Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: ul. Barbary 17, 40-053 Katowice. Telefony (centrala): 32 253-24-60 / 32 251-01-53 / 32 251-01-55 / 32 222-23-11. Fax: 32 253-24-89.

Przedszkolny program profilaktyki antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas"

 

 

I. CELE PROGRAMU


CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

II. ADRESACI PROGRAMU:

 • Dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczające do przedszkoli.
 • Rodzice i opiekunowie.

III. REALIZATORZY I UCZESTNICY PROGRAMU:

 • Dyrekcje i pracownicy przedszkoli.
 • Władze lokalne oraz inni wg potrzeb i możliwości.
IV. CZAS TRWANIA PROGRAMU: rok szkolny

 

V. ORGANIZATORZY PROGRAMU:

 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna – WSSE (16) i PSSE (318)

VI. KOORDYNATORZY PROGRAMU:

 • Poziom krajowy – GIS
 • Poziom wojewódzki – WSSE
 • Poziom lokalny – PSSE
 • Poziom przedszkolny – wytypowani koordynatorzy w przedszkolach.

VII. PARTNERZY PROGRAMU:

Na poziomie krajowym:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.

 

VIII. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU:

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych

Tytuły zajęć:

 • Wycieczka
 • Co i dlaczego dymi?
 • Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
 • Ci się dzieje gdy ludzie palą papierosy?
 • Jak unikać dymu tytoniowego?

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

IX. MATERIAŁY PROGRAMOWE

 • Poradnik dla przedszkolnego koordynatora programu „Czyste powietrze wokół nas”
 • Plakat pomocniczy „Źródła dymów”
 • Kolorowanka dla dzieci
 • Ulotki informacyjne dla rodziców
 • Płyta CD z piosenką o Dinku

X. MATERIAŁY EDUKACYJNE ORAZ FORMULARZE DO POBRANIA:

 

Druk sprawozdawczy

 

Prezentacja dla dzieci

 

Prezentacja dla rodziców

 

 

 

< powrót

Bip

um katowice

GIS

WSSE

WSSE

Monitoring

Monitoring

PZH

IMP

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-053 Katowice, ul. Barbary 17         Telefon 32 253-24-60

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.