Rödtornet vadstena träd

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens "regering". Den består av 11 ledamöter och 11 ersättare som sammanträder ungefär en gång i månaden.

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och verkställer de fullmäktigebeslut som inte verkställs av annan nämnd/styrelse. Styrelsen leder och samordnar också kommunens ekonomi, har ett övergripande arbetsgivaransvar samt ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen.

Handlingar och protokoll för 2015

2015-12-09
Kallelse
Handlingar ärende 6-11
Handlingar ärende 12-17
Handlingar ärende 18-22
Protokoll

2015-11-11
Kallelse
Handlingar ärende 4-11
Handlingar ärende 12-19
Protokoll

2015-10-14
Kallelse
Handlingar ärende 2-8
Handlingar ärende 9-13
Handlingar ärende 14
Handlingar ärende 15
Handlingar ärende 15-20
Handlingar ärende 21-26
Protokoll

2015-09-09
Kallelse
Handlingar ärende 5-16

Handlingar ärende 17-22
Handlingar ärende 23-31
Protokoll

2015-06-24 - Extrainsatt sammanträde
Kallelse
Handlingar ärende 3
Protokoll

2015-06-10
Kallelse
Handlingar ärende 3-12
Handlingar ärende 13
Bilaga ärende 13
Handlingar ärende 14-26
Protokoll

2015-05-13
Kallelse
Handlingar ärende 1-3
Handlingar ärende 4
Handlingar ärende 5
Handlingar ärende 6-7
Handlingar ärende 8-16
Handlingar ärende 17-20
Protokoll
Protokoll stiftelser

015-04-01
Kallelse
Handlingar ärende 1-2
Handlingar ärende 3-5
Handlingar ärende 6-9
Handlingar ärende 10-15
Handlingar ärende 16-20
Protokoll

2015-03-25
Kallelse
Handlingar ärende 1-5
Årsredovisning
Protokoll


2015-03-11
Kallelse
Handlingar ärende 1-2
Handlingar ärende 3-6
Handlingar ärende 7-20
Protokoll

2015-02-11
Kallelse
Handlingar ärende 1-5
Handlingar ärende 6
Ärende 6 bilaga  1, Granskningshandling
Ärende 6 bilaga 2, Miljökonsekvensbeskrivning
Ärende 6 bilaga 3, Gestaltningsprogram
Handlingar ärende 7-13
Handlingar ärende 14-20
Tilläggskallelse, ärende 14
Protokoll

2015-01-14

Kallelse
Handlingar ärende 1-4
Handlingar ärende 5-7
Handlingar ärende 8-13
Handlingar ärende 14-16
Ärende 17-24
Protokoll

Äldre protokoll

Protokoll från sammanträden 2012-2014

 

KONTAKT

Kommunstyrelse

Mats Wahrén
Ordförande
Mobil: 070-225 47 43
Skicka e-post

Martin Berry
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 27
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Mats Wahrén (K)
Ordförande

Anders Hedeborg (S)
Vice ordförande

Arne Sjöberg (M)
2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Magnus Gustafsson (S)
Jane Råsten (S)
Frida Edholm (K)
Fredrik Almcrantz (K)
Daniel Nord (M)
Anders Agnemar (C)
Gunilla Sjösten (KD)
Tomyy Kennberg (MP)

Ersättare
Dick Isaksson (S)
Katrin Merzbach (S)
Karl-Erik Forssell (S)
Maria Johansson Gray (S)
Lars Ekström (K)
Malin Lövstedt (K)
Bengt O Pettersson (K)
Peter Karlsson (M)
Gary Sparrborn (M)
Camilla Westling (C)
Christer Beijer (L)