Partnerships with South African NGOs

 

KwaZulu-Natal

 • Amangwe Village, Richards Bay (2005)
 • Africa Co-operative Action Trust, Howick (2002)
 • Benedictine Hospital (2011)
 • BhekuZulu Self Sufficient Project, Estcourt (2009-2013)
 • Bruntville Home-Based Care, Mooi River (2005)
 • Ceza Hospital, Ulundi (2011)
 • Child and Family Welfare, Durban (2005-2006)
 • Child Welfare, Pinetown (2009-2011)
 • Claire Estate Drop-in-Centre, Sydenham, Durban (2006)
 • Community Care Project / Project Gateway, Pietermaritzburg (2003-2005)
 • Community of Helpers, Inchanga (2009-2011)
 • Department of Correctional Services, Pietermaritzburg (2003)
 • Dladlanathi (2002-2008)
 • DramAide, Eshowe (2004-2005; 2008)
 • Durban Child Society, Durban (2003)
 • Eastboom Clinic, Pietermaritzburg (2012-2014)
 • Edube Community Health Centre (2011)
 • Ekuhlengeni Care Centre, Umbogintwini, Durban (2004) 
 • Endaleni School for the Deaf, Richmond (2013-2014)
 • Esigodini Primary School, Esigodini, Pietermaritzburg (2005-2006)
 • Ethembeni Care Centre, Vryheid (2011)
 • Ethembeni Hospice, Mpophomeni (2006)
 • Fulton School for the Deaf (2010-2014)
 • Greater Edendale Development Initiative, Pietermaritzburg (2006-2008)
 • Gozololo, KwaMashu (2004-2005)
 • HadisiYetu - Refugee Project, Pietermaritzburg (2010-2011)
 • Home and Family Life Foundation, Pinetown (2005-2006)
 • Hope Worldwide, Durban (2005-2006. 2008)
 • Hospice Highway, Durban (2003-2014)
 • Hospice Msunduzi, Edendale (2003-2014)
 • IcathamaleSizwe, Highflats (2009-2011)
 • Icebolethu Women Support HIV/AIDS Organisation, KwaMashu (2008)
 • Impendle NIP Site, Department of Social Development (2010-2011)
 • Impilo Development Trust (2011)
 • Ingwavuma Orphans Care, Ingwavuma (2004-2006, 2009-2013)
 • Inkosinathi, Ekuphumuleni (2009-2011)
 • Isibani, Masisebensiza& FFL, Howick (2009)
 • IsibaniSethembe, Ingwavuma (2009-2013)
 • Isiphosethu Primary Health Care, Umlalazi, Eshowe (2008)
 • Isolomphakathi, Dumbe (2011)
 • Ithshelejuba Hospital, Pongolo (2011)
 • Julukandoda Primary School, KwaHaza, Mpophomeni (2005-2006)
 • Key Ministries, Pietermaritzburg (2010-2014)
 • Khanya Africa, Pietermaritzburg (2010-2011)
 • Khanyiselani, Kokstad (2009-2013)
 • Kenosis Outreach, Maqongqo (2009)
 • Khula Youth Empowerment Organisation, KwaMashu, Durban (2008)
 • Khul'ugqame - Edendale, Pietermaritzburg (2006-2014)
 • KwaThintwa School for the Deaf (2011-2014)
 • Leth'uthandokumntwana, Hluhluwe (2004)
 • LifeLine (2004-2014)
 • Lidgetton Community Project, Lidgetton, Howick (2006-2007)
 • Lily of the Valley, Eston (2010-2014)
 • Little Big Creche, Swayimane (2011)
 • Lulisandlakumntwana, Mseleni, Umkhanyakude (2004)
 • Lusukulunye HBC, Efaye (2011)
 • Maphumulo Life Centre, Maphumulo (2008)
 • Mariannhill Diocese AIDS Office, Mariannhill (2008)
 • Maskey Health Services, Umlazi, Durban (2008)
 • MpophomeniEcomuseum Project, Mpophomeni, Howick (2005-2012)
 • Mpilonhle Project, Ladysmith (2006-2014)
 • MusaweNkosi Ministries, Empangeni (2008)
 • Ndumo Drop-in Centre, Ndumo, Umkhanyakude (2004-2006)
 • Nkonjeni Hospital, Mahlabathini (2011)
 • Noah, Durban (2009-2011)
 • Noah, Eshowe (2009-2011)
 • Northdale Hospital, Pietermaritzburg (2012-2014)
 • Northlands Primary School, Northdale, Pietermaritzburg (2013-2014)
 • PACSA, Pietermaritzburg (2010-2014)
 • Phinduvuye, Pinetown (2009-2013)
 • Project Gateway, Pietermaritzburg (2009)
 • RivLife International, Pietermaritzburg (2008-2013)
 • Sakhesiwe Business Association,Edendale (2011)
 • Sekusile - KwaHaza, Mpophomeni (2005-2007)
 • Senzakwenzekhe, Nkandla (2006-2011)
 • Sibahle Support Group, Mpumuza (2011)
 • Sibambisene, Empangeni (2009-2011)
 • Sikhona Care Centre, Ezakheni (2009-2013)
 • Sinani Programme for Survivors of Violence, Pietermaritzburg (2006-2007)
 • SinethembaEsigodini Children Trust, Pietermaritzburg (2002-2003)
 • Sinikithemba, McCord Hospital, Durban (2004-2005)
 • Sinosizo Community Health Centre, Applebosch (2008-2013)
 • Sinosizo Home-Based Care, Durban (2000-2002; 2007-2011)
 • Siyaphila / ISB-Worker Ministry Project, Pietermaritzburg (2002-2005)
 • Sizanani Christian Fellowship, Muden, Greytown (2006)
 • Sizanani Outreach Project, Nkandla (2009-2013)
 • South Coast Hospice, Port Shepstone (2004; 2007-2011)
 • SOS Children's Village, PMB (2009-2013)
 • Sqalqbabusha, KwaMashu (2010-2013)
 • St Anna and Joachim Roman Catholic, Eshowe (2008)
 • St Clement's Home Based Care, Clermont, Durban (2008)
 • St Martin de Porres School for the Deaf, Port Shepstone (2012-2014)
 • Thandanani Children's Foundation, Pietermaritzburg (2002-2014)
 • Thembalesizwe, Mtubatuba (2004-2006)
 • Tholulwazi, Manguzi Hospital, Manguzi (2004-2006, 2009-2014)
 • Thulasizwe Hospital, Ulundi (2011)
 • Ubombo HIV/AIDS/ Jozini Drop-in Centre, Jozini/Ubombo (2004-2014)
 • UmniniSinethemba HIV/AIDS & Health Crisis , Illovo (2008)
 • Umnisithemba, Umgababa (2009-2011)
 • Umvoti AIDS Centre, Greytown (2006-2007)
 • Unmgeni Aids Centre, Howick (2002-2007)
 • UmphakathiWethu, Inkwali, Illovo (2008)
 • Vryheid Hospital (2011)
 • Vulamehlo Project, Mpumuza (2011)
 • Vukuzakhe High School, Umlazi (2011)
 • Youngz in Action, Durban (2005)
 • Whitecross HBC, Emzimkhulu (2011)
 • Whizzkids, Pietermaritzburg (2011-2014)
 • Zulu MpophomeniTourismExperience, Mpophomeni (2006-2014)

