Start
Nyheter Nyheter Nyheter Nyheter Könikor Kalender
Republikanskt möte i Luleå
2015-09-29 18:30 20:00
Republikanskt möte i Uppsala
2015-09-30 18:00 19:30
Republikansk studiecirkel i Uppsala
2015-10-06 18:00 till 2015-10-19 20:15
Länkakatalog
Redaktörer:
Magnus Simonsson
Erik Nordblad

Dela denna sida med andra!


Webbplatsen är utvecklad av Framkant Media AB
Och drivs i SpaceLoops CMS

Opinionsundersökningen lämnar viktigt bidrag till debatten

Nu har den kommit, opinionsundersökningen som genomförts (den 15-20 april 2010) av Novus Opinion på uppdrag av Republikanska Föreningen. Mätningen omfattar 1000 intervjuer bland personer som är 16 år och äldre. På basis av undersökningen har vi sammanställt den sjusidiga rapporten "Statschefen bör väljas demokratiskt. En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick" (finns att ladda ned från repf.se). Här har vi själva kunnat formulera vilka frågor som ställts och jag tycker att svaret bekräftar de hypotetiska och principiella resonemang jag tidigare fört på denna blogg kring såväl de frågor som ställs i opinionsmätningar som mediers (miss-)tolkningar av vad sådana mätningar egentligen visar.   
 

Undersökningen visar för det första att stödet för monarkin som statsskick har minskat dramatiskt på bara tio år (år 2000 ville 85% behålla monarkin, medan motsvarande siffra idag är 58%, och under samma period har de som vill avskaffa monarkin ökat från 12% till 28%). För det andra visar den att de som anser att monarki med ärftligt statschefsämbete inte är förenligt med modern demokrati är fler (48%) än de som anser att dessa två är förenliga (36%).

Således har vi här fått en undersökning som bidrar med någonting väldigt väsentligt till den offentliga debatten. Den tydliggör nämligen distinktionen mellan uppfattningar om kungen och kungafamiljen som personer och uppfattningar om monarkin som statsskick. De frågor som ställdes - "Hur tycker du att Sveriges statschef bör utses" (med alternativen "Befattningen bör utses genom arv", "Befattningen bör ärvas" eller "Vet ej"), samt frågan "Anser du att den svenska monarkin, där statschefen ärver sin titel, är förenlig med en modern demokrati?" uppmanar den som svarar att reflektera kring monarkin som princip och system. Detta medan frågor av typen "Känner du förtroende för kungahuset?" snarare fångar upp uppfattningar om kungafamiljens medlemmar - vilket är något annat. För det är naturligtvis fullt möjligt att känna sympati och förtroende för kungahusets representanter samtidigt som man upplever att själva statsskicket och ett ärftligt statschefsämbete i grunden är förlegat och ovärdigt för en modern demokrati.

30 april 2010

Dela med andra!