terug

Toren van Oud-Leusden

Bron: upload.wikimedia.org

Vlooswijkseweg 2 Leusden

Solitair tussen de graven staat, naar men zegt, het oudste torentje van Nederland (Rijksmonument). Een voor Leusden historische plek. Vanuit hier, waar ooit de Villa Lisiduna zou hebben gestaan, is de ontwikkeling van Leusden begonnen. Vanaf het jaar 697 heeft op deze plaats altijd een (parochie)kerk gestaan. Eerst in hout, later in steen. In 1580 werd de kerk geplunderd door de beeldenstormers. Daarna ging het bergafwaarts met de uit tufsteen opgebouwde kerk. In 1826 was de kerk dusdanig in verval geraakt dat restaureren onmogelijk was. Daarop werd besloten de kerk te slopen, waarbij de toren werd gespaard. De toren, met luidklok uit 1672, werd eigendom van de burgergemeente en dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Daar waar het schip van de kerk verbonden was met de toren, is de doorgang dichtgemetseld. Diverse materialen afkomstig van de kerk, zijn hergebruikt bij de bouw van de dorpskerk aan de Arnhemseweg. De Romaans-Gotische toren is in twee gedeelten gebouwd: de onderbouw stamt uit de 13 e eeuw, terwijl het bovenste gedeelte in de 14 e eeuw is toegevoegd. Bovenop het tentdak staat op een kruis en bol, een vergulde weerhaan.

Bron: Leusden op de Kaart

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview