Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
רביעי, 16 דצמ' 2015

מחקר: עברית מדוברת PDF הדפסה דוא

מחקר במגמה

מאגר העברית המדוברת בישראל (מעמ"ד)

ראשיתו של מעמ"ד היא במיזם שהציב כמטרה לעצמו כינון מאגר הקלטות של העברית המדוברת בישראל. המודל אשר על פיו תוכנן המאגר ראה לכלול מדגם מייצג של דוברי העברית בישראל אשר בו הקלטות ספונטניות על ידי 950 איש ובסך הכול – עם תוספות אחדות - 1000 יחידות מוקלטות בנות 5000 מילים כל אחת, דהיינו מאגר בן חמישה מיליון מילה.

המיזם הגדול הזה עדיין מחכה למימוש. בעזרת המקורות הפיננסיים המוגבלים שעמדו לרשותנו עלה בידינו להעמיד שתי מערכות של הקלטות, האחת במסגרת מחקר היתכנות ראשוני, השנייה במסגרת מחקר מקדים (פיילוט). על אף שהתכנון הראשוני למחקר המקדים כלל איסוף 20 הקלטות בנות 3 שעות כל אחת, שלב זה כלל, בסופו של דבר, הקלטות רבות הרבה יותר. בסך הכול יש בידינו כעת כחמישים הקלטות בנות 8 עד 16 שעות כל אחת, אשר מהן אפשר לדלות חומר ראוי למחקר העברית המדוברת.

במשך השנים האחרונות תומללו טקסטים מן המאגר בהזדמנויות שונות, בעיקר לצורך עבודות סטודנטים – בסמינרים, לעבודות לתואר שני ולעבודות דוקטור. בשנת 2012 הועלה מעמ"ד לאינטרנט ועומד לשימוש קהיליית המחקר. לאתר מעמ"ד לחצו כאן.