Hvordan bli fredsprisvinner?

Det Norske Nobelinstitutt. Foto: Øivind Stenersen, Nobeliana Ltd.
Det Norske Nobelinstitutt. Foto: Øivind Stenersen, Nobeliana Ltd.
Nominasjonsfristen for Nobels fredspris er 1. februar. Alle mennesker har sin fredsprisfavoritt, men bare et fåtall har rett til å nominere. Det kan folkevalgte i nasjonalforsamlinger, regjeringsmedlemmer, universitetsdirektører, universitetsprofessorer i statsvitenskap, historie, filosofi, jus og teologi. I tillegg kommer ledere av fredsforskningsinstitutter, tidligere fredsprisvinnere og medlemmer av organisasjoner som har vunnet Nobels fredspris. Tidligere rådgivere ved Det Norske Nobelinstitutt kan også nominere sammen med tidligere og nåværende medlemmer av Den Norske Nobelkomite. De siste kan nominere senest i det første komitemøtet etter 1. februar.
Nobelkomiteens sekretær, som også er direktør for Det Norske Nobelinstitutt, velger i samråd med komiteen kandidater verdige til å bli satt på «kortlisten». Den består av om lag 20 personer og organisasjoner som vurderes nærmere. Nobelkomiteens eksperter skriver redegjørelser om dem som komitemedlemmene skal lese. Deretter fatter Den Norske Nobelkomite avgjørelsen om hvem som blir årets vinner. Drøftingene i komitemøtene er ikke gjengitt i protokollen. Bare navnet på vinneren/vinnerne er bokført, og redegjørelsene og protokollen er hemmelige i 50 år.
Nobelhistorien viser at det ofte har vært ført vellykkede kampanjer for en fredsprisvinner. Den første skjedde før tildelingen i 1901. Da mobiliserte den norske legen Hans Daae til fordel for Henry Dunant, grunnleggeren av Røde Kors. Det gjorde også hans sønn før tildelingen til Røde Kors i 1963. Legendarisk er kampanjen for Leger mot atomkrig i 1985. Det samme er aksjonen for å skaffe Den internasjonale kampanjen mot landminer i prisen i 1995. Jody Williams, som selv delte prisen med organisasjonen, tok i bruk Internett, og hun lyktes