home | login

 

Nieuws en activiteiten

Subsidieoproep Pendelfonds

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds.

 lees meerEFRO-oproep - Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen

Zopas werd een EFRO-oproep werd gelanceerd voor het “Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen”. Voor deze oproep is een budget van 2.300.000 EURO EFRO-steun voorzien. Het EFRO-steunpercentage bedraagt maximaal 40%. De EFRO–bijdrage en (eventuele) cofinanciering door de Vlaamse overheid kunnen samen maximaal 85% van de totale projectkosten bedragen. De uiterste indiendatum is 24 september 2015.

lees meer 

   


  

Provinciale projectsubsidies ter ondersteuning van lokale detailhandel

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een subsidieoproep ter ondersteuning van detailhandel gelanceerd. Zowel lokale besturen als handels- en middenstandsverenigingen kunnen projecten indienen. Het subsidiebedrag bedraagt tot 80 % van de door de deputatie aanvaarde kosten. Voor lokale besturen wordt maximaal € 10.000 gesubsidieerd, voor handels- en middenstandsverenigingen € 5.000. Projectvoorstellen kunnen ten laatste op 30 september 2015 ingediend worden.

lees meer
ESF-oproep Begeleiding Roma

ESF Vlaanderen heeft de oproep ‘Begeleiding Roma’ gelanceerd. De uiterste indiendatum is 31 mei 2015. Deze oproep biedt ruimte aan maximaal 1.350 begeleidingen.

Een begeleiding kan voor maximaal € 2.200 subsidie in aanmerking komen. Het ESF subsidieert 40 %, de overige 60 % wordt aangeleverd door de promotor (i.s.m. zijn partnerschap).

Op de specifieke pagina over deze oproep op de website  van het ESF-Agentschap is meer informatie terug te vinden. Daar kan tevens ingeschreven worden voor een infosessie over deze oproep die op 17 maart 2015 om 13u.30 in Brussel (ESF Agentschap) plaatsvindt.

Voor ondersteuning en meer informatie kan je Chris Taelman contacteren op het nr. 052 49 90 15. E-mailen kan je naar chris.taelman@resocwd.be.

 


 

1ste EFRO-oproep verwacht

De eerste EFRO-oproep van de nieuwe programmaperiode wordt normaal in de loop van de maand maart gelanceerd. De nieuwe oproep zal focussen op prioriteitsas 3 (Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie). Daarbinnen werden onderstaande 4 doelstellingen geformuleerd:

lees meer
ESF-oproep Begeleiding Artikel 60

ESF Vlaanderen heeft net de oproep ‘Begeleiding Artikel 60’ gelanceerd.  De uiterste indiendatum is 31 maart 2015. Deze oproep, die zich specifiek richt op OCMW’s, wil een 615-tal deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het Normaal Economisch Circuit te zetten.

Een begeleiding kan voor maximaal € 2.600 (per VTE) subsidie in aanmerking komen. Het ESF subsidieert 40 %, de overige 60 % wordt aangeleverd door de promotor (i.s.m. zijn partnerschap).

lees meer

 


 

ESF-oproep WerkInleving voor Jongeren! – Wij!

ESF Vlaanderen heeft net de oproep ‘WerkInleving voor Jongeren – Wij’ gelanceerd.  De uiterste indiendatum is 31 maart 2015. De oproep WIJ! wil aan ongekwalificeerde jongeren in Vlaanderen een sterke oriëntering bieden met opmaak van een actieplan en hen op basis hiervan verdere begeleiding aanbieden. Deze begeleiding resulteert in duurzaam werk of de opstart van een kwalificerende opleiding (beroepsopleiding of onderwijs). Er wordt over de volgende drie jaar een budget voor een 6.200-tal begeleidingen voorzien.

lees meer

  


 

Provinciale oproep Projectenfonds Duurzame Mobiliteit 2015

De provincie Oost-Vlaanderen heeft een oproep voor vernieuwende projecten in duurzame mobiliteit gelanceerd. Projecten moeten in Oost-Vlaanderen plaatsvinden en kunnen maximaal € 20.000 subsidiëring krijgen. De uiterste indiendatum is 31 maart 2015.

Op de  website  van de provincie Oost-Vlaanderen kunnen het reglement en inspirerende voorbeelden uit 2014 teruggevonden worden.

