkowego bramkarza.

 • Jakie dokumenty należy złożyć przy uprawnianiu zawodnika?

  Do uprawnienia zawodnika do rozgrywek Ekstraklasy konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

  - lista A lub B z wypełnionymi danymi o zawodniku (nazwisko, imię, data urodzenia, numer ewidencyjny zawodnika, numer na koszulce, okres obowiązywania kontraktu w klubie, poprzednia przynależność klubowa, data pierwszego uprawnienia zawodnika do klubu, rodzaj transferu: definitywny / czasowy / zawodnik wolny / wychowanek). Lista musi być potwierdzona przez Związek Piłki Nożnej właściwy dla klubu pozyskującego zawodnika;

  - kontrakt zawodnika z klubem (kontrakty składane są w opisanych zamkniętych kopertach, podpisanych przez zawodnika i przedstawiciela klubu) lub deklaracja gry amatora - zgodnie z przepisami PZPN zawodnik grający w Polsce może posiadać status zawodnika profesjonalnego lub amatora;

  - oświadczenie antykorupcyjne;

  - umowa transferowa między klubami lub w przypadku zawodnika wolnego oświadczenie z jego poprzedniego klubu potwierdzające, iż nie łączy go kontrakt z tym klubem;

  - w przypadku zawodnika cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej dokumenty potwierdzające legalizację pobytu zawodnika (wiza) oraz zezwolenie na pracę w Polsce;

  - w przypadku przejścia zawodnika z klubu zagranicznego konieczny jest też Międzynarodowy Certyfikat Transferowy (ITC - International Transfer Certificate).