Eastern Cape

 • Africare, Whittlesea (2008-2011)
 • Anglican Diocese of Mthatha, Mthatha (2008)
 • Bathehi Ba Kelotso Youth, Matatiele (2008-2013)
 • Catholic Diocese of Port Elizabeth AIDS Programme, Uitenhage and King Williamstown (2008-2011)
 • Donald Wood Foundation, Madwaleni (2008-2013)
 • Khula Kahle, Impendle (2011)
 • Keiskamma Trust, Hamburg (2005-2013)
 • Madwaleni Hospital(2008-2011)
 • Masangane AIDS Programme, Whittlesea (2008-2013)
 • Masangane AIDS Programme, Matatiele (2008-2013)
 • Sinako Wellness Development Organisation, Whittlesea (2008)

Free State

 • Bana Pele, Bloemfontein&Dewetsdorp (2010-2011)
 • Child and Family Welfare Society, Bethlehem (2010-2013)
 • Child and Family Welfare Society, Sasolburg (2010-2011)
 • Child and Family Welfare Society, ThabaNchu (2010-2011)
 • Child and Family Welfare Society, Virginia (2010-2011)
 • Child and Family Welfare Society, Wepener(2010-2011)
 • Dihlabeng Development Initiative, Jacketview(2010-2011)
 • Getsemane Health Care Centre, Meqheleng(2010-2011)
 • Heartbeet, Peterswart(2010-2011)
 • Health and Development Africa, Kutlwanong, Thabong&Wesselbron(2010-2011)
 • HlokomelaWaheno, Bethlehem (2010-2011)
 • Ipopeng Young Women's Association, Qwaqwa (2011)
 • NtsoanatsatsiEducare Trust, Qwaqwa(2010-2011)
 • St Elizabeth, Reitz (2010-2011)
 • St Nicholas Lesedi HBC, Excelsior (2010-2011)
 • World View Khauelo Development Programme, Bochabelo(2010-2011)

Gauteng

 • Gay and Lesbian Association (GALA), Johannesburg (2003)
 • Hope Worldwide, Soweto (2003. 2008)
 • Hospice Soweto, Soweto (2003)
 • St Martin Development Project, KwaThema, Springs (2006-2014)

