Úsvit zvolil nové vedení a změnil název a logo

Nový předseda Miroslav Lidinský ve svém projevu uvedl: „Úsvit je dnes jediná skutečně svobodná strana ve Sněmovně bez napojení na různé kmotry a tajemné sponzory. Úsvit bude i nadále upozorňovat na rizika islámské imigrace, budeme bojovat za ochranu českých hranic před nelegálními imigranty a předkládat legislativní návrhy, které umožní účinnou ochranu před aktuálními bezpečnostními riziky. Jsou před námi krajské a parlamentní volby, na které se musíme dobře připravit.“ Dále poděkoval předchozímu vedení za otevření strany a její demokratizaci.

Jan Zilvar dále představil změnu názvu stran.  Úsvit-Národní Koalice je symbolem další vize o sjednocení demokratické národní síly usilující o eurorealistickou politiku a jasné ne imigrantům v ČR.

1.místopředseda Marek Černoch slíbil uspořádat do Vánoc ideovou konferenci, která připraví stranu na krajské a parlamentní volby. Rovněž byl schválen postupu pro vznik krajských komor a odborných komisí a stínové vlády.

„Dnešní konferencí jsme začali pracovat jako plnohodnotná celostátní parlamentní strana, která je schopna fungovat otevřeně a s širokou členskou základnou. Dnes zvolení členové předsednictva jsou zárukou toho, že jsme nadobro opustili populismus, teď je na poctivou práci v parlamentu i v regionech.