Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
שלישי, 19 מאי 2015

פרופ' שלמה יזרעאל - פרסומים...............Prof. Shlomo Izre'el - Publications הדפסה דוא

Shlomo Izre'el - שלמה יזרעאל
Publications - רשימת פרסומים

ספרים - Authored books 

 • Izre'el, Shlomo and Itamar Singer. The General's Letter from Ugarit: A Linguistic and Historical Reevaluation of RS 20.33 (= Ugaritica V No. 20). Tel Aviv: Tel Aviv University, The Chaim Rosenberg School of Jewish Studies. 1990.
 • Izre'el, Shlomo. Amurru Akkadian: A Linguistic Study. With an Appendix on the History of Amurru by Itamar Singer. Volume I (Harvard Semitic Studies, 40); Volume II (Harvard Semitic Studies, 41). Atlanta, Georgia: Scholars Press. 1991.
 • Izre'el, Shlomo. The Amarna Scholarly Tablets. (Cuneiform Monographs, 9.) Groningen: Styx. 1997.
 • Izre'el, Shlomo. Canaano-Akkadian. (Languages of the World/Materials, 82.) München: LINCOM Europa. 1998. Second reprint, with minor corrections: 2005.
 • Westenholz, Joan Goodnick, in collaboration with Jun Ikeda, Shlomo Izre'el, Marcel Sigrist, Itamar Singer, Masamichi Yamada. Cuneiform Inscriptions in the Collection of the Bible Lands Museum Jerusalem: The Emar Tablets. (Cuneiform Monographs, 13.) Groningen: Styx. 2000.
 • Izre'el, Shlomo. Adapa and the South Wind: Language Has the Power of Life and Death. (Mesopotamian Civilizations, 10.) Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns. 2001.
 • Izre'el, Shlomo and Eran Cohen. Literary Old Babylonian. (Languages of the World/Materials, 81.) München: LINCOM Europa. 2004.

עריכת ספרים - Edited books

 • Izre'el, Shlomo and Rina Drory (eds.). Israel Oriental Studies 15: Language and Culture in the Near East. Leiden: Brill. 1995.
 • Izre'el, Shlomo and Shlomo Raz (eds.). Israel Oriental Studies 16: Studies in Modern Semitic Languages. Leiden: Brill. 1996.
 • Izre'el, Shlomo, Itamar Singer and Ran Zadok (eds.). Israel Oriental Studies 18: Links to the Past: Studies in the Languages and Cultures of the Ancient Near East. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns. 1998.
 • Izre'el, Shlomo (ed.). Israel Oriental Studies 20: Semitic Linguistics: The State of the Art at the Turn of the Twenty-First Century. Eisenbrauns: Winona Lake, Indiana. 2002.
 • יזרעאל, שלמה (עורך), בסיועה של מרגלית מנדלסון. מדברים עברית: לחקר הלשון המדוברת והשונוּת הלשונית בישראל. (תעודה, יח.) תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. תשס"ב.
 • Moran, William L. Amarna Studies: Collected Writings. Edited by John Huehnergard and Shlomo Izre'el. (Harvard Semitic Studies, 54.) Winona Lake, IN: Eisenbrauns. 2003.
 • יזרעאל, שלמה (עורך). מְכוֹנַת הַדִּבּוּר בְּתוֹר מוֹרֵה שָׂפוֹת: פֹּה מְדַבְּרִים עִבְרִית; קולות עבריים מגרמניה הנאצית כצוהר ללשון החיה ולחיי הארץ בתקופת המנדט הבריטי. תל-אביב: הוצאת הספרים של אוניברסיטת תל-אביב ע"ש רובין. (בדפוס)

פרסומים ממוחשבים - Internet publications

חוברת לימוד - Textbook

 • כתובות עבריות וארמיות. אוניברסיטת תל-אביב: החוג לארכיאולוגיה. תשל"ו 1975. (החוברת ראתה אור, בצירוף דף תיקונים, בכמה הדפסות נוספות.)

