Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
רביעי, 20 מאי 2015

עברית | English

תכניות הלימודים

תואר ראשון

את תכנית הלימודים לתואר הראשון בבלשנות שמית ראו בידיעון.

תואר שני

תכנית הלימודים לתואר השני בבלשנות שמית היא אישית, ונקבעת יחד עם יועץ המגמה. מידע כללי ניתן למצוא בידיעון החוג ללימודי התרבות העברית.