Voor ondersteuning en meer informatie kan je Chris Taelman contacteren op het nr. 052 49 90 15. E-mailen kan je naar chris.taelman@resocwd.be

 Wegwijsboekje Huren en Verhuren

Op 10 december werd het Wegwijsboekje Huren en Verhuren in het gemeentehuis van Zele voorgesteld. Dit boekje is een uitgave van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en RESOC Waas & Dender en bundelt informatie over huren en verhuren op de private huurmarkt.

lees meer

klik hier om het Wegwijsboekje Huren en Verhuren te openen

 


  

SAVE THE DATE! – ESF-Infopromenade – 30 januari 2015 Brussel

Op 30 januari 2015 kan je de mogelijkheden ontdekken van het nieuwe ESF-programma (2014-2020). Verdere informatie over tijdstip, locatie en inschrijvingsmogelijkheden volgen en zullen terug te vinden zijn op de website van het ESF-agentschap.

Voor ondersteuning en meer informatie kan je Chris Taelman contacteren op het nr. 052 49 90 15. E-mailen kan je naar chris.taelman@resocwd.be.

  


  

Provinciale Roadshow EFRO Vlaanderen – voorstelling 9 december 2014

Op 9 december wordt het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)-programma Vlaanderen 2014-2020 tijdens een provinciale roadshow voorgesteld.  De voorstelling vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur in het Auditorium De Schelde, Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. Het tijdsschema voor de namiddag kan je via volgende link terugvinden waar je tevens kan inschrijven. Doelgroepen voor de roadshow zijn lokale besturen, provinciale diensten, sectororganisaties, non-profitorganisaties, werkgevers- en ondernemersorganisaties, kennisinstellingen, …

lees meer

 


 

Projectoproep Koning Boudewijnstichting - Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie
Promotie van een gezond voedingspatroon en van voldoende lichaamsbeweging

Bij de Koning Boudewijnstichting staat momenteel een oproep van het Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie open. Het fonds verleent steun aan projecten in België die gezonde voedingsgewoonten en voldoende lichaamsbeweging bij kinderen en jongeren bevorderen. De oproep richt zich naar duurzame projecten die zowel een gezond voedingspatroon als voldoende lichaamsbeweging promoten binnen een specifieke omgeving in België (bijv. school, gemeente).  Het project beoogt concrete en bij voorkeur meetbare resultaten en maakt gebruik van methodes die gedragsverandering bevorderen. 

lees meer 

  


  

Projectoproep Koning Boudewijnstichting - Fonds Celina Ramos

Kleinschalige projecten voor een rechtvaardiger samenleving

Bij de Koning Boudewijnstichting staat momenteel een oproep van het Fonds Celina Ramos open. Het fonds ondersteunt kleinschalige initiatieven die, in eigen land, een concrete verandering teweeg brengen of die werken aan solidariteit met de derde wereld. Projecten waarvan de operationele uitvoering in een derde wereldland ligt worden evenwel niet rechtstreeks gesteund.

 lees meer

 


 


Durf jij een duootje doen?

Neem op 26 maart 2015 deel aan DUOday de doedag voor personen met een arbeidsbeperking.

Door het grote succes van de afgelopen 5 jaar organiseren we in 2015 een eerste nationale editie. Partners over heel het land zetten op die manier het thema ‘werken met en als persoon met een arbeidsbeperking’ op de Belgische landkaart.

In 2014 proefden in Vlaanderen ruim 500 werkzoekenden met een arbeidsbeperking in evenveel bedrijven van een échte job.

Geef jij ook aan een van deze werkzoekenden de kans om een nieuwe werkervaring op te doen in 2015?

Het concept is heel eenvoudig:

Die dag werkt hij of zij samen met één van jouw werknemers in duo. Deze duobaan voor één dag betekent voor beiden een echte opportuniteit. Je werknemers en jijzelf maken kennis met de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van werkzoekenden met een arbeidsbeperking. De werkzoekende krijgt de kans om zijn talenten te tonen en kan zijn beeld van een bepaalde job toetsen aan de realiteit.

Meer info? Neem een kijkje op www.duoday.be

Inschrijven? Geef ons gerust een seintje en wij doen het nodige (diversiteit@resocwd.be)Positief omgaan met verzuim

Op 4 september ’14 kregen 22 aanwezige organisaties / bedrijven een aantal kapstokken mee met betrekking tot het proactief opzetten van een verzuimbeleid.

