Sonja J. Jógvansdóttir
Født: 1977
Sted: Tórshavn,
Færøerne (opvokset i Fuglafjørð, en bygd med 1500 mennesker)

Uddannelse:
Folkeskole i Fuglefjord 1994; studentereksamen fra Stundentaskúlin á Kambsdali, 1997; Master of Arts With honours in Politics, fra the University of Edinburgh, 2002; kurser på RUC i kandidatuddannelsen i forvaltning 2004-2005.

Arbejde:
Initiativtager til og koordinator for SAMTAK, en paraplyorganisation for den færøske fagbevægelse 2006 -; stagiaire og senere sagsbehandler ved den færøske repræsentation i EU, 2005-06; journalist for den færøske avis Dimmalætting, 2002-04 og sommeren 2005; freelance journalist og kommunikativ rådgiver for diverse organisationer, har bl.a. skrevet artikler for avisen Dimmalætting, homomagaisinet CPH Proud i 2005 og for ligestillingsnævnet på Færøerne, 2004- 06; job på fiskefiletfabrik efter gymnasiet og i ferier 1996-2001.

Tillidshverv:
Indvalgt i en Nordatlantisk Tæn- ketank, som den ene af to færøske ombud hos NORA - en grænseregional komité under Nordisk Ministerråds regionalpolitiske samarbejdsprogram, 2011-; repræsenterer den færøske fagbevægelse og SAMTAK i forskellige offentlige nævn og bestyrelse, b.l.a. i det færøske landsstyrets expertgruppe, der undersøgte og redegjorde for Færøernes forhold til EU i 2009-2010 (redegørelsen The Faroes and the EU – possibilities and challenges in a future relationship i 2010); medinitiativtager til Friðarbogin, den færøske organisationen for homoseksuelle, 2003; bestyrelsesmedlem i Friðarbogin, 2003-2007; aktiv i Amnesty International 1997-2002; diverse frivilligt arbejde, bl.a. med social ulighed, ligestilling og homoseksualitet.

Udgivelser:
Ung og arbejdsmarkedet på Færøerne, undervisningsmateriale til folkeskolen om arbejdsmarkedet, Forlag SAMTAK, 2011.

Begrundelse:
Sonja J. Jógvansdóttir (SJJ) er en markant kvinde på Færøerne, som gennem mange år har ført en meget engageret kamp for bedre sociale rettigheder og mere ligestilling på Færøerne. Ikke mindst de homoseksuelles rettigheder har hun kæmpet hårdt for. Hun holder foredrag om emnet, laver lobbyarbejde, deltager i debatter og fører kampagner for at sikre færingerne en mere tidssvarende politik i forhold til seksuelle minoriteter, som stadig ikke er sikret borgerlige rettigheder på lige fod med resten af befolkningen i det smukke øsamfund. SJJ er også helt generelt optaget af at få skabt større ligestilling på Færøerne. Som journalist beskæftigede hun sig især med temaer som mainstreaming, ligestillig, social ulighed og politik. Uligehed på arbejdsmarkedet optager også SJJ rigtig meget i hendes nuværende arbejde i færøsk fagbevægelse. Hun vil gerne være med til at bekæmpe de meget store udfordringer, som især ufaglærte fortsat møder på arbejdsmarkedet. Bl.a. derfor tager SJJ også ud og holder oplæg i skolerne. SJJ laver også meget frivilligt arbejde både i hjælpeorganisationer og på individuelt niveau. Hun vil helt sikkert også gøre store nytte som nyvalgt til Nordatlantisk Tænketank under NORA, der fungerer som et mellemstatligt samarbejde under Nordisk Ministerråd. Med sin indsigt og engagemnet vil hun uden tvivl også se dette som en mulig platform til at fremme ligestilling mht. køn, seksuel orientering mv.i Norden. SJJ er med sin ligestillingsindsats en flot rollemodel for alle kvinder på Færøerne, der ønsker at fremme ligestilling bl.a. mht. køn, alder, sociale forhold og seksuel orientering.