מאמרים - Articles

 • מְכוֹנַת הַדִּבּוּר בְּתוֹר מוֹרֵה שָׂפוֹת: פֹּה מְדַבְּרִים עִבְרִית – צוהר ללשון החיה ולחיי הארץ בתקופת המנדט הבריטי. פרק א בתוך: שלמה יזרעאל (עורך.) מְכוֹנַת הַדִּבּוּר בְּתוֹר מוֹרֵה שָׂפוֹת: פֹּה מְדַבְּרִים עִבְרִית; קולות עבריים מגרמניה הנאצית כצוהר ללשון החיה ולחיי הארץ בתקופת המנדט הבריטי. תל-אביב: הוצאת הספרים של אוניברסיטת תל-אביב ע"ש רובין. תשע"ב 2012. 33-15.
 • פֹּה מְדַבְּרִים עִבְרִית: "פה" דווקא, לא "שם" – עדות ערכת התקליטים על העברית המדוברת בארץ ישראל בתקופת המנדט. פרק יב בתוך: שלמה יזרעאל (עורך.) מְכוֹנַת הַדִּבּוּר בְּתוֹר מוֹרֵה שָׂפוֹת: פֹּה מְדַבְּרִים עִבְרִית; קולות עבריים מגרמניה הנאצית כצוהר ללשון החיה ולחיי הארץ בתקופת המנדט הבריטי. תל-אביב: הוצאת הספרים של אוניברסיטת תל-אביב ע"ש רובין.תשע"ב 2012. 283-237.
 • אֶמְסוֹר לְךָ אֶת הַנָּחוּץ וְגַם בְּסֵדֶר: תמליל מוער. פרק יג בתוך: שלמה יזרעאל (עורך.) מְכוֹנַת הַדִּבּוּר בְּתוֹר מוֹרֵה שָׂפוֹת: פֹּה מְדַבְּרִים עִבְרִית; קולות עבריים מגרמניה הנאצית כצוהר ללשון החיה ולחיי הארץ בתקופת המנדט הבריטי. תל-אביב: הוצאת הספרים של אוניברסיטת תל-אביב ע"ש רובין.תשע"ב 2012. 335-284.
 • וְהַכְּנַעֲנִי אָז בָּאָרֶץ: על לשונות ארץ ישראל בתקופה הכנענית. אצל: משה פלורנטין (עורך). מחקרים בעברית החדשה ובמקורותיה. (סדרת אסופות ומבואות בלשון, יד.) ירושלים: האקדמיה ללשון העברית, תשע"ד 2013. 41-34.
 • Izre’el, Shlomo and Amina Mettouchi. Representation of Speech in CorpAfroAs: Transcriptional Strategies and Prosodic Units. To be published in a forthcoming publication of CorpAfroAs: The Corpus of AfroAsiatic Languages (http://corpafroas.tge-adonis.fr/Home.html). 
 • Transcription of Spoken Hebrew. Entry to be published in the Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics. 
 • Basic Sentence Structures: A View from Spoken Israeli Hebrew. Forthcoming in: Caddéo Sandrine, Marie-Noëlle Roubaud, Magali Rouquier and Sabio Frédéric (eds.). Penser les langues avec Claire Blanche-Benveniste. Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence. 
 • משׂפח או משפט? למבנה המשפט בעברית המדוברת. אצל: מלכה מוצ'ניק וצבי סדן (צוגויה סאסאקי) (עורכים). מחקרים בעברית החדשה ובלשונות היהודים מוגשים לאורה (רודריג) שורצולד. ירושלים: כרמל, תשע"ג. 416-399.
 • משפטים חד-איבריים בעברית המדוברת. אצל: עינת גונן (עורכת). חוקרים עברית מדוברת (בהכנה).
 • יחידות הבסיס של הלשון המדוברת: פרוזודיה, שיח ותחביר. אצל: עינת גונן (עורכת). חוקרים עברית מדוברת (בהכנה).
 • ייצוג בכתב של עברית מדוברת. אצל: עינת גונן (עורכת). חוקרים עברית מדוברת (בהכנה).
 • כמה מילים על מילה. אצל: עינת גונן (עורכת). חוקרים עברית מדוברת (בהכנה). 
 • מסד הנתונים למיזם "חוקרים עברית מדוברת". אצל: עינת גונן (עורכת). חוקרים עברית מדוברת (בהכנה).

עריכה - Editing

 • General editor of Israel Oriental Studies (1996-2000).
 • עורך המדור לשפות המזרח הקדום בכרך מילואים ג' לאנציקלופדיה העברית (לצד יעקב קליין).

ביקורת ספרים - Reviews

מאמרים פופולאריים - Popular articles

הרצאה פופולרית - Popular lecture

הערות ותקצירים - Notes and abstracts