pixel


Shiatsu
 

pixel

pixel
 

dolazi iz Japana

To je oblik fizioterapije koja koristi pritisak na akupunkturne tačke da bi se uravnotežila telesna energija i poboljšalo zdravlje. Iako sam naziv jednostavno znači "pririsak prsta", shiatsu se izvodi i drugim delovima udova - laktovima i kolenima.
 

MasazaOva je veština dobila ime na prelazu stoleća iako joj je poreklo vrlo staro. Reč je o jedinstvenoj kombinaciji klasične istočne medicine čija se istorija proteže do početka akupunkture pre 4000 godina i bogate tradicije narodne medicine.

Shiatsu je generički naziv za mnogobrojne različite tehnike koje imaju za onog ko ih izvodi jedan zajednički princip - verovanje u životnu snagu, poznatu kao ki, koja teče povezanim kanalima ili meridijanima kroz celo telo. Svaki meridijan je povezan s jednim organom ili psihofizičkom funkcijom i njegov ki može se dotaknuti na nekoj od tačaka na njegovom putu - to su akupunkturne tačke, poznate u japanskom kao tsuboi. U zdravom stanju sve je u organizmu uravoteženo, pa ki glatko teče meridijanima, poput nafte u naftovodu, hraneći i održavajući sve delove tela. Na žalost, kad je organizam oslabljen zbog neumerenog načina života, emocionalnog stresa ili povrede, ki više ne teče glatko, nego je na nekim mestima slabiji, a na nekima previše jak, što znači da je organizam bolestan.

Većina ljudi pripada grupi "poluzdravih" - drugim rečima, njihovo stanje nije potpuno uravnoteženo. Neko je podložan prehladama, neko želučanim smetnjama, neko se oseća često teskobno ili je depresivan. Za te "poluzdrave" ljude, ili jednostavnije rečeno, za sprečavanje bolesti, shiatsu je idealan lek. Ta tehnika ne upotrebljava nikakve grube intervencije na telesne procese, nego usklađuje ki kako bi se organizam sam izlečio.

Kad započinjete shiatsu, važno je imati na umu da vam nije jedini cilj otkloniti simptome nego i njihov uzrok. Kad kod glavobolje lečimo samo glavu, znači da zanemarujemo ne samo celokupni sistem međusobno povezanih meridijana koji čine shiatsu tako delotvonom tehnikom, nego i jedan od osnovnih principa istočne medicine - da su telo i duh nedeljiva organska celina. Da bi se dijagnostifikovao pravi uzrok bolesti, mora se duboko zaći u istočnu medicinu i upoznati čovekovo emocionalno i fiziološko stanje. Sve dok se te veštine ne savladaju, sigurnije je i delotvornije lečiti celi organizam.

Znanje, vreme da se izvede kompletan tretman, pažnja i poverenje partnera - sve je to neophodno za istinsko shvatanje shiatsua.

  Ki ki

U kineskoj kosmologiji, odakle potiče i japanska, izvor svih stvari je tao, zakon svemira. lz taoa proizilazi jedno ili postojanje. Odatle se polarizuju dve sile, jin i jang, koje su suprotne, ali se dopunjuju. Reč je o igri između jina i janga, oseke i plime, između dva principa, što stvara energiju ki (ili chi, kako je nazivaju Kinezi), pa tako dva postaju tri. Ki je “nematerijalni dah” o čemu piše Lao-Tse u delu “Tao-te-king«. Postoji, u mnogim oblicima, od najčistijeg, kao što je svetlost, do najčvršćeg kao što je granit.

Pogledajte više o kiju i aikidou na strani "O aikidou" ove prezentacije.

 Tsuboi

tsuboi.gif (2375 bytes)
Stari kineski znak za tsubo liči na vrč tankog vrata s poklopcem. Tsuboi su kao vrata vrča - pod poklopcem je “prolaz” u spremište kia

Akupunkturne tačke ili tsuboi su mesta na meridijanima gde je najlakše doći do kija i uticati na njega. Dokazano je da te tačke imaju manji električni otpor od okolnih područja. Mnogi tsuboi su, kako ih na zapadu zovu “okidači” koji navode mišić da se stisne ili opusti. Tsuboi ipak deluju mnogo finije, prema zakonima kija. Neki su povezani sa drugim meridijanima, neki utiču na ravnotežu elemenata, a pritisak na neke može da nas smiri.

  Jin i jang

Jin i jang su dva suprotna ali ipak komplementarna aspekta postojanja - senka i svetlo. Jin odgovara svemu onome što je tamno, hladno, vlažno, meko, receptivno, žensko, tonuće; jang svemu onome što je svetlo, toplo, suvo, aktivno, muško i što se diže. Jin i jang su samo relativna stanja, ne apsolutna, i jedna stvar može biti jin drugoj i jang u odnosu na treću stvar. Naprimer, sveća je jang u odnosu na kocku leda, ali je jin u odnosu na sunce. U istočnjačkoj medicini, hranjive, vlažne i opuštajuće funkcije su jin, a aktivni energetski aspekti funkcionisanja su jang. Tkivo organa uglavnom je jin, a energija kojom se hrane je jang. Gde je previše jina javlja se sklonost prema hladnoći, vlazi i kondenzaciji u tkivu (naprimer, stvaranje tumora). Gde je previše janga javlja se preterana aktivnost i vrućina. Kad je manjak jina čak i kad je jang normalan, javiće se simptomi tipa jang, a to su uznemirenost, nesanica, suva usta. Kad je manjak janga javiće se umor, hladnoća, slaba cirkulacija krvi.

