Vennenes samfunns råd

"Lysets barn"

Ved markeringen av 300-årsjubileet for stiftelsen av det kristne samfunnet Kvekerne i 1947 besluttet Nobelkomiteen å gi fredsprisen til menighetens to hjelpeorganisasjoner. Den ene av dem var The Friends Service Council som hadde blitt opprettet i 1927 for å ta seg av de britiske kvekernes misjons- og hjelpearbeid. Virksomheten bygde på lange tradisjoner: I pakt med troen på at Guds godhet viser seg gjennom gode gjerninger hadde kvekerne lenge vært opptatt av å hjelpe fattige og syke. De så på sosial urett og intoleranse som viktige årsaker til krig og stilte seg i spissen i kampen mot slaveriet, for sosiale reformer og kvinners rettigheter.
Kvekerne tok avstand fra våpenbruk og var med på å stifte de første fredsforeningene tidlig på 1800-tallet. Både under første og andre verdenskrig deltok de i humanitære hjelpeaksjoner for militære og sivile krigsofre. 1947-prisene var både en påskjønnelse fra Nobelkomiteen for pionerinnsatsen innenfor den internasjonale fredsbevegelsen og for den humanitære arbeidet som hadde blitt utført uten hensyn til rase eller nasjonalitet.

ØS

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Vennenes Sammfunns Råd l

 Vennenes Samfunn (kvekerne) i USA