Limpopo

 • AMREF, Leeuwfontein(2009-2012)
 • AMREF, Monsterlus(2009-2011)
 • Baptist Church,Thengwe(2009-2011)
 • Childline Limpopo, Polokwane (2009-2012)
 • Direlang Project, Lenting(2009-2012)
 • Elim Care Group, Altein(2009-2011)
 • Fararani HBC, Mapate(2009-2012)
 • Holani Drop-in-Centre, Mninginisi (2009-2012)
 • Makhuduthamaga, Jane Furse(2009-2011)
 • Makotse Women's Club, Makotse(2009-2012)
 • Manini HBC, Manini(2009-2012)
 • Masemola HBC, Masemola (2009-2012)
 • Matsego A Thuso, Makado(2009-2011)
 • Mohedic, Denilton(2009-2011)
 • Mohlarekoma HBC, Phokoane(2009-2012)
 • Mohlati Drop-in-Centre, KwaMakasani (2009-2011)
 • Ntshuseko, KwaMakasani(2009-2012)
 • Pfukani CBO, Nkabando Village (2009-2011)
 • Pfuxanani Drop-in-Centre, Maphathe(2009-2011)
 • PSASA, Phiring(2009-2011)
 • Salvation Army, Sambandou(2009-2011)
 • Sekhukhune Educare Project (2009-2011)
 • St Augustine’s Catholic Church, Giyani (2012)
 • Tshififi HBC, Thohoyandou (2009-2012)
 • Vusahani HBC Sebasa, Thohoyandou (2009-2012)

Mpumalanga

 • ACTS Clinic, White River (2009-2012)
 • Buthanani, Witbank (2009-2011)
 • Childline, Nelspruit (2009-2011)
 • Hearbeat, Machadadorp(2009-2011)
 • Hosanna Hospice, Nelspruit (2009-2011)
 • Matibidi PSA, Matibidi(2009-2011)
 • Prayer St Kizito, Mamelane(2009-2011)
 • PSASA, Lydenburg(2009-2011)
 • Simunye, Schoemansdal(2009-2011)
 • Sizanani HBC, Ermelo (2009-2011)
 • TIPHC, Witbank (2009-2011)
 • Zimelani HBC, Sheepmoor(2009-2011)

North-West

 • Boitumelong Support Group, Boitumelong& Christiana (2010-2011)
 • Ipopeng HBC, Leeudoring&Lebaleng (2010-2011)
 • Kitlano DC, Ganyesa (2010-2011)
 • Maubane HIC, Maubane (2010-2011)
 • Pholontle HBC, Rankelyane&Tlapa (2010-2011)
 • Reitlamile HCBC, Mokhaya (2010-2011)
 • Tsholofelo OVC, Tsetse, Miga, Tshing&Ventersdorp (2010-2011)
 • Thuso-Putlako, Mmasebudule (2010-2011)
 • Tswelophele HBC, Deeplan& Delareyville (2010-2011)
 • Tshephang Caregivers, Jouberton&Khuma (2010-2011)
 • Tsibogang HBC,Lomanyaneng&Welbedacht (2010-2011)
 • Uitkyk Caregivers, Brakkuil&Koffiekraal (2010-2011)

Western Cape

 • ARESTA, Cape Town (2012-2014)

 

 

Fulbright scholar hosted by Sinomlando for one year Read more...

Workshop with Biloba in Brussels – an initiative from the South to the North Read more...

Memory work with children of refugees in Cape Town Read more...

Technical support to memory work projects in Togo and Benin Read more...

Concluding workshop of the Memories of AIDS Project Read more...

First workshop with youth peer leaders Read more...

First workshop at Indaleni School for the Deaf Read more...

Memory Studies Symposium in Durban Read more...

Programme Manager Cliford Madondo graduates in Leadership and Development at the University of KwaZulu-Natal Read more...

Restructuring of the Sinomlando Centre Read more...

Two researchers from Sinomlando at an international conference in the Netherlands Read more...

Philippe Denis shares the findings of the ZMTE Oral History Project at the KZN Heritage Liberation Route Archive Colloquium in Durban Read more...

Former enemies take part in a reconciliation workshop in Mpophomeni township Read more...

Radikobo Ntsimane, Senior Research Manager at the KwaZulu-Natal Museum Services Read more...

Anni Tonin, Onjengami ?s Project Manager, leaves Sinomlando Read more...

Two staff members from Sinomlando at Virginia Commonwealth University in the United States Read more...

A delegation from Virginia Commonwealth attends an oral history workshop facilitated by the Sinomlando Centre  Read more...

Closure of the Mpophomeni Oral History Project  Read more...

Two research papers by Sinomlando staff at the SAHARA Conference in Port Elizabeth   Read more...

 

Partnership with Whizzkids United for a joint project at Edendale Hospital  Read more...

 

A new book on the history of Fedsem  Read more...