Högs kyrka daterad till 1190-talet! 

Publicerad
2009-11-10
Kategori
Samhällsplanering & kulturmiljö
Ämnesområde
Skyddad bebyggelse

Tack vare en ny metod för analys av årsringar i trävirke har Högs kyrka nu kunnat dateras till 1190-talet. Detta är ny och viktig kunskap som kastar nytt ljus över hur kyrkorna växte fram i Hälsingland. Fram till idag har ingen kunnat uttala sig säkert om när medeltidskyrkorna i Hälsingland byggdes. Mer eller mindre väl underbyggda teorier har presenterats, men inga fakta.

Ja 

Högs kyrka är en av de bäst bevarade medeltidskyrkorna i Gävleborgs län. Men det kanske allra märkligaste med kyrkan får man bara se om man klättrar upp på vinden. Över den äldsta delen av kyrkan finns takstolar och vackert täljda takbrädor från byggnadstiden (själva kyrkan är av sten). Den dendrokronologiska undersökningen visar att taket är lagt av virke som avverkades vintern 1191-92.

- Det är tidigare än vi hade förväntat oss, säger Ingela Broström på länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Den allmänna uppfattningen brukar vara att de tidigaste stenkyrkorna i Hälsingland byggdes först på 1200-talet. Hittills är det bara kyrkan i Söderala som man har vågat tro är från 1100-talet. Och den var ingen vanlig församlingskyrka, utan byggdes förmodligen på initiativ av biskopen i Uppsala. Nu ser vi att hälsingarna själva byggde stenkyrkor vid ungefär samma tid.

Takbrädorna  i Hög var avsedda att synas. De är täljda med yxa i ett fiskbensmönster och kunde för över 800 år sedan ses av församlingsborna eftersom taket då var öppet ända upp till nocken. De skvallrar om stor hantverksskicklighet och sinne för estetik.

- Det finns några kyrkor till i Hälsingland som har mer eller mindre bevarade medeltida taklag. Att datera några av dem skulle kunna ge viktig kunskap, men det är en dyr metod, så det får nog vänta, säger Ingela Broström.

Mer om dendrokronologi:
Dendrokronologi är ett sätt att fastställa när ett träd fälldes genom att analysera årsringarnas bredd. Årstillväxten blir olika under olika år, beroende på variationer i klimatet. Det gör att årsringarna i en stock bildar ett karakteristiskt mönster som går att datera exakt. Mönstret är detsamma över större områden där klimatet är likartat, och därför har man kunnat lägga upp gemensamma tabeller och kurvor över årsringsmönstret i vår region. Det är det vi nu har använt oss av. Dendrokronologin är en mycket säker metod som ger exakta besked.

Tidigare utförde man mest dendrokronologiska undersökningar genom att ta borrprover i hela timmerstockar. Det har inte varit möjligt i den äldsta delen av Högs kyrka, där det bara finns bearbetade brädor att datera. Men nu har Thomas Bartholin i Tyskland utvecklat en metod för årsringsdatering av brädor på fotografisk väg, alltså utan att behöva borra, och med hjälp av den kunde vi få det efterlängtade svaret på när Högs kyrka är byggd.

Den äldsta daterade profana byggnaden i Gävleborgs län är ett härbre i Sandvik från 1298-99.

För mer information kontakta:
Ingela Broström, Antikvarie, tel. 070-585 12 62
Anna Sundberg, Antikvarie, tel. 070-213 08 13

Senast uppdaterad: 2009-11-10