Als opwarming startte Sofie Lameire van Securex Health & Safety met een intervisie rond enkele stellingen waarna een aantal trends werden besproken. Zij verduidelijkte hoe en welke analyses mogelijk zijn, op basis van de cijfers die elke werkgever (als opdracht) had uitgewerkt. De deelnemers werd getoond waar zij hun ‘knipperlichten’ best plaatsen (80% regel). En tot slot kon elkeen, door middel van de gemiddelde verzuimcijfers per paritair comité, zichzelf ‘positioneren’.

lees meer..

Voor het bekijken van de foto's klik hier 

Op donderdag 20 november 2014 organiseert RESOC-SERR Waas & Dender een inspirerende middagpauze bij Stora Enso – Lumipaper NV in Kallo, bedoeld voor personeelsverantwoordelijken van bedrijven uit en rond de Waaslandhaven.

U krijgt aangeboden:

hoe Stora Enso – Lumipaper NV hun personeelsbeleid tot een succes heeft gemaakt door hier innovatief mee bezig te zijn;

hoe de Wase Werkplaats talenten ontwikkelt om de samenwerking met of de doorstroom naar het bedrijfsleven waar te maken;

hoe iedereen bij u kan geraken via het Linkeroeverpendelfonds;

de inspirerende woorden van Eddy Van Hemelryck van Maror om via MVO uw personeelsbeleid een boost te geven en hierdoor meer motivatie en werkgoesting te creëren;

subsidiemaatregelen met gratis ondersteuning voor de optimalisering van uw personeelsbeleid;

Deze sessie is volledig gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en is voor u als deelnemer gratis

Inschrijven kan via de link op deze uitnodiging

 Visie en waarden als basis voor werkgoesting

Op 21 oktober 2014 organiseert RESOC-SERR Waas & Dender een voorstelling rond organisatiewaarden. Klein Barnum, een organisatie gespecialiseerd in de methodiek van het bedrijfstheater zal gedurende anderhalf uur een ludieke en interactieve theatervoorstelling brengen waarbij deelnemers uitgedaagd worden na te denken over hun eigen bedrijfswaarden. Voorbeelden hiervan zijn ‘respect’, ‘samenwerking’, ‘klantgerichtheid’, ‘gedrevenheid’,…

lees meer..

Om in  te schrijven klik hier 

 


 

Een warme oproep aan alle Lokerse industriëlen!

Kom naar een inspirerende middagpauze voor de Lokerse bedrijventerreinen.

Twee Lokerse bedrijven verduidelijken welk positief effect het uitwerken van een duurzaam en transparant personeelsbeleid heeft op hun bedrijf.

We verwachten u om 11:45u voor een broodjeslunch waarna ons gastbedrijf, het tekenbureau Engiplast, om 12:15u de spits afbijt. We krijgen te horen waarom én hoe zij hun personeelsbeleid hebben geoptimaliseerd met oog voor ieders talent en diversiteit.

lees meer

Om in te schrijven klik hier

 


 

Provinciale projectsubsidies ter ondersteuning van (detail)handel voor lokale besturen en handels- en middenstandsverenigingen

 

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft ter ondersteuning van detailhandel een oproep voor lokale besturen en handels- en middenstandsverenigingen gelanceerd. Het subsidiebedrag bedraagt tot 80 % van de door de deputatie aanvaarde kosten. Voor lokale besturen wordt maximaal  € 10.000 gesubsidieerd, voor handels- en middenstandsverenigingen € 5.000. Projectvoorstellen kunnen ten laatste op 29 september 2014 ingediend worden.

lees meer...

 


PDPO III: subsidieoproep in het kader van de maatregel “Versterken Omgevingskwaliteit en Vitaliteit van het Platteland & Platteland Plus”

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft – onder voorbehoud van goedkeuring door de provincieraad – in het kader van het Oost-Vlaams Plattelandsbeleidsplan  (2014-2020) een subsidieoproep gelanceerd voor de maatregel “Versterken Omgevingskwaliteit en Vitaliteit van het Platteland & Platteland Plus”. Doel is om waardevolle plattelandsprojecten te helpen opstarten door inhoudelijke en financiële ondersteuning te bieden. Projecten met startdatum in 2015, kunnen tot 14 november 2014 ingediend worden en een maximale subsidie van € 650.000 (op een maximale projectkost van € 1.000.000) ontvangen. Voor de uitvoering van deze plattelandsprojecten is jaarlijks een budget van ongeveer 1,4 miljoen euro voorzien. Organisaties die o.a. (samen) een aanvraag moeten/kunnen indienen zijn lokale besturen en vzw’s.

 lees_meer...