O spoločnosti

skipmenu
kontajner-upr.
sklad-upr.
vlak-upr.
lo-2-upr.
lkw-upr.

more than just freight

 
preymesser.de

tomenu

Spoločnosť M. Preymesser Logistika s.r.o. bola založená v roku 1992. Predmetom jej činnosti je poskytovanie prepravných a s prepravou tovarov súvisiacich služieb. Svojím zákazníkom ponúkame spoľahlivé, komplexné a cenovo zaujímavé riešenia hlavne medzinárodných prepráv tovarových zásielok. Našou dlhodobou snahou je vytvárať so zákazníkmi na jednej strane a s dopravnými spoločnosťami na strane druhej vyvážené partnerské vzťahy založené na vzájomnej dôvere a rešpekte. Spoločnosť poskytuje výhradne  prepravné služby. S tovarmi neobchoduje a tým si zachováva neutralitu ako vo vzťahu k zásielkam tak aj vo vzťahu k zákazníkom.

Spoločnosť M. Preymesser Logistika s.r.o. je súčasťou nadnárodnej skupiny M. Preymesser Group.

Má zavedený SMK podľa normy ISO 9001 : 2008, je dlhoročným členom Zväzu logistiky a zasielateľstva SR a jeho prostredníctvom aj FIATA.

tomenu