Drag the corners of the box above to crop your new profile photo.
Saving your new profile picture

4,000 צנחנים בסדיר ובמילואים שלחמו במבצע "צוק איתן" צפו אמש בהופעה של הפרויקט של עידן רייכל, שהתקיימה בפארק הלאומי ברמת-גן במסגרת ערב הוקרה ללוחמי החטיבה. ביולי האחרון, זמן קצר לפני המבצע, נערך בפארק הירקון המופע הענק של רייכל מול 20 אלף חיילים, בשיתוף האגודה למען החייל (כתב: מאיר תורג'מן)