Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: ul. Barbary 17, 40-053 Katowice. Telefony (centrala): 32 253-24-60 / 32 251-01-53 / 32 251-01-55 / 32 222-23-11. Fax: 32 253-24-89.

Nie pal przy mnie proszę

 

 

I. CELE PROGRAMU:

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą


II. ADRESACI PROGRAMU: Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej


III. REALIZATORZY I UCZESTNICY PROGRAMU:

 • dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
 • władze lokalne oraz inni wg możliwości i potrzeb środowiskowych

IV. CZAS TRWANIA PROGRAMU: rok szkolny

V. ORGANIZATORZY PROGRAMU:

 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Stowarzyszenie na rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna – WSSE (16) i PSSE (318)

VI. KOORDYNATORZY PROGRAMU:

 • Poziom krajowy – GIS
 • Poziom wojewódzki – WSSE
 • Poziom lokalny – PSSE
 • Poziom szkolny – wytypowani w szkołach koordynatorzy.

VII. PARTNERZY PROGRAMU: Na poziomie krajowym.

VIII. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU: Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych

Tytuły zajęć:

 • Co to jest zdrowie?
 • Od czego zależy nasze zdrowie?
 • Ci i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 • Ci robić, gdy moje życie jest zagrożone?
 • Nie pal przy mnie proszę!

W zajęciach warsztatowych stosuje się metody aktywizujące (burza mózgów, „narysuj
i napisz”- diagnoza wiedzy, ćwiczenia oddechowe, krzyżówka, wierszyk, układanka o wiewiórce, znaczki „Nie pal przy mnie proszę”, wizualizacja, drama). Dzieci pracują w małych grupach – prowadzą dialogi, konfrontują wiedzę. Nauczyciel odgrywa role doradcy i koordynatora wspierającego dzieci a nie osoby kontrolującej.

IX. MATERIAŁY PROGRAMOWE: Poradnik dla szkolnego koordynatora programu

„Nie pal przy mnie proszę”

X. MATERIAŁY EDUKACYJNE ORAZ FORMULARZE DO POBRANIA:

 

Druk sprawozdawczy

 

< powrót

Bip

um katowice

GIS

WSSE

WSSE

Monitoring

Monitoring

PZH

IMP

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-053 Katowice, ul. Barbary 17         Telefon 32 253-24-60

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.