Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: ul. Barbary 17, 40-053 Katowice. Telefony (centrala): 32 253-24-60 / 32 251-01-53 / 32 251-01-55 / 32 222-23-11. Fax: 32 253-24-89.

Program profilaktyki palenia tytoniu "Znajdź właściwe rozwiązanie"

 

I. CELE PROGRAMU

CEL GŁÓWNY: Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.
 • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza
 • Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.
 • Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami
 • Uczenie umacniania poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

II. ADRESACI PROGRAMU:

 • Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej
 • Uczniowie gimnazjum

III. REALIZATORZY I UCZESTNICY PROGRAMU:

 • dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
 • władze lokalne oraz inni wg możliwości i potrzeb środowiskowych.

IV. CZAS TRWANIA PROGRAMU: rok szkolny

V. ORGANIZATORZY PROGRAMU:

 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Stowarzyszenie na rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna – WSSE (16) i PSSE (318)

VI. KOORDYNATORZY PROGRAMU:

 • Poziom krajowy – GIS
 • Poziom wojewódzki – WSSE
 • Poziom lokalny – PSSE
 • Poziom szkolny – wytypowani w szkołach koordynatorzy.VII. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU:
Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych

 • Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.
 • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza
 • Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.
 • Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami
 • Uczenie umacniania poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

VIII. MATERIAŁY PROGRAMOWE

 • Poradnik dla szkolnego koordynatora programu "Znajdź właściwe rozwiązanie".

IX.   MATERIAŁY EDUKACYJNE ORAZ FORMULARZE DO POBRANIA:

 

Druk sprawozdawczy

 

Ankieta dla uczniów

 


< powrót

 

 

Bip

um katowice

GIS

WSSE

WSSE

Monitoring

Monitoring

PZH

IMP

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-053 Katowice, ul. Barbary 17         Telefon 32 253-24-60

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.