Břevnovský klášter

Orientační bod, Klášter

Adresa:
Markétská 1
169 00 Praha 6
Česká republika

Čtvrť: Břevnov

Telefon: +420 220 406 111

WWW: www.brevnov.cz

Nejbližší tramvajová zastávka:  Tram Brevnovsky klaster (247 m),   Tram Ricanova (461 m),   Tram U Kastanu (463 m),   Tram U Kastanu (533 m),   Tram Vetrnik (666 m),   Tram Vetrnik (679 m),   Tram Vypich (890 m)  

Podrobnosti

  • Jazyky:  česky,   anglicky  

Fotografie

Břevnovský klášter Břevnovský klášter

Vyhledávací slova

landmarklandmarks  přidat vyhledávací slova

  oddělit vyhledávací výrazy čárkou

Popis

Břevnovský klášter benediktinů v Praze–Břevnově je nejstarší mužský klášter v Čechách; založil jej roku 993 kníže Boleslav II. a biskup Vojtěch. Klášter je také vyobrazen na poštovní známce České republiky vydané 14. dubna 1993 s nominální hodnotou 4 Kč.

Popis

Dnešní barokní budovy kláštera včetně chrámu sv. Markéty, konventu a prelatury pocházejí z let 1708-1740 podle plánů Kryštofa Dientzenhofera. Vnitřní zařízení a výzdobu kostela navrhoval jeho syn Kilián Ignác Dientzenhofer, na postranních oltářích je šest obrazů Petra Brandla, fresky od Jana Jakuba Stevense. Na kůru jsou cenné barokní varhany. Pod chórem kostela je nedávno odkrytá krypta románské basiliky z poloviny 11. století. Na jižní stěně kostela se nachází gotický náhrobek blahoslaveného šumavského poustevníka Vintíře (+1045). V klášteře jsou fresky a štuky od bratří Asamů, velkolepý Tereziánský sál a cenná knihovna. Starý konvent naproti kostelu je prostá stavba ze 17. století, komplex hospodářských budov i barokní zahrada jsou z 18. století.

V zahradě stojí barokní pavilon Vojtěška s pramenem potoka Brusnice, nad pramenem se nachází gotická křížová klenba, jediný pozůstatek gotického kláštera. V zahradě se nalézá soustava barokních štol, jimiž se voda zaváděla do kláštera, dále terasy a zbytky skleníků. Sochy sv. Benedikta nad vstupní branou a sv. Jana Nepomuckého v severozápadním rohu nádvoří jsou od Karla Josefa Hiernleho, ostatní sochy na fasádě od Matěje Václava Jäckela.

Dějiny

Klášter byl založen u pramene potoka Brusnice, kde se podle pověsti setkal biskup sv. Vojtěch s knížetem Boleslavem na lovu. První mnichy snad přivedl sv. Vojtěch z Říma, prvním opatem se roku 993 stal jeho vychovatel Anastasius, který je ztotožňován též s pozdějším ostřihomským arcibiskupem. V polovině 11. století postavil opat Meinhard v Břevnově románskou basiliku sv. Benedikta a Vojtěcha a založil klášter v Rajhradě u Brna. Počátkem 14. století přestavěl opat Bavor z Nečtin klášter i kostel, který je od té doby zasvěcen sv. Markétě, a založil klášter v Broumově. V klášteře žila řada vynikajících mnichů, například Jan z Holešova, který patrně jako první používal diakritický pravopis. Roku 1420 klášter zničili táborité. Mniši, kteří přežili, odešli do Broumova. K obnově kláštera došlo až v polovině 16. století, koncem 17. století za opata Tomáše Sartoria vznikl dnešní Starý konvent (na počest významného obnovitele kláštera Sartoria byla po něm pojmenována blízká Sartoriova ulice).

Současnou stavbu zahájil roku 1708 opat Otmar Zinke a svěřil ji nejlepším umělcům své doby. Stavba byla sálová vrcholně barokní, s dlouhým kněžištěm podle plánů Kryštofa Dientzenhofera. Kostel byl vysvěcen 1715, celá stavba trvala do roku 1740. Za pruského obléhání Prahy v roce 1757 sloužil kostel jako stáj a lazaret. Břevnovský opat František Štěpán Rautenstrauch (1734–1785) se významně podílel na reformách vysokých škol, právnického a kněžského vzdělávání, a tak nebyl klášter za Josefa II. zrušen. V dalším období však spíš upadal, až ve 30. letech 20. století byl reformován mnichy z belgického Chevetogne. Převorem se pak stal Anastáz Opasek, od roku 1947 opat. Roku 1950 byl zatčen a dlouhodobě vězněn, klášter byl roku 1951 rozpuštěn a mniši deportováni. Do roku 1990 zde byl Archiv ministerstva vnitra. Po návratu opata Opaska byl klášter i kostel v letech 1991–1993 s velkou podporou zahraničních, zejména německých, klášterů důkladně opraven a v roce 1997 jej navštívil papež Jan Pavel II.

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Upravit údaje o firmě   Vložit foto

View this listing in: English, Italiano, Français, 日本語, Русский, हिन्दी, Deutsch, Dansk, Nederlands, Svenska, Norsk

Mapa
Zvětšit Mapu

 

ver. 2.1.3