Midsommarhälsning från Spetsbergen

Bild: Midsommarhälsning från Spetsbergen. Bilden beskriver ett 81 år gammalt tidsdokument, närmare bestämt ett vykort till officerarna på F 3 från flygaren Einar Lundborg under dennes räddnings-expedition för besättningen på luftskeppet Italia 1928.

Nordpolsexpedition 1928

Den italienska generalen och civilingenjören Umberto Nobile påbörjade den 23 maj 1928 en nordpolsexpedition med sitt egengjorda luftskepp Italia. Med på skeppet var bland annat den svenske vetenskapsmannen Finn Malmgren. Färden dit gick bra, men det var stark motvind på vägen tillbaka vilket gjorde att Italia slog i isen och förstördes norr om Spetsbergen.

Svensk undsättningsexpedition lyckades

12 dagar senare fick de olycksdrabbade radiokontakt med omvärlden. Den svenska undsättningsexpeditionen var den första lyckade av ett flertal försök. Einar Lundborg, till vardags på F 3, Östgöta flygflottilj, och Birger Schyberg evakuerade Umberto Nobile och dennes hund Titina med hjälp av ett Fokker-flygplan den 24 juni, på själva midsommarafton.

Dramatiken var däremot långt ifrån över. Lundborg återvände i sitt flygplan för att hämta fler expeditionsdeltagare, men kraschade mot isen och fick spendera två veckor i kylan innan Schyberg kom till undsättning. De kvarvarande expeditionsmedlemmarna från Italia fick utstå 48 dagar på isen innan en rysk isbrytare nådde fram. Vid hemkomsten till Sverige mottogs Einar Lundborg som en hjälte.

Bild: Midsommarhälsning från Spetsbergen. Vykortet visar hamnen Kings Bay i samhället Ny-Ålesund, Spetsbergen. Efter hemkomsten beskriver Lundborg mötet med samhället: 'Befolkningen däruppe, om man nu kan kalla de fåtaliga permanenta innebyggarna så, som så gott som undantagslöst utgjordes av befäl och arbetare vid gruvorna, var mycket älskvärd mot oss, då vi kommo med sådana dumma frågor som hur det gick att leva här uppe i dessa karga bygder'.

På vykortet går att läsa: ’Kings Bay den 18.6. Hälsningar E. Lundborg. Ikväll gå vi norrut till Amsterdamön. Allt väl. Glad midsommar’.