مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

پنجمین همایش ملی "الگوبرداری از بهترین تجربیات درمدیریت نت،قابلیت اطمینان و مدیریت دارایی"

برای اولین بارارائه مطالب همایش با استفاده از روش حرفه ای و مدرن اینفوگرافی - دانلـــودکنید و لذت ببرید