pixel
 

    Meridijani

Meridijani spredaMeridijani su kanali u telu kojima protiče ki. Najpoznatiji su dvanaest meridijana akupunture. Pet elemenata koji predstavljaju različite kvalitete kija i koji nastaju od jina, janga i kija (vatra, voda, zemlja, metal i drvo) , imaju svaki po par u meridijanima, jedan jin jedan jang, osim vatre koja ima dva para. Svih dvanaest meridijana je dvostrano, pa ih je ukupno dvadeset četiri.

Parovi meridijana prolaze jedni pokraj drugih, a njihove su funkcije komplementarne. Svaki je meridijan povezan s određenim organom ili psihofizičkom funkcijom, ali u svom delovanju je njegova aktivnost mnogo šira nego što nas uči zapadna medicina. Naprimer, meridijan jetre povezan je s noktima, mišićima i tetivama, reproduktivnim sistemom, osećajem ljutnje, očima, sposobnošću planiranja itd. Na početku vam ne treba potanko razumevanje spojeva meridijana, ali morate razumeti da ako je, naprimer, meridijan jetre bolan i napet, ne mora značiti da je bolestan sam organ jetre, nego “energija” jetre. Dva “posebna” meridijana obično se priključuju na dvanaest organskih meridijana: upravljački, koji je vrsta skladišta energije jang, i njegov jin duplikat. Kad pritisnete tačku na meridijanu, ne stimulišete samo lokalne živce i tkivo, nega utičete na tok kija kroz taj meridijan, a time i kroz druge. Ako je neko područje suviše bolno na dodir, pomoći će pritisak na udaljenom delu na meridijanima koji prolaze bolnim područjem. S dvostrukim meridijanima takođe možete delovati na tok kija do bolnog područja radeći na istim mestima sa suprotne strane. Tačke pri kraju meridijana deluju često najjače na otklanjanje prepreka ili bola uzduž tog meridijana.

Istezanje meridijana

Meridijani se dižu na površinu kad se istežu i tako se lakše pronalaze. To znači do ćete upotrebiti slabiji pritisak kad dajete shijatsu na istegnutom delu tela.(pogledajte sliku na početku ove strane)

  Meridijani jina i janga

Meridijani tela jin i jang stvoreni su, kažu, još u doba kad smo hodali na sve četiri noge. Zemlja je jin u odnosu na nebo. Zato se meridijani jin kreću prednjom i unutrašnjom stranom površine tela jer su najbliži zemlji. Nebo je jang u odnosu na zemlju, pa se meridijani jang kreću zadnjom spoljnom stranom površine tela koje su najizloženije suncu..


Kyo i jitsu

Meridijani sa straneU meridijanu koji nije uskađen, ki može biti u manjku (kyo) ili u višku (jitsu), a ponekad, kad je tok kija sprečen može istovremeno biti oboje - u višku iznad prepreke i u manjku ispod nje. Područja kyoa uvek izgledaju i osećaju se malo prazna i obično se mogu dodirivati. Kad pritisnete meridijan kyo, partneru to obično prija, jer svojom energijom vi dopunjujete ono mesto gde je nema dovoljno. Područja jirsu mnogo je lakše pronaći jer su obično tvrda i napeta. Mogu biti bolna ili se bol javlja samo kad ih dodirujemo. Shiatsu tretman je mnogo prijatniji i delotvorniji kad se koncentrišemo na područja kyo. Ta tehnika, paznata kao "tonifikacija”, koristi lagan i postupan pritisak da dovede energiju tamo gde je nema. U principu, svaki višak uzrokovan je manjkom tako da tretiranje meridijana kyo pomaže meridijanima jitsu da se opuste.

 
Hara

     Hara ili stomak u Japanu znači mnogo više od dela tela. Veruje se da je životni duh u hari, tačnije u tandenu - tački koja se nalazi u donjem stomaku, nekoliko santimetara ispod pupka. Tu se nalazi i težište našeg tela. Tanden (bukvalno, ova reč znači polje na kome sedi tan) se još i naziva SAIKA NO ITEN - jedna tačka u donjem stomaku. Hara opisuje kvalitet čovekove energije - možete imati "dobru haru" ili "lošu haru", a izvršiti samoubistvo znaši ubiti haru - hara kiri. Šiatsu na hari se zove ampuku i to je veština lečenja mnogo starija od samog šijatcua.Vešt majstor ampukoa može masirati i lečiti ozbiljne bolesti radeći samo na hari pošto se tu manifestuju svi životni procesi i povezana je sa svim meridijanima.

Idealno je kada je hara mekana i opuštena iznad pupka a puna i tvrda ispod njega. Na žalost, hara prosečnog zapadnjaka je nešto sasvim drugo. Mnogo sedenja, loša ishrana, nedostatak brige za disanje i loše držanje najviše doprinose lošem stanju u donjoj hari i Tan-denu, a napetosti usled mentalnih i emocionalnih problema dovode do tvrde gornje hare.


Na dno strane   Na vrh strane